Lexicon Russico-Latinum (C) Poliachev M.P., 2002
Семинарская и святоотеческая библиотеки.

Семинарская и святоотеческая библиотеки

Семинарская и святоотеческая библиотеки.

< Главная страница >


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


да etiam; sic (est); ita (est); atqui; immo;

+ да, конечно, я (это) сказал dixi hercle vero;

+ да, это так sunt ista;

давать, дать dare, do, dedi, datum; facere, io, feci, factum (alicui suavium; cognomen; otia; multam herbam); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); attribuere; praebēre, eo, ui, itum (alicui panem, exempla nequitiae); praestare, o, stiti, stitum; addere, o, didi, ditum (nomina rebus;  cognomen alicui); sufferre, suffero, sustuli, - (lac); accommodare, 1 (alicui possessionem; audientiam); sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); suggerere, o, ssi, stum (tela alicui; tellus alimenta suggěrit); ingerere; subjicere, io, jeci, jectum; objicere; ministrare, 1; subministrare, 1 (alicui pecuniam; frumentum; tela); edere, o, edidi, editum; emittere, o, si, sum; suppeditare, 1; generare, 1; producere, o, xi, ctum; porrigere, o, rexi, ctum; propinare, 1;

+ дать название nomen dare;

+ дать своё имя холму tribuere vocabula monti;

+ дает крупные и сладкие плоды fructus grandes et dulces praebet;

+ я не дал бы этому разбойнику (Катилине) и одного часа жизни unius usuram horae gladiatori isti (Catilinae) non dedissem;

+ дай мне знать fac sciam;

+ давать кому-л. поесть esui alicui dare;

+ давать взаймы (в долг) credere pecuniam alicui; locare;

+ давать тень umbrare;

+ ивы дают тень salices umbram sufficiunt;

+ давай! Cedo!

+ давать в собственность peculiare;

+ давать волю remittere;

+ давать наставления commonstrare; instruere;

+ давать обет vovēre; promittere;

+ давать отдых remittere; requiescere;

+ давать приданное dotare;

+ давать сигнал bucinare;

+  давать совет suadēre;

+ давать совместную клятву conjurare;

давильня prelum, i, n;

давить premere, o, pressi, pressum; pressare, 1; calcare, 1 (viperam; uvas); suffocare, 1; convexare, 1 (aliquem); obterere, o, trivi, tritum (aliquem pondere alicujus rei);

давка turbo, inis, m (densi vulgi); turba, ae, f; tumultus, us, m; stipatio, onis, f (ingens);

давление pressio, onis, f (aquae; aëris); suppresio, onis, f; pressus, us, m (ponderum); pressura, ae, f; oppressus, us, m;

+ устоять против сильного давления in oppressu valido durare;

давний  vetus, veteris; antiquus, a, um; pristinus, a, um;

+ с давних пор antiquitus; ex longo tempore;

давнишний vetus, veteris (amicus; amicitia);

давно diu; dudum; pridem;

+ уже давно jam diu; jam pridem;

+ очень давно perdudum;

давность vetustas, atis, f; usus, us, m (regnum jam usu possidere);

+ давность и вытекающее из неё право собственности usus et auctoritas;

даже etiam; immo; vel; atqui; .

+ цветет до поздней осени, а иногда даже до начала декабря floret ad autumnum serum, interdum etiam ad initium Decembris;

+ даже если etiamsi;

+ даже и теперь etiamnunc;

+ даже и тогда etiamtum; etiamtunc;

Дакия Dacia, ae, f;

дакийский Dacicus, a, um; Dacus, a, um;

далее: ultra; jam; protinus; porro; praeterea;

+ и так далее et cetera; etc.

далёкий distans, ntis; remotus, a, um (locus, sedes; aliqua re, ab aliqua re); submotus, a, um (terrae; locus); longinquus, a, um (loci, gentes); longus, a, um (exsilium); secretus, a, um; sejunctus, a, um;

+ далёкий от цели longe distans a fine;

+ он далёк от истины longe abest a vero;

+ я весьма далёк и от того и от другого utrumque a me longe abest;

+ быть далёким от мысли о бегстве abesse a consilio fugiendi;

+ я настолько далёк от того, чтобы их восхвалять, что (напротив) не в состоянии их не ненавидеть istos tantum abest ut ornem, ut effici non possit, quin eos oderim;

+ надежда на нечто далёкое longinqua spes;

далеко longe; procul;

+ далеко от города procul ab urbe;

Далмация Dalmatia, ae, f;

далматы Dalmatei, orum, mpl;

дальнейший ulterior, ius;

+ в дальнейшем porro; ulterius;

+ это дело дальнее id enimvero hinc nunc abest;

дальний submotus, a, um (terrae; locus); remotus;

дальновидный providus, a, um; prudens, ntis;

+ быть политически дальновидным multum videre in re publicā;

дальнозоркий hypermetropus, a, um; prospiciens, ntis;

дальнозоркость hyperopia, ae, f; hypermetropia, ae, f;

дальше longius; ultra; porro; inferius; infra; postea; protinus;

+ за пределами Ирана и дальше на запад этот вид не встречается extra limites Irani et longius ad occidentem haec species deest;

дамба agger, is, m; moles, is, f; obex, obicis m,f;

Данаиды Danaides, um fpl;

Данай Danaus, i, m;

Данайцы Danai, orum, mpl;

данные notitiae, arum, fpl;

+ аналитические данные notitiae analiticae;

+ бесспорные данные notitiae indubiae;

+ важнейшие данные notitiae propensiores;

+ важные данные notitiae graves, seriae;

+ данные, внушающие подозрение notitiae suspiciosae;

+ вышеуказанные данные notitiae supra indicatae;

+ вышеупомянутые данные notitiae supra commemoratae;

+ доложенные данные notitiae relatae;

+ дополнительные данные notitiae additionales, supplementariae;

+ достоверные данные notitiae certae, verae;

+ забытые данные notitiae oblivioni traditae;

+ загадочные данные notitiae aenigmatosae;

+ заимствованные данные excerptae;

+ запутанные данные notitiae perplexae;

+ данные, заслуживающие доверия notitiae credibiles;

+ известные данные notitiae cognitae, notae;

+ изложенные данные notitiae expositae;

+ имеющиеся данные notitiae expeditae;

+ исключительные данные notitiae eximiae, excellentes;

+ исправленные данные notitiae correctae;

+ исходные данные notitiae initiales;

+ исчерпывающие данные notitiae completae;

+ исторические данные notitiae historicae;

+ данные, которые имеются в настоящее время notitiae quae hoc tempore assunt; .

+ краткие данные notitiae breves, praecisae, strictae;

+ ложные данные notitiae falsae, fictae;

+ недавние данные notitiae recentes;

+ недостаточные данные notitiae insufficientes;

+ недоcтaщие данные notitiae insufficientes, exiguae, delicuae; quae desunt;

+ недостоверные данные notitiae incertae, incredibiles;

+ неизменные данные notitiae constantes, immutabiles;

+ немногие данные notitiae paucae;

+ ненадежные данные notitiae dubiae, incertae;

+ необработанные данные notitiae non elaboratae;

+ необходимые данные notitiae necessariae;

+ неожиданные данные notitiae improvisae;

+ неопределенные данные notitiae indefinitae;

+ неопровержимые данные notitiae irrefutabiles;

+ неоспоримые данные notitiae indubiae;

+ неполноценные данные notitiae defectivae;

+ неполные данные notitiae curtae, incompletae;

+ данные, не приведенные в порядок notitiae indigestae;

+ непроверенные данные notitiae incontestatae, inexpertae;

+ несомненные данные notitiae indubitabiles, non dubiae;

+ несходные данные notitiae dispares;

+ нижеследующие данные notitiae sequentes;

+ ничтожные данные notitiae minimae;

+ новейшие данные notitiae recentissimae;

+ новые данные notitiae novae;

+ обильные данные notitiae abundantes, copiosae;

+ обработанные данные notitiae elaboratae;

+ обстоятельные данные notitiae plenae;

+ обширные данные notitiae diffusae;

+ общепризнанные данные notitiae receptae;

+ объективные данные notitiae objectivae;

+ одинаковые данные notitiae pares;

+ описанные данные notitiae perscriptae;

+ определенные данные notitiae definitae;

+ опровергающие данные notitiae confutantes;

+ опубликованые данные notitiae divulgatae, publicatae;

+ опытные данные notitiae experimentales;

+ основные данные notitiae principales, generales;

+ остальные данные notitiae reliquae;

+ отличные данные notitiae optimae, perfectae, praestantes;

+ отрицательные данные notitiae negativae;

+ отрывочные данные notitiae fragmentariae;

+ данные отсутствуют notitiae absunt;

+ ошибочные данные notitiae falsae, erroneae;

+ первоначальные данные notitiae initiales;

+ переработанные данные notitiae retractatae;

+ пересмотренные данные notitiae revisae;

+ подлинные данные notitiae authenticae;

+ подробные данные notitiae fusae;

+ позднейшие данные notitiae posteriores;

+ полные данные notitiae completae, plenae;

+ полученные данные notitiae acceptae;

+ последующие данные notitiae seqquentes;

+ похожие данные notitiae similes;

+ правдоподобные данные notitiae verisimiles;

+ предварительные данные notitiae praeliminares;

+ предвиденные данные notitiae anticipatae;

+ предположительные данные notitiae arbitrariae, conjectariae;

+ представленные данные notitiae propositae;

+ предшествующие данные notitiae antecedentes, praecedentes;

+ предъявленные данные notitiae oblatae;

+ прежние данные notitiae pristinae;

+ данные, приведённые в порядок notitiae digestae;

+ данные, принятые во внимание notitiae respectae;

+ проверенные данные notitiae comprobatae;

+ пропущенные данные notitiae omissae;

+ противоположные данные notitiae adversariae, contrariae;

+ противоречивые данные notitiae contradictoriae;

+ рассмотренные данные notitiae perspectae, pervisae;

+ расширенные данные notitiae adauctae, amplificftae;

+ свежие данные notitiae recentes;

+ сжатые данные notitiae concisae;

+ скудные данные notitiae exiguae;

+ случайные данные notitiae fortuitae;

+ собранные данные notitiae collectae;

+ совпадающие данные notitiae convenientes;

+ современные данные notitiae hodiernae, contemporaneae;

+ сопоставленные данные notitiae collatae, comparatae;

+ спорные данные notitiae disputabiles;

+ старые данные notitiae veteres;

+ субъективные данные notitiae subjectivae;

+ существенные данные notitiae essentiales;

+ сходные данные notitiae similes;

+ теоретические данные notitiae theoreticae;

+ точные данные notitiae exactae;

+ убедительные данные notitiae persuasibiles;

+ указанные данные notitiae indicatae, expositae;

+ упорядоченные данные notitiae compositae, dispositae, ordinatae; 

+ устаревшие данные notitiae obsoletae, exoletae;

+ уточнённые данные notitiae revisae; 

+ учтённые данные notitiae recordatae, respectae;

+ фактические данные notitiae reales, facta;

+ формальные данные notitiae formales;

+ хорошие данные notitiae bonae;

+ ценные данные notitiae aestimabiles;

+ цифровые данные notitiae numerales; 

+ экспериментальные данные notitiae experimentales;

+ ясные данные notitiae planae;

+ мало данных notitiae paucae;

+ много данных notitiae multae, complures;

+ по всем данным secundum omnes notitias;

