Семинарская и святоотеческая библиотеки.

Семинарская и святоотеческая библиотеки

Семинарская и святоотеческая библиотеки.

< Главная страница >


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


к ad; in; sub; versus;

+ к востоку от города Тобольска ad orientem ab oppido Tobolsk;

+ к тому же ad haec; ad hoc; insuper; praeterea;

+ по направлению к versus;

+ по направлению к востоку orientem versus;

кабак caupona, ae, f; popina, ae, f; copa, ae, f; praesaepis (f/pl); ganea, ae, f; ganeum, i, n; taberna, ae, f;

+ часто посещать кабаки popinare;

кабалистика cabala, ae, f; cabbala, ae, f;

кабан aper, pri, m; verres, is, m;

кабаний aprarius, a, um; aprinus, a, um;

кабанина aprugna, ae, f;

каббала cabbala, ae, f;

кабель funis, is, m; *cap(u)lum, i, n;

+ соединительный кабель funiculus junctivus;

кабинет graphēum, i, n; conclave, is, n; conclavium, ii, n;

+ кабинет министров ministrorum consilium;

каблук fulmenta, ae, f;

кавалер Eques, itis, m;

+ кавалер ордена Красной Звезды Eques Stella Rubra decoratus (ornatus, honoratus);

+ кавалер ордена Ленина Eques Lenini insignibus decoratus;

+ кавалер ордена Трудового Красного Знамени Eques Vexillo Rubro Civili decoratus;

кавалерист eques, itis, m;

кавалерия equitatus, us, m;

Кавказ Caucasus, i, m;

кавказский Caucaseus, a, um; Caucasicus, a, um;

кавычки virgulae, arum, fpl; signum [i, n] citationis;

+ заключить в кавычки virgulis includere;

кадило acerra, ae, f; olfactorium, ii, n; thuribulum, i, n;

кадка cadus, i, m; cupa, ae, f; cupula, ae, f, cuppula, ae, f; lacus, us, m;

Кадмий cadmium, ii, n (Cd);

кадр imago, inis, f;

+ кадры (персонал) contubernium, ministri orum, cooperatorum / synergorum coetus;

кадуцей caduceus, i, m;

каждый quilibet; quisque; quivis; unusquisque; omnis; nemo non;

кажется (ut) videtur; verisimiliter;

кажущийся imaginarius, a, um; fingibilis, e; apparens, ntis;

казарма militum domicilium [ii, n]; contubernium, ii, n; castra [orum, npl] urbana;

казаться apparēre, eo, ui, itum; vidēri, eor, visus sum (felix est non qui aliis videtur, sed qui sibi);

+ кажется speciem affert / praebet; speciem habet / prae se fert;

+ некоторым это кажется удивительным haec quibusdam admirabilia videbantur;

+ Ариовист казался невыносимым Ariovistus ferendus non videbatur;

+ наказание (по)казалось мне лёгким poena mihi levis est visa;

+ оттуда (Дидоне) слышались, как ей казалось, голоса hinc exaudiri voces visa (Dido);

+ Катон предпочитал быть честным человеком, чем казаться (таковым) esse, quam videri, bonus malebat Cato;

+ так мне кажется ita mihi videtur;

+ им кажется, что они вне опасности abesse a periculo sibi videntur;

казеин caseinum, i, n;

казенный fiscalis, e;

казна (государственная) aerarium; publicum; fiscus; gaza, ae f (regia);

+ управлять казной fiscum agere;