+ обрабатывать данные notitias elaborare;

+ приводить данные notitias proferre;

+ сопоставлять данные notitias comparare, conferre;

+ для этого есть все данные hoc omni ratione probatur, huic rei omnia favent;

+ база данных datorum ordinatrum, elementorum, indiciorum thesaurus;

+ ввод данных datorum referentia, perscriptio;

+ вводить данные data in computatrum referre, perscribere;

данный datus, a, um;

+ данное растение в Ленинградской области отсутствует haec planta in regione Leninopolitana deest;

+ в данном случае hoc casu;

+ в данный момент nunc;

дантист dentifex, cis, m; medicus [i, m] dentarius, dentium medicus;

дань tributum, i, n; contributio, onis, f; stipendium, ii, n (imponere victis); vectigal, is, n; teloneum, i, n; omagium, ii, n;

даосизм Taoismus, i, m;

дар donum, i, n; donarium, ii, n; munus, eris n; tributum, i, n; oblatio, onis, f; votum, i, n; charisma, atis, n;

+ я видел образец, любезно присланный мне в дар Леманом vidi specimen a cl. Lehmannio mihi benevole dono missum;

+ данайцы скрываются в (мнимом) даре богам Danai in voto (= equo Trojano) latent;

дарить donare, 1; condonare, 1; munerare, 1; largiri, ior, itus sum;

дарование ingenium, ii, n (abundare ingenio); indoles, is, f; largitio, onis, f; vena, ae, f;

даровать tribuere, o, ui, utum (pacem terries; seu plures hiemes seu ultimam alicui); sufficere, io, feci, fectum;

+ даровать мужество и силу animos viresque sufficere;

даровитый ingeniosus, a, um (homo ingeniosus et sollers);

даровой datarius, a, um; gratuitus, a, um;

даром gratis; gratuite; sine mercede;

+ это тебе даром не пройдёт! Non hoc tibi sic abibit!

дарственный: + дарственный экземпляр автора ex dono auctoris exemplar;

дата dies, ei, mf; datum , i, n;

+ дата опубликования dies publicationis;

дательный (падеж) (casus) dativus;

датировать ad diem referre;

+ датировать документ documento diem, annum, saeculum adscribo;

+ датированный ad diem relatus;

дача villa , ae, f (hilaris et amoena); praedium [ii, n] silvestre; rus, ruris, n; praedium suburbanum;

дачный villaris, e;

+ дачная местность loca villaria;

+ дачный поселок pagus villaris;

даяние stips, is, f (stipem conferre);

два duo, duae;

+ по два bini, ae, a;

+ в два раза duplo;

+ в два ряда biseriatim; bifariam;

+ два раза bis;

двадцатый vicesimus, a, um;

двадцать viginti;

+ по двадцать viceni, ae, a;

+ двадцать раз viciens;

дважды bis; secundo;

двенадцатый doudecimus, a, um;

двенадцать duodecim;

+ по двенадцать duodeni, ae, a;

+ двенадцать раз duodecie(n)s;

дверной januaris, e; portarius, a, um;

+ дверной косяк postis, is, m;

+ дверная петля cardo, inis, m;

дверь janua, ae, f; foris, is, f; porta, ae, f; limen, inis, n; postis, is, m; ostium, ii, n;

двести ducenti, ae, a;

+ двести метров над уровнем моря ducenta metra supra mare;

двигатель motor, oris, m; nervus, i, m (nervi belli – pecunia infinita);

двигательный motorius, a, um;

двигать movēre, eo, movi, motum; admovēre (machinam); commovēre; motare, 1; citare, 1; concitare, 1; agere, o, egi, actum (stellae per occultum aguntur);

+ двигать вперед producere; promovēre;

двигаться ambulare, 1 (navis ambulat); meare, 1; movēri, eor, motus sum;

движение motus, us, m; motio, onis, f; commotio, onis, f; vectatio, onis, f; tractus, us, m (corporis); actus, us, m; actio, onis, f; trames, itis, m; lapsus, us, m; ingressus, us, m;

+ привести в движение citare; commovere; agere (carmine quercus);

+ колебательное движение motus oscillatorius;

+ вращательное движение motus vertiginis; motus gyratorius;

+ поступательное движение motus progressivus;

+ находиться в самопроизвольном движении agi motu suo;

двое duo, ae, o; jugum, i, n; par, paris, m,f;

двоеточие colon, i, n;

двойка binio, onis, f;

двойник geminus, i, m;

двойной dualis, e; duplus, a, um; duplex, icis; geminus, a, um; geminatus, a, um; gemellus, a, um; bipartitus, a, um; didymus, a, um;

+ двойное число numerus binarius;

двойственный dualis, e; bifarius, a, um;

двор forum, i, n; cavaedium, ii, n; comitatus, us, m (императора), aula, ae, f; regia, ae, f;

+ постоялый двор deversorium; deverticulum;

+ скотный двор cohors pecuaria; stabula (n, pl);

+ крестьянский двор vicus (vicum vendere);

дворец palatium, ii, n; regia, ae, f; aula, ae, f (regia; Augusta; imperatoris);

+ близ стен разрушенного дворца prope muros palatii destructi;

дворник homo verrens;

дворянин homo [inis, m] nobilis;

двоюродные (братья, сестры) amitini, amitinae (от отцовой сестры); cosobrini, consobrinae (по матери); patrueles;

двоякий biformis, e; dimorphus, a, um; anceps, ancipitis; ambiguus, a, um; bifarius, a, um; duplex, icis;

двояко duplici ratione (considerari potest);

двояковыпуклый biconvexus, a, um;

двуглавый biceps, bicipitis; anceps;

двугорбый bigibbus, a, um;

двузубый bidens, ntis;

двукрылый bipennis, e;

двулетний biennis, e; biennalis, e;

двуликий biformis, e;

двуличный duplex, icis; ambiguus, a, um; bilinguis, e;

двуногий bipes, bipedis;

двуполый bisexualis, e; hermaphroditus, a, um;

двурогий bicornis, e;

двуслойный bistratosus, a, um;

двусмысленно ambigue;

двусмысленность ambiguitas, atis, f; ambages, um, fpl; amphibolia, ae, f; aporia, ae, f;

двусмысленный ambiguus, a, um; obliquus, a, um; perplexus, a, um; dubius, a, um;

двустворчатый bicuspidalis, e;

двустишие distichon, i, n;

двусторонний bilateralis, e;

двухгодовалый bimus, a, um; biennis, e;

двухдневный biduus, a, um;

+ отчет о двухдневной экскурсии, предпринятой в горы Алатау relatio de excursione bidua in montes Alatau instituta;

двухлетие biennium, ii, n;

двухсотый ducentesimus, a, um;

двухэтажный bitabulatus, a, um;

двуязычный bilinguis, e; diglossicus, a, um; duas linguas callens [ntis];

дебаты disputatio, onis, f; discussio, onis, f; concertatio, onis, f;

дебри silva [ae, f] impervia;

дева virgo, inis, f (verecunda); puella, ae, f;

+ старая дева virgo anus;

девический puellaris, e; virginalis, e;

девичий virgineus, a, um; puellaris, e;

девочка puella, ae, f; puellula, ae, f; virguncula, ae, f; parva, ae, f; parvula, ae, f; pupa, ae, f; pupula, ae, f;

девственность virginitas, atis, f;

девственный intactus, a, um; viginalis, e; virgo (puer; equa);

+ девственный лес silva intacta;

+  девственный период periodus virginalis;

девушка puella, ae, f; virgo, inis, f (verecunda); virguncula, ae, f; muliercula, ae, f; juvenis, is, f; adulescens, ntis, f; domicella, ae, f;

+ девушка, не достигшая брачного возраста puella viro cruda;

+ девушка, достигшая брачного возраста virgo nubilis;

+ взрослая девушка (на выданье) puella viro matura (tempestiva);

девчонка puellula, ae, f; pupula, ae, f; filiola, ae, f;

девяносто nonaginta;

девяностый nonagesimus, a, um;

девятая часть nona, ae, f;

девятикратно novies;

девятисотый nongentesimus, a, um;

девятнадцать undeviginti;

девятнадцатый undevicesimus, a, um;

девятый nonus, a, um;

девять novem;

+ девять раз novie(n)s;

+ по девять noveni, ae, a;

девятьсот nongenti, ae, a;

дёготь pix, picis, f (liquida);

дед avus, i, m (paterno, materno genere);

дежурить vigilare, 1;

дежурный vigil, is, m;

дезертир desertor, oris, m; defuga, ae, m; perfuga, ae, m; transfuga, ae, m;

дезертировать praesidium deserere [o, rui, rtum], (de) praesidio decedere [o, cedi, cessum], praesidium relinquere [o, liqui, lictum]; transfugere, o, fugi, fugitum;

дизинсекталь remedium [ii, n] insectorum; insecticidium, ii, n;

дезинфекция desinfectio, onis, f;

дезорганизация inordinatio, onis, f; perturbatio, onis, f; confusio, onis, f;

действенный effectivus, a, um; valens, ntis (medicamentum); validus, a, um (medicamenta); operatus, a, um; praesens, ntis;

действие actio, onis, f; actus, us, m; actum, i, n; factio, onis, f; factum, i, n; effectus; efficientia, ae, f; calculus, i, m;

+ образ действия modus agendi;

+ место действия theatrum (th. virtuti conscientia est);

+ законное действие actus ex lege habitus, actus legitimus;

+ отрицательное действие vitium (tempestatis et sentinae);

действительно revera; vere; vero; reapse; actu; enim; certe; sane; profecto;

+ слово действительно замечательное magnifica vero vox;

действительность realitas, atis, f; veritas, atis, f; natura, ae, f; rerum natura; validitas, atis, f;

+ в действительности revera; vero; reapse; actu;

+ в действительности так не бывает non admittit hoc idem veritas;

+ подражать действительности veritatem imitari;

+ человек, не знающий действительности homo expers veritatis;

+ (юридическая) действительность завещания vis testamenti;

действительный realis, e; verus, a, um (amicitia; virtus); validus, a, um (senatus consultum); valens, ntis; praesens, ntis; ratus, a, um; activus, a, um; justus, a, um;

+ действительный член академии наук socius (ordinarius) Academiae Scientiarum;

действовать agere, o, egi, actum; agitare, 1; facere, io, feci, factum (humaniter; arroganter; bene, male alicui, contra aliquem); afficere, io, feci, fectum; efficere; administrare, 1; valere, eo, ui, -;

+ свежая трава действует сильнее, чем сухая herba recens quam sicca vehementius agit;

+ плохо действуют здесь на меня и климат, и вода nec coelum nec aquae faciunt;

+ пора действовать agendae rei tempus;

+ действовать заодно с кем-л. facere cum, ab aliquo;

дейтерий deuterium, ii, n (D);

декабрь December, bris (abl. -bri) m; декабрьский December, bris;

декада decas, adis, f;

декаденция corruptio, onis, f (morum); corruptela, ae, f; aetas [atis, f] inferior;

декан decanus, i, m;

+ декан биологического факультета decanus Facultatis Biologicae;

декламация acroama, atis, n; pronuntiatio, onis, f; declamatio, onis, f;

декламировать recitare, 1; cantare, 1 (fabulam); declamare, 1; pronuntiare, 1;    

декоративность ornamentum;

декоративный ornamentalis, e;

декорация ornatio, onis, f; ornatus, us, m; ornamentum, i, n;

декрет decretum, i, n;

делать facere, io, feci, factum (statua ex aere facta; scuta ex cortice; aliquem herēdem; consulem); conficere; efficere; perficere; agere, o, egi, actum; creare, 1; procreare, 1; pertendere, o, ndi, nsum;

+ делать бедным pauperare;

+ делать благосклонным propitiare;

+ делать видимым retegere; patefacere;

+ делать всеобщим vulgare;

+ делать вывод conficere; efficere;

+ делать вылазку erumpere; excurrere;

+ делать денежный перевод permutare; rescribere;

+ делать доступным reserare;

+ делать завещание testari;

+ делать знак nutare;

+ делать известным nobilitare; patefacere; promere;

+ делать исключение excipere, 3b;

+ делать набеги incursare;

+ делать набросок adumbrare;

+ делать непрерывным perpetuare;

+ делать обход evagari;

+ делать общедосупным divulgare; terere; consociare; publicare;

+ делать опыты periclitari;

+ делать оттиск imprimere;

+ делать похожим (as)simulare;

+ делать промах peccare;

+ делать равным pariare;

+ делать сиротой orbare;

+ делать счастливым beare;

+ делать успехи proficere;

+ делать явным manifestare;

+ делать ясным serenare;

+ что мне делать? Quid agam?

+ не знаю, что мне делать nescio, quo me vertam;

+ Что ещё остаётся делать? Quod aliud subsidium?

делаться fieri;

делегат legatus, i, m; delegatus, i, m;

деление divisio, onis, f; fissio, onis, f; partitio, onis, f;

делимый dividuus, a, um;

делитель divisor, oris, m;

делить dividere, o, si, sum; partiri, ior, itus sum; tribuere, o, ui, utum (aliquid in partes);

+ делить работу по жребию laborem sorte trahere;

дело opus, operis, n; negotium, ii, n; causa, ae, f; res, rei, f; actio, onis, f; facinus, facinoris, n; occupatio, onis, f; opera, ae, f;

+ отложив все другие дела omissis omnibus aliis negotiis;

+ в самом деле nam; vero;  re vera;

+ на самом деле revera; vero; reapse; re ipsa;

+ дело заходит слишком далеко longe res abiit;

+ дело в исходе войны, а не в её причине quaeritur belli exitus, non causa;

+ заниматься бесполезным делом sulcos in pulvere ducere;

+ заниматься своим делом suum negotium, suam rem agere;

+ заниматься посторонними делами aliud, alias res agere;

+ заниматься бесполезным делом actam rem agere; actum agere;

+ затевать бесполезное дело nudo vestimenta detrahere;

+ мне нет никакого дела до кого-л. nihil mihi est cum aliquo;

+ это не имеет отношения к делу hoc nihil ad rem;

+ расстроенные дела affectae res; defessae res;

+ маловажное дело causa paucorum calculorum;

+ взяться за дело умеючи dextram partem operis administrare;

+ в чём тут дело? quae haec est fabula?

+ дело не в доходах non agitur de vectigalibus;

+ так как дела шли лучше, чем ожидалось rebus supra vota fluentibus;

+ какое тебе дело до этого? Quid tibi hanc rem [hujus rei] curatio est?

+ дело касается тебя tua res agitur;

+ творить великие дела res egregias agere;

+ ничегонеделание учит людей дурным делам nihil agendo homines male agere discunt;

+ когда дело сделано actā re;

+ как дела? Quid agitur?

+ дело было в начале года principium anni tum agebatur;

+ дело разбирается у претора res agitur apud praetorem;

+ вести чьё-л. дело causam alicujus agree, tractare;

+ сводить что-л. не к обстоятельствам дела, а к воле лиц aliquid non ad causam, sed ad voluntatem personasque dirigere;

+ на него возложено это дело super ea causa missus est;

+ клонить дело в пользу плебса inclinare rem in causam plebis;

+ защищать дело оптиматов optimatium causam agere;

+ всё дело не в порядке tota res claudicat;

+ всё дело в том (что, чтобы) totum in eo est (ut);

+ плохо у нас дело с комедией in comoedia claudicamus;

+ говорить дело rem loqui;

Делос Delos (Delus), i, f; делосский Delius, a, um;

дельно probe; prudenter; recte; vere;

дельный idoneus, a, um (homines; auctor); bonus, a, um; probatus, a, um; probus, a, um;

дельта delta, ae, f;

+ у дельты реки Волги ad deltam fluminis Volgae;

дельтовидный deltoides;

дельфийский Delphicus, a, um;

дельфин delphinus, i, m;

Дельфы Delphi, orum, mpl;

делянка areola, ae, f;

демобилизация demissio [onis, f] exercitus;

демократ democrata, ae, m/f;

демократический democraticus, a, um; народно-демократический popularis, e;

демократия democratia, ae, f; res [rei, f] publica; civitas [atis, f] popularis; popularis res [rei, f] publica; multiudinis dominatus [us, m]; populi potentia [ae, f]; imperium [ii, n] populare; ratio [onis, f] popularis;

+ парламентская демократия democratia parlamentaris;

демон daemon, onis, m; cacodaemon;

демонический daemoniacus, a, um;

демонстрация (de)monstratio, onis, f;

Демонстрировать ostendere, o, ndi, nsum (aciem ad terrorem hostium);

Демосфен Demosthenes, is, m;

денарий denarius, ii, m;

денежный aerarius, a, um; pecuniarius, a, um; nummarius, a, um; nummatus, a, um;

+ денежная выдача congiarium;

+ денежный взнос stips, stipis, f;

+ денежный залог sacramentum;

день dies, ei, m(f); lux,cis, f; lumen, inis, n; sol, is, m;

+ день недели feria;

+ день отдыха feriae; dies festus;

+ день рождения natalis, is m;

+ Каким делом заполнить мне день? Qua materia subripiam diem?

+ выходной [нерабочий] день dies feriatus;

+ согласно римскому обычаю, день начинается в полночь и в следующую полночь заканчивается more Romano dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur;

+ средь бела дня sub die nitido;

+ с наступлением тёплых дней inĭtā aestate;

+ безоблачный, ясный день sine faece dies;

деньги pecunia, ae, f; aes, aeris, n; argentum, i, n; aurum, i, n; denarii, orum, mpl; nummi, orum, mpl; moneta, ae, f; pretium, ii, n;

+ взимать деньги tollere pecuniam;

+ все деньги до последнего гроша aurum omne cum ramento;

+ заёмные деньги argentum mutuum;

+ наличные деньги crumīna;

+ обладать наличными деньгами in nummis habere;

+ отдавать деньги vomere argentum;

+ поддельные деньги adulterina moneta;

+ серебряные денарии argentum bigatum;

+ серебряные деньги argentum signatum;

+ требующий денег poscinummius;

+ чеканить деньги argentum cudere;

+ штрафные деньги argentum multacium;

департамент provincia, ae, f; administratio, onis, f; sedes, is, f; institutum, i, n; munus [eris, n] administri publici; officina, ae, f;

депозит depositum, i, n; sequestrum, i, n;

депрессивный depressivus, a, um;

+ депрессивное состояние status depressivus;

депрессия depressio, onis, f; animi imminutio [onis, f], animi (vitae) taedium [ii, n], animus [i, m] fractus;

+ быть / пребывать в депрессии abjectus, demissus, fractus, debilitatus, abjecto animo sum;

депутат legatus, i, m; vicarius, ii, m;

дёргать, драть vellere, o, velli (vulsi), vulsum (aurem);

деревенский rusticus, a, um; rusticanus, a, um; agrestis, e; paganus, a, um;

+ деревенская жизнь vita agrestis;

+ деревенское кушание moretum;

деревенщина rus, ruris, n; rusticus, i, m; rusticanus, i, m;

деревня rus, ruris, n; vicus, i, m (vicos exurere; per pagos vicosque); pagus, i, m;

+ он скончался в деревне ad villam supremum diem obiit;

дерево arbor, oris, f; stirps, rpis, f (stirpes et herbae); stipes, itis, m (consternunt terram concusso stipite frondes); styrax, acis, m; trabs, trabis, f; lignum, i, n;

+ вечнозелёное дерево arbor sempervirens;

+ граница распространения деревьев terminus arborum;

+ декоративное дерево arbor ornamentalis;

+ дерево зацветает arbor florem aperit;

+ дикорастущее дерево arbor spontanea;

+ лиственное дерево arbor frondosa;

+ на стволах деревьев in truncis arborum;

+ плодовое дерево arbor pomifera;

+ под деревьями sub arboribus;

+ родословное дерево arbor genealogica;

+ среди деревьев inter arbores;

+ хвойное дерево arbor conifera;  

деревцо arbuscula, ae, f;

деревянный ligneus, a, um;

держава imperium, ii, n;

держать tenēre, eo, ui, ntum (aliquid manu, in manu); continēre (in carcere, in vinculis contineri); retinēre; sustinēre (aliquid manu); habēre, eo, ui, itum (aliquid minibus; aliquem in vinculis; pecora); tolerare, 1 (mulier parvulum sinu tolerans);

+ держать под стражей custodire;

+ держи это про себя (не разглашай) haec tu tecum habeto;

+ держать путь tenere iter, cursum (a Sicilia ad Laurentem agrum);

+ куда держите путь? Quo tenetis iter?

+ держать речь dicere;

+ держать совет consiliari;

+ держать в своих руках судьбы всего государства tenere totam rem publicam;

держаться adhaerēre, eo, si, sum (alicui rei; in aliqua re); stare, o, steti, statum; tenēre, eo, ui, ntum; sustinēre; consistere, o, stiti, sistum;

+ держаться середины medium agere;

+ знать, как следует держаться (держать себя) по отношению к знати scire, quo pacto deceat majoribus uti;

+ скала держится силой собственной громады rupes sese mole tenet;

+ войско не смогло держаться exercitus sustinere non potuit;

+ судно держится на поверхности navis sustentatur;

дерзкий improbus, a, um (facies, Aeneas); protervus, a, um; impotunus, a, um (homo, libido); impudens, ntis; insolens, ntis; procax, cis (leno; meretrix); lascivus, a, um; petulans, ntis (linguā); confidentiloquus, a, um; confīdens, ntis (parasitus; mendacium); arrogans, ntis (homo); ferox, cis (animus, ingenium); audax, cis (aliqua re, alicujus rei, ad aliquam rem); vernilis, e (dictum);

+ быть дерзким protervire;

+ будь благосклонен к моим дерзновенным начинаниям audacibus annue coeptis;

дерзко proterve (loqui, dicere, facere); proterviter; petulanter (invehi in aliquem); confidenter; arroganter (dicere; facere); audaciter; procaciter;

дерзость audacia, ae, f; contumacia, ae, f; licentia, ae, f; procacitas, atis, f; insolentia, ae, f; protervia, ae, f; protervitas, atis, f; impotunitas, atis, f (impotunitas et inhumanitas; impotunitas et superbia; impotunitas scelerum); petulantia, ae, f (linguae; dictorum); confidentia, ae, f;

дёрн caespitium, ii, n; caespes, itis, m;

десант egressus exercitus;

десерт bellaria, orum, npl; tragemata, um, npl;

десертный ad bellaria idoneus, a, um;

десна gingiva, ae, f;

деспот tyrannus, i, m;

деспотизм tyrannia, idis, f; regnum, i, n; potentia, ae, f;

деспотический regius, a, um; tyrannicus, a, um;

деструктивный destructivus, a, um;

десятилетие decennium, ii, n;

десятилетний decennis, e;

десятый decimus, a, um; 

десять decem;

+ в десять раз decie(n)s;

+ по десять deni, ae, a;

+ десятка, десяток decas, adis, f; decena, ae, f;

деталь pars, rtis, f; elementum, i, n; singula, orum, npl;

детальный scrupulosus, a, um; amplus, a, um;

детвора infantia, ae, f;

детеныш pullus, i, m; catulus, i, m; vitulus, i, m; scymnus, i, m (scymni leonum);

дети liberi, orum, mpl; filii, orum, mpl; suboles, is, f (producere subolem); infantes, ium, mpl; pueri, orum, mpl; impuberes, um, mpl; nati, orum, mpl;

+ иметь детей от какой-л. женщины tollere liberos ex aliqua;

+ обратить свои силы против детей своей родины (т.е. собственных сограждан) vires in viscera patriae vertere;

детище viscus, viscera;

детоубийство infanticidium, ii, n;

детоубийца infanticida, ae, m;

детский infantilis, e (vestis; blandimenta; aetas); puerilis, e;

детство infantia, ae, f (до 7 года жизни); pueritia, ae, f; aetas [atis, f] tenera; aetas infirma;

+ сначала мы расстаемся с детством, затем с юностью primum pueritiam abscondimus, deinde adulescentiam.

дефект defectum, i, n; defectus, us, m; vitium, ii, n;

дефектный mutilatus, a, um; defectivus, a, um;

+ быть дефектным in vitio esse;

дефис hyphen, n, indecl.;

дефицит defectus, us, m;

деформация deformatio, onis, f;

деформированный deformatus, a, um; deformis, e;

дециграмм  decigramma, atis, n;

дециметр decimetrum, i, n;

дешевизна vilitas, atis, f (annonae);

дёшево viliter (constare);

+ дёшево купить vili emere; bene emere;

+ дёшево продать vili vendere; male vendere;

+ дёшево отделаться tecto latere abscedere;

дешёвый vilis, e (annona; frumentum; exsequiae; cibi); triobolus, a, um; diobolaris, e (scorta);

деяние factum, i, n; facinus, oris, n; actio, onis, f; labor, oris, m; opus, operis, n; res [rerum, fpl] gestae;

деятель actor, oris, m; agens, ntis, m;

+ заслуженный деятель науки vir (mulier) scientiae emeritus (-a);

деятельность actiones, um, fpl; opera, um, npl; usus, us, m; actuositas, atis, f; actus, us, m; agitatio; industria, ae, f;

+ адвокатская деятельность usus forensis;

+ деятельность на поприще искусства usus artis;

+ жизнь и деятельность карла Линнея Caroli Linnaei vita atque opera;

+ отчет о деятельности Ботанического института за последние 10 лет relatio de actis Instituti Botanici per hos decem annos;

+ посвятить себя государственной деятельности accedere ad rem publicam;

+ поле деятельности theatrum (th. virtuti conscientia est);

деятельный  strenuus, a, um (vir fortis ac strenuus); navus, a, um (homo navus et industrius); vegetus, a, um (mens; ingenium); actuosus, a, um; activus, a, um; sedulus, a, um; impiger, gra, grum; operosus, a, um;

джаз jazzensis musica [ae, f];

джинсы bracae [arum, fpl] Genuenses;

джунгли jangala, orum, npl; silva [ae, f] vetusta,vetustissima; silvae, arum, fpl; loca [orum, npl] silvis humidis obsita;

диагноз diagnosis, is (eos), f;

+ краткий диагноз  diagnosis brevis;

+ полный латинский (русский) диагноз  diagnosis latina (rossica) plena;

+ диагнозы, подлежащие исправлению diagnoses corrigendae;

+ примечание к диагнозу observationes ad diagnosim;

диагностика diagnostica, ae, f;

диагностический diagnosticus, a, um;

+ диагностическая информация informatio diagnostica;

+ диагностический признак character diagnosticus;

диагональ linea [ae, f] diagonalis;

диагонально diagonaliter;

диаграмма diagramma, atis, n; schema, atis, n; tabella, ae, f; figura [ae, f] graphica, exemplum, i, n;

диадема fascia, ae, f; diadema, atis, n;

диакон diaconus, i, m;

диакритический diacriticus, a, um;

+ диакритические знаки signa diacritica;

диалектика dialectica, ae, f;

диаметр diametros, i, f; dimetiens, entis, f;

диаспора diaspora, ae, f;

диафрагма diaphragma; atis, n;

диван crabattus, i, m; cubile, is, n; sponda, ae, f; sella [ae, f] Turcica (amplior);

диверсия labefactatio, onis, f; diversio, onis, f; subversio, onis, f;

дивиденды pecunia [ae, f] dividenda; lucrum [i, n] dividendum;

дивизия pars [rtis, f] exercitus; divisio, onis, f;

диво miraculum, i, n;

дигесты digesta, orum, npl;

дигитальный digitalis, e;

диета diaeta, ae, f; ratio [onis, f] victus;

дизайнер architectus, us, m; designator, oris, m; fabricator, oris, m; auctor, oris, m;

дикий ferus, a, um (bestia); ferox (elephantus); spontaneus, a, um; ferinus, a, um; sponte crescens [ntis]; atrox, cis (animus; odium); truculentus, a, um (tigris); trux, cis (aper); indomitus, a, um; agrestis; rapidus, a, um; rigidus, a, um; torvus, a, um; efferus, a, um;

+ дикая коза caprea; dama;

+ дикий осёл onager, gri, m;

дикорастущий ferus, a, um (arbores);

дикость barbaries, ei, f; barbaria, ae, f; ferocia, ae, f; feritas, atis, f;

диктатор dictator, oris, m;

диктатура dictatura, ae, f;

диктовать dictare, 1;

диктор locutor, oris, m; annunciator, oris, m / trix, icis, f;

дилетант idiota, ae, m; amator, oris, m; cultor [oris, m] voluptarius; imperitus homo [inis, m]; tiro, onis, m;

дилетантизм mediocritas, atis, f;

динамика dynamica, ae, f;

динамический dynamicus, a, um;

динозавр dinosaurus, i, m;

диплом diploma, atis, n; codicilli, orum, mpl; tabellae [arum, fpl] publicae;

+ почетный диплом honorarii codicilli;

дипломатия ars [artis, f] diplomatica;

директор director, oris, m; moderator, oris, m; rector, oris, m; praefectus, i, m;

директория (комп) cooperculum, i, n;

дирекция administratio, onis, f;

дирижёр praefectus [i, m] musicus; syntonarius, ii, m; concentus moderator [oris, m];

дисгармоничный dysharmonicus, a, um;

диск discus, i, m; orbis

+ жёсткий диск (компьютерный) discus fixus;

дискета disculus, i, m;

диск-жокей orbium phonographicorum exhibitor [oris, m];

дисковод statio [onis, f] discorum;

дискриминация dicriminatio, onis, f;

+ расовая дискриминация discriminatio phyletica

дискуссионный disputabilis, e; + дискуссионный вопрос problema disputabile;

дискуссия disputatio, onis, f; discussio, onis, f;

дисплей ostentus, us, m; tabula [ae, f] dilucida descriptoria; ostentatio, onis, f;

диспут disputatio, onis, f; schola, ae, f (de aliqua re); concertatio, onis, f;

диссертация dissertatio, onis, f;

+ диссертация на соискание ученой степени кадидата (доктора) биологических наук dissertatio pro gradu candidati (doctoris) biologiae;

дистанция spatium, ii, n; intervallum, i, n; distantia, ae, f;

дистих distichon, i, n;

дисциплина disciplina, ae, f;

ДИТЯ infans, ntis, m; puer, eri, m; suboles, is, f (producere subolem; imperatorum; deorum); partus, us, m; parvulus, i, m; natus, i, m;

дифференциальный differentialis, e;

дифференциация differentiatio, onis, f;

дифференцированный differentiatus, a, um;

дичать efferascere, o, -, -; vastare, 1;

дичок arbor pomifera silvestris;

дичь caro [carnis, f] ferina; ferina, ae, f; venatio, onis, f; venatus, us, m; bestiae ferae; aucupium, ii, n; 

+ множество разнообразной дичи multa et varia venatio;

длина longitudo, inis, f; proceritas, atis, f;

длиннобородый bene barbatus;

длинный longus, a, um; procerus, a, um; longinquus, a, um; prolixus, a, um; promissus, a, um;

длительность longinquitas; longitudo; diuturnitas;

длительный diuturnus, a, um; longus, a, um; mansurus, a, um;

длиться durare, 1; perdurare, 1; manēre, eo, nsi, nsum (ad nostram aetatem; suo statu; bellum manet); permanēre; pertinēre, eo, ui, ntum; stare, 1;

для ad (acc); pro (abl); ob (acc);

+ для  точного разграничения видов этого рода необходимы зрелые плоды ad species hujus generis exacte limitandas fructus maturi necessarii sunt; 

+ для взаимного обмена pro mutua commutatione;

+ характерный для proprius, a, um;

+ пригодный для  idoneus, a, um;

+ того чтобы ideo ut;

+ для  чего cujus rei causa;

+ для римлянина Фабий был человеком высокообразованным multae inFabio, ut in homine Romano, litterae fuerunt;

+ для тех времен ut illis temporibus;

+ для себя privatim; pro domo sua;

дневник diarium, ii, n; liber [bri, m] memorialis; commentarii [orum, mpl] diurni; ephemeris, idis, f;

+ дневник путешествия diarium itineris;

дневной diurnus, a, um; diarius, a, um;

+ дневная норма pensum, i, n;

+ дневной паёк diarium, ii, n;

днём die; interdiu; luce;

дно fundus, i, m;

+ идти (опускаться, оседать) на дно pessum ire;

+ погрузиться на дно моря pessum subsidere per mare;

+ перевернуть всё вверх дном caelum ac terras miscere, maria omnia caelo miscere;

до ad (acc); tenus (Tauro t.; Cumarum t.; pectoribus t.; nubium t.);

+ вплоть до середины августа usque ad medium Augustum;

+ встречается от берега моря вплоть до вершин гор a litore maris usque ad cacumina montium occurrit;

+ до верхних границ лесов ad limites superiores silvarum;

+ до октября ad Octobrem;

+ до основания ad basin;

+ стебель до 1 м высоты caulis ad 1 m altus;

+ до полудня ante meridiem;

+ до сих пор adhuc;

+ до нанесения ран vulneribus tenus;

добавление  additio, onis, f; additamentum, i, n; supplementum, i, n; stillarium, ii, n (мелкое);

добавлять addere, o, didi, ditum (in vinum aquam); subdere (versūs); adjicere, io, jeci, jectum; acquirere, o, isivi, itum; afferre, affero, attuli, allatum (addere atque afferre multa); assumere, o, psi, ptum (ad reliquos labores etiam hanc molestiam); supplere, eo, evi, etum (ceteros; quantumcumque mensurae deest); suggerěre, o, ssi, stum (verba quae desunt); subnectere, o, xi, ctum (fabulam); subjungere, o, xi, ctum (praeces);

+ к этому добавить нечего nihil accedere potest ad eam rem; nihil huc addi potest;

+ он полагает, что к его славе добавить нечего sibi nihil ad gloriam acquirendum putat;

добавочный accessorius, a, um; additicius, a, um; intercalaris, e;

добиваться eniti, or, nisus sum; petere, o, ivi, itum; proficere, io, feci, fectum; quaerere, o, sivi, situm (immortalitatem sibi morte; gloriam); quaeritare, 1; aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); extundere, o, tudi, tusum (aliquid precibus); adipisci, or, adeptus sum (dominationis); sequi, or, secutus sum; exsequi (aeternitatem); extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui veritatem); tenere, eo, ui, ntum (jus suum); tendere, o, tetendi, tensum/tentum; contendere; studēre, eo, ui, - (aliquid, in aliquid; hoc unum studeo); impetrare, 1; exprimere, o, pressi, pressum;

+ добиваться похвалы laudari quaerere; laudi studere;

+ вот чего ты добиваешься ad eam rem affectas viam;

+ чего он добивается? Quid tendit?

+ добиться своих прав adipisci jus suum;

доблесть virtus, utis, f (militaris; est militis decus);

+ проявлять доблесть fungi virtute;

+ отличаться высокой доблестью virtute multum valere;

+ воинская доблесть virtus bellandi, rei militaris;

добрасывать adjicere, io, jeci, jectum;

добраться tangere, o, tetigi, tactum (portûs);

добро bonum, i, n; bona [orum, npl]; sua [orum, npl]; fortunae, arum, fpl;

+ делать добро кому-л. bene facere alicui, erga aliquem; benigne facere alicui, adversus aliquem

+ добро пожаловать bene factum te advenisse;

доброволец volo, onis, m; voluntarius, ii, m;

добровольно voluntarie; ultro; voluntate; volens; voluntarie (et non ex necessitate); sponte (meā, tua, sua; sua sponte recte facere; Italiam non sponte sequor; non sponte nocens); libenter;

+ по принуждению или добровольно? utrum jussus an ultroneus?

добровольный voluntarius, a, um; ultroneus, a, um (exsilium); volens, ntis;

добродетель honestum, i, n; honestas, atis, f; virtus, utis, f (est in eo virtus et probitas);

+ добродетель есть не что иное, как доведённая до совершенства природа est virtus nihil aliud, quam ad summum perducta natura;

добродетельный benemorius, a, um; sanctus, a, um; pius, a, um; probus, a, um;

добродушие bonitas, atis, f; humanitas, atis, f;

доброжелатель fautor, oris, m;

доброжелательный benevolens, ntis; benevolus, a, um; amicus, a, um;

доброжелательство benevolentia, ae, f;

доброкачественный probus, a, um; bonus, a, um; benignus, a, um;

добросердечно liberaliter (accipere; accipi);

добросовестность bona fides [ei, f];

+ исполнять свои обязанности с прежней добросовестностью veterem pudorem sibi imponere;

+ справедливость в вопросах доверия именуется добросовестностью justitia creditis in rebus fides nominatur;

добросовестный accuratus, a, um; diligens, ntis; sedulus, a, um; studiosus, a, um; fidus, a, um (interpres); certus, a, um (naturae rerum explorator); verus, a, um (testis); religiosus, a, um; sanctus, a, um; pius, a, um;

доброта bonitas, atis, f;

добротный bonus, a, um; probus, a, um (merx);

добрый bonus, a, um; probus, a, um; benignus, a, um; pius, a, um;

+ доброе расположение benevolentia;

добывать parare, 1; conficere, io, feci, fectum; reportare, 1; conciliare, 1; extricare, 1; parere 3b; assequi, or, cutus sum;

+ добывать корм pabulari;

добыча raptum, i, n (rapto potiri); praeda, ae, f; rapina, ae, f; manubiae, arum, fpl; exuviae, arum, fpl; spolia [orum, npl]; praemium, ii, n;

+ военная добыча spolia (pl) (hostium, agrorum)

доверенность litterae [arum, fpl] procuratoriae; auctoritas, atis, f; testimonium, ii, n;

+ лицо, которому выдана доверенность mandatarius;

+ лицо, выдающее доверенность mandator;

+ по доверенности per procuram;

доверие fides, ei, f; fidentia, ae, f; confidentia, ae, f; fiducia, ae, f;

+ внушать доверие fidem facere;

+ заслуживать доверия fidem merere;

+ достойный доверия fidem merens;

+ заслуживать доверие habere fidem;

+ оказывать доверие fidem tribuere;

+ внушать доверие fidem facere;

+ из доверия к тебе fiduciā tuā;

+ пошатнувшееся доверие fides afflicta;

+ пользуясь доверием, обмануть кого-л.; злоупотребить чьим-л. доверием per fiduciae rationem fraudare aliquem; propter [per] fidem decipere aliquem;

+ относиться с доверием к людям confidentiam afferre hominibus;

+ отказать кому-л. в доверии damnare fidem alicujus;

+ слушать нужно всё, но не спешить с доверием nil spernat auris, nec tamen credat statim;

довериться concredere [o, credidi, creditum] fidei alicujus;

+ довериться вероломным врагам se perfidis hostibus credere;

доверху ad summum;

довершать consummare, 1; complere, eo, evi, etum; exsequi, or, secutus sum (incepta; aliquid usque ad extremum);

+ довершить что-л. summam manum imponere alicui rei;

доверчивость credulitas, atis, f;

доверчивый credulus, a, um;

довершать conficere, io, feci, fectum; perficere; cumulare, 1; consummare, 1;

доверять fidere, o, fisus sum; fidem habere [eo, ui, itum], tribuere [o, ui, utum], adjungere [o, nxi, nctum], ferre [fero, tuli, latum] (alicui); confidere (de aliqua re); credere, o, didi, ditum (utrumque vitium est et omnibus credere et nemini); concredere (alicui aliquid); mandare, 1 (alicui consulatum, imperia);

+ не доверять кому-л. abrogare alicui fidem;

довести, доводить perducere, o, xi, ctum; agere,o, egi, actum (aliquem ad [in] aliquam rem);

+ довести до абсурда ad absurdum reducere;

+ довести до конца absolvere; exsequi (aliquid usque ad extremum);

+ довести до сведения in notitiam perferre; certiorem facere;

довод argumentum, i, n (a. est ratio, quae, quod est dubium, per id quod dubium non est, confirmat  довод есть основание, подтверждающее сомнительное несомненным); ratio, onis, f; documentum, i, n;

+ веские доводы argumenta gravissima;

+ неопровержимые доводы argumenta irrefutabilia;

+ решающий довод summum argumentum;

+ опираясь на эти доводы his rationibus fultus;

+ приводить доводы в пользу… afferre rationes pro (contra)…/ afferre argumenta;

+ доводы и выводы argumenta et rationes;

доводить perducere, o, xi, ctum; redigere, o, egi, actum; perficere, io, feci, fectum; revocare, 1; commovēre, eo, movi, motum;

+ доводить до всеобщего сведения vulgare; promulgare;

+ доводить до конца transigere; expugnare; patrare;

+ доводить до чего-л. adigere; committere; adducere; deducere;

довольно sat(is); bene; affatim;

+ довольно словесных препирательств verbis velitationem fieri compendii volo;

довольный contentus, a, um (parte debiti contentum esse); satur, ura, urum;

+ быть довольным собой placere sibi;

+ земледельцы, довольные (довольствующиеся) малым agricolae parvo beati;

довольствоваться satis habere;

+ не довольствоваться parum habere;

догадаться conjectare, 1; conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum;

догадка conjectura, ae, f; conjectio, onis, f; suspicio, onis, f (alicujus rei); opinio, onis, f;

+ основанный на догадке conjectura positus;

догадываться conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum; prospicere, io, spexi, ctum;

догма dogma, atis, n;

догматический dogmaticus, a, um

догнать adipisci, or, adeptus sum (fugientem); calcem calce terere [o, trivi, tritum];

договариваться agere, o, egi, actum (cum aliquo de re aliqua, aliquam rem); tractare, 1 (de condicionibus); stipulari, or, atus sum; pacisci, or, pactus sum; contrahere, o, xi, ctum; (pacem) pangere, o, panxi (pegi, pepigi), pactum;

договор foedus, eris, n; tractatus, us, m; contractus, us, m; pactus, us, m; pactum, i, n; pactio, onis, f; cautio, onis, f; conventio, onis, f; conventus, us, m; lex, legis, f; condicio, onis, f; tabella, ae, f; syngraphus, i, m;

+ брачный договор tabulae nuptiales; tabellae dotis;

+ Договор запрещает добычу металлов, газа, нефти, использование в коммерческих целях растений и животных в Антарктиде. Illo tractatu sanctum est, ne metalla in Antarctide exercentur neve gasum, petroleum, herbae vel animalia ad usum commercialem converterentur;

+ договор найма conductum, conductio (ex conducto agere); locatio (et) conductio, locatum (et) conductum;

+ заключать договор contractum agere;

+ заключение договора ictus foederis;

+ международный договор tractatus internationalis;

+ подписать договор tractaui subscribere;

договорный (акт) formula, ae, f;

догонять adipisci, or, eptus sum; assequi, or, utus sum;

догорать exurěre, o, ussi, ustum (lucerna exusta est);

дождевой pluvialis, e; pluvius, a, um;

+ дождевая вода aqua pluvialis;

+ дождевой лес silva pluvialis;

дождливый pluviosus, a, um; pluvius, a, um; nimbosus, a, um;

+ дождливый день dies pluviosus;

+ в дождливую погоду caelo (Jove) pluvio;

дождь pluvia, ae, f; imber, bris, m; aqua[ae, f] caelestis;

+ под дождем sub pluvia;

+ склон, открытый ветрам и дождям declivitas ventis et pluviis exposita; 

+ дождь идёт pluit;

дожидаться manēre, eo, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); ex(s)pectare, 1;

дожить vivere, o, xi, ctum (ad summam senectutem; ad centesimum annum);

+ мы дожили до того, что… vivi pervenīmus, ut…

+ дожить до ста лет perducere vitam ad annum centesimum;

+ если бы я смог дожить до этого дня! utinam eum diem videam!

доза dosis, is, f;

дозволение concessus, us, m; permissio, onis, f;

дозволять sinere, o, sivi, situm; permittere, o, misi, missum; concedere, o, cessi, cessum;

дозревание maturatio, onis, f;

дозревать maturescere, o, ui, -;

+ плоды дозревают лишь с наступлением заморозков fructus tantum frigoribus levioribus incipientibus maturescunt;

доить mulgēre, eo, si, lsum; siccare, 1;

доказанный probatus, a, um; testatus, a, um;

+ доказанный факт res probata (testata);

доказательство demonstratio, onis, f; ostentus, us, m; probatio, onis, f; testis, is, m/f; argumentum, i, n (a. est ratio, quae, quod est dubium, per id, quod dubium non est, confirmat); argumentatio, onis, f (Argumentatio est explicatio argumenti. Argumenta, non argumentatio.); apodixis, is (eos), f; fides, ei, f; testimonium, ii, n (alicujus rei; dare, afferre); signum, i, n; indicium, ii, n; index, icis, m; pignus, oris, n; specimen, inis, n; documentum, i, n; experimentum, i, n;

+ в доказательство ссылаться на чьи-л. воспоминания fidem memoriae alicujus appellare;

+ в доказательство чего-л. ad [in] fidem alicujus rei;

+ изобилующий доказательствами argumentosus;

+ неопровержимые доказательства probationes irrefutabiles;

+ приводить в доказательство argumentari (aliquid, multa);

+ приводить слабые доказательства plumbeo gladio jugulare;

+ служить доказательством ostentui esse;

+ это служит доказательством hoc est argumento;

+ являться важным доказательством magno documento esse;

+ явные доказательства probationes evidentes;

доказать probare, 1; exprobare, 1; vincere, o, vici, vinctum (aliquid verbis); convincere; arguere, o, ui, utum; ostendere, o, ndi, nsum (ntum); docēre, eo, ui, ctum; argumentari, or, atus sum (Quid porro argumenter? К чему мне ещё доказывать?);

+ родство этих видов легко доказывается affinitas harum specierum facile probatur;

+ докажи, что Оппианик был честным человеком vince Oppianicum bonum virum fuisse;

доказуемый argumentabilis, e (propositio difficile argumentabilis);

доклад relatio, onis, f; relatus, us, m; dissertatio, onis, f; oratio, onis, f; schola, ae, f (de aliqua re);

докладчик relator, oris, m; orator, oris, m;

докладывать referre, fero, tuli, latum; deferre; orare, 1;

доколе quousque; quamdiu; quoad;

доктор doctor, oris, m; medicus, i, m;

+ доктор биологических наук d. biologiae (rerum naturalium);

+ диссертация на соискание степени доктора dissertatio pro gradu doctoris;

+ доктор права Juris Doctor (J.D.)

документ documentum, i, n; instrumentum, i, n; consignatio, onis, f; litterae, arum, fpl; tabulae, arum, fpl (litteris Graecis confectae); tabellae, arum, fpl (publicae);

+ действовать на основании снабжённых печатями документов tabellis obsignatis agere;

документальный documentalis, e;

документация documentatio, onis, f; tabulae, arum, fpl;

докучать lassare, 1 (numina); terebrare, 1; fatigare, 1; obtundere, o, tudi, tusum;

долбить tundere, o, tudi, tusum; cavare, 1;

+ долбить в одну точку terebrare;

долг debitum, i, n (alicui solvere); debitio, onis, f (gratiae); creditum, i, n; aes [aeris, n] alienum; officium, ii, n; munus, eris, n;

+ быть в долгу reliquari alicui; in aere alieno esse;

+ быть по уши в долгах animam debere;

+ давать в долг без процентов alicui sine fenore pecunias expensas ferre;

+ наделать долгов incidere in aes alienum;

+ он счёл своим долгом выразить своё мнение о диссертации officii sui esse existimavit, ferre de illa dissertatione judicium;

+ оплатить свои долги, расплатиться с долгами expedire nomina sua;

+ оставаться верным своему долгу in officio (per)manēre;

+ получить что-л. в долг под соответствующий залог aliquid satis dato debere;

+ последний долг officium triste;

+ считаю это своим долгом по отношению к их предкам majoribus eorum tribuendum puto;

+ я думаю, что он по уши в долгу non puto illum capillos liberos habere;

долгий amplus, a, um (dies); tardus, a, um (nox); longus, a, um; diuturnus, a, um; longinquus, a, um; laxus, a, um; productus, a, um; protensus, a, um;

долго diu (ср.ст. diutius; diutissime); longe; multum; procul;

долговечный diuturnus, a, um; perdurans, ntis; vivax, cis; firmus, a, um; stabilis, e; longe vivens; perennis, e;

+ долговечное дерево arbor vivax;

+ долговечная древесина lignum firmum; stabile;

долговечность diuturnitas, atis, f; perdurantia, ae, f; vivacitas, atis, f; firmitas, atis, f; stabilitas, atis, f;

долговой debitorius, a, um;

+ долговая расписка syngrapha;

+ долговое обязательство nexus;

долговременный diuturnus, a, um;

долголетие longaevitas, atis, f;duratio, onis, f;

+ дерево, отличающееся исключительным долголетием arbor longaevitate exquisita insignis;

долголетний diuturnus, a, um; longus, a, um; longaevus, a, um;

долгота longitudo, inis, f;

+ восточная долгота longitudo orientalis;

+ западная долгота longitudo occidentalis;

долевой partittivus, a, um; lobaris, e;

доледниковый praeglacialis, e;

долететь advolare, 1; pervolare, 1;

+ куда копьё не могло долететь quo telum adjici non potuit;

долженствовать debēre, eo, ui, itum; habēre, eo, ui, itum (respondendum);

+ опираясь на эти соображения, я должен был разграничить эти виды his rationibus fultus has species distinguere debui;

+ дожным образом convenienter; rite; justo modo; ut (aliquem) aequum est;

+ мы должны это считать гораздо более серьёзным illa multo gravius aestimare debemus;

+ сказать то, что должно быть сказано dicere debentia dici;

должник debitor, oris, m; obaeratus, i, m;

+ недобросовестный должник fraudator beneficiorum;

+ основной должник capitalis debitor;

+ платёжеспособный должник debitor idoneus;

+ должники illi, qui debent; debentes;

должность magistratus, us, m; honor, oris, m; officium, ii, n (scribae; legationis); munus, eris, n; sors, rtis, m; imperium, ii, n; ministerium, ii, n; potestas, atis, f; actus, us, m;

+ слагать с себя дожность a magistratu (honore) abire; abdicare se magistratu (imperio);

+ снять с должности ab actu removere;

+ занимать должность officium (munus, magistratum) administrare;

+ занимать почётную должность uti honore;

+ высшая должность summa;

долина vallis, is, f;

+ в верхней (нижней) части долины реки in parte superiore (inferiore) vallis fluminis;

+ в долине реки (ручья) in valle fluvii (rivuli);

+ древняя долина vallis antiqua;

+ обитает в гористых частях долины Кошадары habitat in montosis vallis Koshadarae;

+ по каменистым долинам in vallibus lapidosis;

+ в горных долинах in convallibus montium;

+ в долине ручья in vallecula rivuli;

доллар nummus Americanus; dollarium, ii, n;

долой abi ex oculis; abi e conspectus; apage;

доломит dolomitum, i, n;

долото dolabrum, i, n;

долька lacinula, ae, f; particula, ae, f; lobulus, i, m; loculus, i, m; segmentum, i, n;

доля lacinia, ae, f; pars, rtis, f; lobus, i, m; partitio, onis, f; portio, onis, f; sors, rtis, f; fortuna, ae, f;

дом domus, i, f; nidus, i, m; familia, ae, f; tectum, i, n; aedes, ium, f; lar, laris, m; penates, ium, mpl;

+ дом наместника в провинции praetorium;

+ домa domi;

+ домой domum;

+ из дома domo;

+ жить в доме uti domo;

+ детский дом drephotrophium; orphanotrophium;

+ жилой многоквартирный восьмиэтажный дом multizonium octo tabulatorum;

+ глава дома pater familias;

+ торговый дом familia negotians; domus mercatoria;

+ не выходить из дому suis se tenere ;

+ надстраивать дом tectum altius tollere;

домашний domesticus, a, um; familiaricus, a, um; familiaris, e; mansuetus, a, um;

+ домашний очаг lar, laris, m; focus, i, m;

домик casa, ae, f; casula, ae, f; domicella, ae, f; lorica, ae, f; theca, ae, f; testa, ae, f;

доминион dominium, ii, n;

доминировать dominari, or, atus sum;

домино ludus [i, m] domini;

домна fornax [cis, f] metallorum; aeraria fornax;

домовитый assiduus, a, um (dominus);

домогательство affectatio, onis, f (alieanae fortunae); ambitus, us, m; petitio, onis, f; appetitio, onis, f; contentio, onis, f;

домогаться captare, 1 (cenas divitum); aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); petessere, o, -, - (pugnam caedesque; laudem); affectare, 1 (alienam fortunam); petere, o, tivi, titum; appetere; postulare, 1; impetrare, 1; concupiscere, o, cupivi, cupitum; quaerere, o, sivi, situm; sectari, or, atus sum; imminēre, eo, -,- (in, ad aliquid; alicui rei); niti, or, nisus sum;

домоправитель dispensator, oris, m; *major [oris, m] domus; villicus, i, m;

доморощенный vernaculus, a, um;

домочадец familiaris, e;

донесение tabella, ae, f; relatio, onis, f; relatus, us, m;

+ донесение о победе tabellae laureatae;

донизу ad imum;

+ сверху донизa summo ad imum;

донимать enecare, 1 (aliquem rogitando); lacessere, o, sivi, situm;

донник serta, ae, f;

донос delatio, onis, f; indicium, ii, n;

доносить gestare, 1 (verba); referre, fero, tuli, latum; reportare, 1; nuntiare, 1; annuntiare, 1;

доносчик delator, oris, m; criminator, oris, m (meus; in aliquem); accusator, oris, m; sycophanta, ae, m; index, icis, m; calumniator, oris, m;

доныне (usque) ad hoc tempus; adhuc;

доподлинный graphicus, a, um (servus; fur); verus, a, um; sincerus, a, um; merus, a, um;

дополнение addenda, orum, npl; additamentum, i, n; appendix, icis, m; mantissa, ae, f; supplementum, i, n; complementum, i, n;

+ дополнения и исправления addenda et corrigenda;

+ в дополнении in addendis;

+ дополнения к тому addenda ad volumen;

+ вносить дополнения addere;

дополненный auctus, a, um; locupletatus, a, um;

+ новое издание, дополненное автором editio nova ab auctore aucta;

+ издание второе, дополненное editio secunda locupletata;

дополнительный additionalis, e; supplementarius, a, um; auxiliaris, e;

+ дополнительные материалы materies additionales;

+ дополнительный каталог catalogus supplementarius;

дополнить supplere, eo, evi, etum (Gallici belli imperfectum librum); adaugēre, eo, auxi, auctum; subrogare, 1 (lex subrogatur, id est, adjicitur aliquid primae legi);

+ дополнить одни преступления другими maleficia aliis nefariis adaugere;

допрашивать quaerere, o, sivi, situm (in aliquem; tormentis omnibus); interrogare, 1; audire, 4;

допрос interrogatio, onis, f; percontatio, onis, f (perconationem facere); quaestio, onis, f; auditio, onis, f; inquisitio, onis, f;

допуск admisssio, onis, f;

допускать admittere, o, misi, missum (aliquem in curiam); committere, o, misi, missum; recipere, io, cepi, ceptum; sinere, o, sivi, situm; interponere, o, posui, positum; pati, ior, passus sum;

+ допускать к себе admittere aliquem ad se;

+ допускать ошибки errores admittere;

+ допускать различные толкования explicationes varias admittere;

допустимый admissibilis, e;

Дорийцы Dorici, orum, mpl;

дорический Doricus, a, um;

дорога via, ae, f; iter, itineris, n; cursus, us. m;

+ узкая дорога, по которой повозки едва (с трудом) могли бы проехать в один ряд iter angustum, vix qua singuli carri ducerentur;

+ железная дорога via ferrea; ferrivia, ae, f ;

+ лесная дорога via silvatica;

+ вдоль недавно проложенных дорог secundum vias recenter structas;

+ мостить дорогу viam sternere;

+ шоссейная дорога via lapidibus strata;

+ на склонах у дороги in declivibus ad viam;

+ по обочинам дорог ad viarum margines;

+ по дороге к горе in itinere ad montem;

+ скотопрогонная дорога tractus pascuus;

+ проселочная дорога trames, itis, m;

+ сбиться с дороги aberrare (a via);

+ в город ведут три дороги tres viae sunt ad urbem;

+ строить (прокладывать) дорогу viam munire (facere, aperire);

+ дорога из Ассора в Генну via, quā Assoro itur Hennam;

+ то, что недавно было тропинкой, стало дорогой modo quae fuerat semita, facta via est;

+ пуститься в путь по дорогам и бездорожьям per vias inviaque in vias se dare;

+ иди своей дорогой abi tuam viam;

+ идти по дороге viā ire;

+ дать, уступить дорогу кому-л. dare alicui viam;

+ ездить по Аппиевой дороге (viam) Appiam terere;

+ дорога, по которой не ступала нога человека nulla via humano trita pede;

+ дорога, ведущая к стенам Плутона via, quae tendit sub moenia Ditis;

+ дорога имела протяжение в десять дневных переходов via erat decem dierum;

дороговизна caritas, atis, f (rei frumentariae, annonae; vini);

дорогой carus, a, um; pretiosus, a, um; dives, itis; impensus, a, um; magnus, a, um; dilectus, a, um (alicui; luce mihi dilectior); placitus, a, um; desiderium, ii, n;

+ прощайте, мои дорогие valete, desideria mea;

дородный fusus, a, um; habitus, a, um; obesus, a, um; crassus, a, um; pinguis, e;

дорожка ambulacrum, i, n; ambulatio, onis, f; callis, is, m; semita, ae, f; trames, itis, m;

дорожный itinerarius, a, um;

досада  taedium, ii, n; amaritudo, inis, f; molestia, ae, f; indignatio, onis, f; offensio, onis, f;

+ с досадой acide (ferre in anima sua);

+ переносить что-л. с досадой iniquo animo aliquid ferre;

досадно piget;

досадный molestus, a, um; subodiosus, a, um; odiosus, a, um; gravis, e;

+ досадная погрешность mendum molestum;

досадовать iniquo animo aliquid ferre [fero, tuli, latum]; poenitēre, eo, ui, -;

досаждать agere, o, egi, actum (stimulis); calefacere, io, feci, factum; pungere, o, nxi, ctum; irritare, 1;

доска tabula, ae, f; axis, is, m; lamina, ae, f;

+ доска для игры abacus;

+ доска объявлений tabula (nuntiis proponendis / libellis affigendis), nuntius muralis;

+ классная доска tabula litteraria; tabula nigra scriptoria;

досконально accurate; diligenter; exacte; exquisite; rite; sedulo; studiose;

дословно ad verbum; verbatim;

дословный ad verbum; verbalis, e;

доспехи  arma, orum, npl; spolia, orum, npl;

+ доспехи, снятые с неприятельского полководца spolia opīma;

досрочно praemature;

доставать sufficere, io, feci, fectum; satis esse [sum, fui, -];

+ не доставать abesse (hoc unum illi afuit; abest quod avemus);

доставать attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; procurare, 1; expedire, 4 (panem canistris); promere, o, psi, ptum; depromere, o, psi, ptum;

+ стараться достать captare;

доставаться obvenire, io, obveni, ventum (alicui sorte); pervenire; obtingere, o, obtigi, -;

доставить afferre, affero, attuli, allatum (pacem ad aliquem; alicui auxilium; litteras ad aliquem; ager segetes affert; bruma nives affert); deferre;  referre; paebere, eo, ui, itum; sistere, o, stiti, statum (aliquem in portu); subigere, o, egi, actum (naves ad castellum); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); suppeditare, 1 (frumentum toti Italiae); suggerere, o, gessi, gestum (tela alicui; tellus alimenta suggěrit); afficere, io, feci, fectum; sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); subministrare, 1 (auxilia hostibus; occasiones alicui); subvehere, o, xi, ctum; tendere, o, tetendi, tentum (tensum);

+ доставлять всё необходимое для пропитания parare, quae suppeditent ad victum;

доставка subvectio, onis, f;

+ испытывать продовольственные затруднения в связи с плохой доставкой ab re frumentaria duris subvectionibus laborare;

достаток copia, ae, f;

достаточно satis; sat; sufficienter; affatim;

достаточность satietas, atis, f;

достаточный sufficiens, ntis;

+ быть достаточным sufficere; suppetere;

+ эти признаки имеют большое значение, но редко достаточны для определения родов hi characteres magni valoris sunt, sed raro ad genera definienda sufficiunt;

+ не было даже в достаточно большом количестве кормов ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat;

+ если бы он достаточно долго прожил, он стал бы консулом cui si vita suppeditavisset, consul factus esset;

+ у меня вполне достаточно что сказать undique mihi suppeditat, quod dicam;

+ достаточно, чтобы ты разрешил sufficit, ut sinas;

достигать accedere, o, cessi, cessum; succedere (ad summum honorem); attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum (haec civitas Rhenum tangit; portûs); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; proficere, io, feci,fectum; expedire, 4 (victoriam); adipisci, or, adeptus sum (senectutem); capere, io, cepi, captus sum (insulam; portum); tenēre, eo, ui, tentum (portum); pertinēre; prehendere, o, ndi, nsum; quaerere, o, sivi, situm; scandere, o, scendi, scensum; affectare; impetrare, 1; penetrare, 1; permeare, 1; porrigere, o, xi, ctum; prominēre, eo, ui, -;

+ это дерево достигаает возраста 200 лет haec arbor ad annum ducentesimum pervenit;

+ многого достиг автор, объездивший всю Грузию plurimum auctor Iberia omni peragrata profecit;

+ достигнуть желаемого frui votis; damnari voti;

+ достигнуть власти affectare opes; adipisci rerum;

+ не годами, а природным дарованием достигается мудрость non aetate, verum ingenio adipiscitur sapientia;

+ сабиняне бросились в горы, но лишь немногие достигли их Sabini montes petebant et pauci tenuere;

+ источник, которого достигает морской прилив fons, quo (in quem) mare succedit;

достижение adeptio, onis, f;

достижимый contiguus, a, um;

достоверность fides, ei, f (testimonii); auctoritas, atis, f; veritas, atis, f;

достоверный certus, a, um; compertus, a, um; exploratus, a, um; testatus, a, um; verus, a, um; locuples, etis; luculentus, a, um;

достоинство virtus, utis, f (arboris; equi); dignitas, atis, f; gravitas, atis, f; majestas, atis, f; auctoritas, atis, f; veneratio, onis, f; gradus, us, m;

+ достоинства и недостатки этого труда hujus operis virtutes et vitia;

+ по достоинству pro merito;

+ чувство собственного достоинства superbia;

+ достигнуть чего-л. благодаря своим достоинствам aliquid virtute adipisci;

достойно liberaliter (liberaliter vivere; liberaliter educatus); honeste; digne;

достойный dignus, a, um; condignus, a, um (crimini condigna ultio); merens, ntis; idoneus, a, um; meritus, a, um (poena; meritissimā famā frui); honestus, a, um;

+ достойный внимания attentione dignus; spectabilis;

+ достойный накзания sons, ntis; noxius, a, um;

+ достойный одобрения probabilis, e;

+ достойный осмеяния ridiculus, a, um;

+ достойный похвалы laudabilis, e;

+ достойный почтения venerandus, a, um; venerabilis, e;

+ достойный проклятия detestabilis, e; exsecrandus, a, um;

+ достойный славы gloriosus, a, um;

+ достойный сожаления lamentabilis, e; miser, era, erum; miserabilis, e; miserandus, a, um;

+ достойный удивления admirabilis, e; mirandus, a, um;

достопамятный memorabilis, e; commemorabilis, e;

достопримечательности visenda, orum, npl (Athenarum);

достопримечательный notabilis, e; notandus, a, um; visendus, a, um; aspectabilis, e;

достояние possessio, onis, f; suum, i, n; res, ei, f (familiaris); fortunae, arum, fpl; bona, orum, npl; substantia, ae, f; heredium, ii, n; gaza, ae, f (agrestis);

+ расточать своё достояние uti suo largius;

+ вся Азия стала достоянием римского народа tota Asia populi Romani facta est;

доступ aditus, us, m; admissio, onis, f;

доступно facile;

доступный accessibilis, e; tractabilis, e (oculis manuque); apertus, a, um; patulus, a, um; patiens, ntis; propositus; vacuus, a, um; vulgaris, e; pervius, a, um; pronus, a, um;

+ быть доступным vacare (litora jure gentium omnibus vacant);

досуг otium, ii, n; vacivum tempus, oris, n; vacuum tempus; vacuus, i, m (aliquid invenire vacui);

+ почитать на досуге vacive libellum perlegere;

+ на досуге si vacet;

досужий vacuus, a, um (homo); otiosus, a, um;

дотрагиваться tangere; attingere, o, attigi, attactum; effingere, o, nxi, ctum; libare, 1;

доход lucrum, i, n; quaestus, us, m; acceptum, i, n; merces, ēdis, f (praediorum); reditus, us, m; vectigal, is, n; obventio, onis, f;

+ извлекать доходы frui (agro);

+ извлечение доходов (из пользования чужой собственностью) usus et fructus, usus fructusque, ususfructus;

+ нечестный доход cum mala fama lucrum;

+ не приносящий дохода vacuus (vacuam habere pecuniam); sterilis (nummi; pecunia);

+ доходы commoda (publica, populi);

доходить accedere, o, cedi, cessum (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); procedere; attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; venire, io, veni, ventum (usque ad mare); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; redire; revolvere, o, volvi, volutum; adire,eo, ii, itum (ad urbem);

+ растет по всему Карельскому перешейку и доходит до Выборга in toto isthmo Karelico provenit et ad Vyborg usque accedit;

+ доходит до северных границ limites boreales attingit (tangit);

+ эта форма в Сибири доходит до Енисея haec forma in Sibiria usque ad flumen Jenissei pervenit (progreditur);

+ вскоре моё письмо дойдёт до тебя mox epistula mea tibi veniet;

доходный uber, era, erum (quaestus uberrimus); fructuosus, a, um; quaestiosus, a, um;

доцент docens, ntis, m/f;

+ доцент Ленинградского университета docens Universitatis Leninopolitanae;

дочерний filialis, e;

дочка filiola, ae, f;

дочь filia, ae, f; gnata, ae, f; nata, ae, f; puella, ae, f; virguncula, ae, f;

дощечка tabella, ae, f (liminis);

доярка multrix, icis, f;

драгоценный pretiosus, a, um; carus, a, um;

+ драгоценный камень gemma, ae, f; lapis, idis, m (pretiosus);

дразнить lacessere, o, ivi, itum; cavillari, or, atus sum;

драка rixa, ae, f; pugna, ae, f;

дракон draco, onis, m; serpens, entis, m,f;

драма fabula, ae, f; poëma [atis, n] dramaticum; drama, atis, n;

драматург poëta [ae, m] dramaticus; dramaturgus, i, m; poeta scaenicus;

дранка scandula, ae, f;

драночный scandularis, e;

драть vellere, o, vulsi, vulsum; scindere, o, scisi, scisum; carpere, o, psi, ptum; decerpere, o, psi, ptum; glubere, glupsi, gluptum;

драться rixari, or, atus sum; pugnare, 1;

древесина lignum, i, n; materia, ae, f;

+ древесина балансовая lignum ad chartam praeparandam idoneum;

+ древесина деловая lignum industriale;

+ древесина мягкая lignum molle;

+ древесина свилеватая lignum tortuosum;

+ древесина строительная lignum constructivum;

древесиноведение xylologia, ae, f;

древесно-кустарниковый arboreo-fruticosus, a, um;

древесный lignosus, a, um; ligneus, a, um; arboreus, a, um;

+ древесный плод pomum; malum;

+ древесный уголь carbo lignosus;

+ древесные волокна libriformum;

+ древесные породы arbores;

древко bacillum, i, n; hastile, is, n;

древний antiquus, a, um; incanus, a, um (saecula); cascus, a, um; vetus, eris (oppidum; regnum Priămi); vetustus, a, um; priscus, a, um; senex, senis;

древность antiquitas, atis, f; vetustas, atis, f;

древовидный arbustus, a, um; arboreus, a, um;

древонасаждение plantatio [onis, f] arborum;

древостой dendrostasis, is, f;

дремать dormitare, 1;

дремота dormitatio, onis, f; somnus, i, m (levis);

дремучий densissimus, a, um; opacus, a, um;

дрессировать alumnari, or, atus sum (canes); assuefacere, io, feci, factum; instruere, o, uxi, ctum;

дробить comminuere, o, ui, utum;

дробь fractio, onis, f;

дрова ligna, orum, npl; cremium, cremia (pl); arbores cremiales;

дрогнуть fluctuare, 1 (acies fluctuans);

дрожать fluctuare, 1 (aër fluctuat); trepidare, 1 (metu); tremere, o, ui, - (toto pectore; corde et genibus; ossa); vibrare, 1; pavēre, eo, pavi, -;

дрожащий trepidus, a, um (improviso metu); tremulus, a, um; crispus, a, um;

+ дрожащий от нетерпения praetrepidans;

дрожжи cerevisiae, arum, fpl; fermentum, i, n; Saccharomycetaceae, arum, fpl; faex, cis, f;

дрожь tremor, oris, m; frigus, oris, n; horror, oris, m; pavor, oris, m;

дрозд turda, ae, f; turdus, i, m;

дротик hast(ul)a, ae, f; telum, i, n (tela mittere, conjicere); spiculum, i, n; veru, us, n; pilum, i, n; jaculum, i, n;

друг amicus, i, m; familiaris, is, m; sodalis, is, m; necessarius, ii, m;

+ друг друга alius alium; alter alterum; invicem; inter se; se invicem;

+ друг другу sibi; alius alii (alio)

+ друг с другом inter se; invicem;

+ в присутствии многих моих друзей cum essent complures mecum familiares;

+ иметь много друзей valere amicis;

+ отвернуться от друга amicitiae terga versa dare;

+ быть запросто (на равной ноге) с друзьями se submittere in amicitia;

другой alius, a, ud; alienus, a, um; alter, era, erum; ceterus, a, um; reliquus, a, um;

+ другим образом aliter;

+ другим путём alia;

дружба amicitia, ae, f; conjunctio, onis, f; usus [us, m] amicitiae; familiaritas, atis, f; necessitudo, inis, f;

+ изменить старой дружбе amicitiae terga versa dare;

+ сделать дружбу более тесной familiaritatem frequentiorem reddere;

дружелюбный hospitalis, e; notus, a, um; amabilis, e; amicus, a, um; benevolus, benevbolentis;

дружески familiariter; amice; benevole; amanter;

дружеский sodalis, e; fraternus, a, um; benignus, a, um;

дружественный amicabilis, e; amicalis, e;

дружина manus, us, f;

дружинник ambactus, i, m;

дружить uti [or, usus sum] aliquo amico; habere aliquem amicum, familiarem;

дружок capitulum, i, n (o capitulum lepidissimum!);

друза drusa, ae, f; concretio [onis, f] crystallorum;

друиды druides, um, m;

дряблый puter, tris;

дряхлеть senescere, o, ui, -;

дряхлость mala aetas, atis, f; senium, ii, n;

дряхлый decrepitus, a, um; aetate confectus, a, um; vietus, a, um (senex); vetus, eris; imbecillis, e; cariosus, a, um (carisa senectus);

+ дряхлый старик silicernium;

Дуб quercus, us, f; robur, oris, n; ilex, ilicis, f;

дубильный coriarius, a, um;

+ дубильные вещества tannica, orum;

дубина clava, ae, f; lapis, idis, m (quid stas, lapis?); vacerra, ae, f; stipes, itis, m; fustis, is, f;

дубинка fustis, is, m (aliquem fustibus mulcare; fusti caput afflixisse; fustibus tundere); ramus, i, m;

дублет duplum, i, n;

дублетный duplicatus, a, um;

дубовый robustus, a, um (fores); roboreus, a, um; querceus, a, um;

дубрава nemus, oris, n; quercetum, i, n;

дуга arcus, us, m; curvatura, ae, f

+ главный хребет Куньлунь образует дугу jugus principale Kunlun arcum praebet;

дудочка fistula, ae, f; tibia, ae, f; calamus, i, m;

дума consilium, i, n; cogitatio, onis, f;

думать aestimare, 1; existimare, 1; arbitrari, or, atus sum; autumare, 1; censere, eo, ui, censum; credere, o, didi, ditum (c. aliquem esse parestantem virum; c. aliquem Jovis filium); judicare, 1; opinari, or, atus sum; ponere, o, sui, situm; putare, 1; cogitare, 1; reri, reor, ratus sum; reflectere, o, xi, ctum; sentire, io, sensi, sensum; velle, volo. volui, -; exopinissere, o, -, -; suspicere, o, cepi, ceptum; sperare, 1 (spero me causam tibi probavisse);

+ другие пусть думают об этом, как им угодно viderint alii, quid de hoc exopinissent;

+ не думаю, а доподлинно знаю haud credo, sed certo scio;

+ что ты о ней думаешь? Quid eam credis?

+ ты (так) думаешь? Credin’?

+ чтобы не (по)думали, будто он расстроен (этой) утратой ne videretur jacturā motus;

+ верить предсказателям чрезвычайно, думается, глупо maximae stultitiae videtur hariolis credere; 

+ думай, что делаешь videas, quid agas;

+ об этом после подумаем hisce de rebus post viderimus;

+ об этом (по)думай сам illud ipse videris;

+ думаю, что больше говорить не надо vereor, num aliud sit dicendum;

+ не думать ни о чём высоком nihil altum suspicere;

+ позже, чем думали spe serior;

Дунай Danubius, ii, m;

дуновение spiritus, us, m (vehementior spiritus ventus est, spiritus leviter fluens – aër); aura, ae, f; aspiratio, onis, f; flatus, us, m; flamen, inis, n; afflatus, us, m;

дупло alveus, i, m (antrum, caverna, cavum) arboris;

дура fatua, ae, f; stulta, ae, f; stolida, ae, f;

дурак (homo) stultus, i, m; fatuus, i, m; demens, ntis, m; stupidus, i, m; baceolus, i, m;

дурачить infatuare, 1 (aliquem aliqua re); alicujus, alicui os subliněre, o, levi, litum; sublectare, 1; ludificari, or, atus sum; eludere, o, elusi, elusum;

дурачок maccus, i, m;

дурень varo (baro), onis, m;

дурной improbus, a, um; malus, a, um; vitiosus, a, um; pravus, a, um; perversus, a, um; taeter,tra, trum;

+ дурное знамение prodigium, ii, n;

+ дурная слава infamia, ae, f;

+ дурное обращение vexatio, onis, f;

дуть flare, 1; afflare, 1; inflare, 1; spirare, 1; inspirare, 1; aspirare, 1;

дух animus, i, m (ut oculus, sic animus, se non videns, alia cernit; animi corporisque vires); spiritus, us, m; umbra, ae, f (Hectoris); mens, ntis, f; ingenium, ii, n; daemon, onis, m; daemonium, ii, n;

+ дух-хранитель genius, ii, m; lar, is, m;

+ падать духом abjicere animum; tardari animo; submittere animum;

+ придать духу animum addere;

+ воспрянуть духом animum sumere;

+ боевой дух наших растёт nostris animus augetur;

+ упавший духом afflictus (animi bonorum);

+ упавший дух affectus animus;

+ испустить дух abjicere animam; vomere vitam, animam; animam agere; extremum spiritum edere , effundere;

+ одни жиыве существа имеют дух, другие же только душу (дыхание) animantia quaedam animum habent, quaedam tantum animam;

+ перевести дух strigare;

+ одним духом uno spiritu;

духи odores, um, mpl; aqua [ae, f] aromatica (odorata); unguentum, i, n; aromata, atum, npl;

духовенство clerus, i, m; sacerdotes, um, mpl;

духовник confessarius, ii, m;

духовный spiritalis, e; spiritualis, e;

+ духовное лицо clericus, i, m;

духовой spiritalis, e;

душ *tubus [i, m] mammatus; lavatio [onis, f] pluvia;

душа anima, ae, f; animus, i, m (bestiarum animi sunt rationis expertes); cerebellum, i, n; spiritus, us, m; mens, ntis, f; pectus, oris, n;

+ души в ком-л. не чаять aliquem in sinu [in oculis] gestare;

+ в глубине души sub vultu;

+ брать за душу admovere orationem animo alicujus;

+ страждущий душою animo aeger;

+ от всей души ex animo;

+ всей душой studio ac voluntate;

+ душа влечёт fert animus;

+ делать всё, что душе угодно animo obsequi;

+ пока я в полном сознании, пока душа управляет моим телом dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus;

+ души умерших manes, ium m;

душегуб trucidator, oris, m;

душистый odoratus, a, um; odorifer, era, erum; odorus, a, um; olens, ntis; aromaticus, a, um;

душить enecare,1 (avem; anguem); effocare,1; suffocare,1 (aliquem); trucidare,1 (plebem fenore); strangulare,1 (aliquem); gulam frangere, o, fregi, fractum; jugulare,1;

дыба equuleus / eculeus (in eculeum conjici, imponi);

дым fumus, i, m; nebula, ae, f; odor, oris, m; vapor, oris, m;

дымить fumare,1;

дымиться fumare,1;

дымчато-серый fumagineus, a, um; fumaginosus, a, um; fumidus, a, um; fumosus, a, um;

дыня melo ,onis, m (Cucumis melo);

дыра apertura, ae, f; perforatio, onis, f; foramen, inis, n; lacuna, ae, f; os;

+ черная дыра cavum atrum;

дырявый foratus, a, um; perforatus, a, um; rimosus, a, um;

+ дырявые умы, головы forati animi;

дыхание respiratio, onis, f; anhelitus, us, m; halitus, us, m; spiritus, us, m (vita tenetur spiritu); flatus, us, m; afflatus, us, m;

+ учащённое дыхание creber anhelitus;

+ короткое дыхание spiritus angustior;

+ на одном дыхании, не переводя дыхания uno spiritu;

дыхательный respiratorius, a, um; spiritalis, e;

дышать spirare,1; respirare,1; spiritum ducere, movere, trahere, recipere;

дьявол diabolus, i, m; cacodaemon, onis, m; malus, i, m (spiritus);

дюжина duodecim; duodenarius numerus [i, m];

дюна collis [is, m] arenosus; duna, ae, f;

дюйм pollex, icis, m; uncia, ae, f; digitus, i, m;

дюймовый pollicaris, e; uncialis, e;

дядя avunculus, i, m (брат матери); patruus, i, m (брат отца);

дятел picus, i, m;

 

< Главная страница >


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Семинарская и святоотеческая библиотеки
Пожелания, исправления и дополнения присылать по адресу: otechnik@narod.ru

Вернуться к оглавлению раздела | Перейти к главной странице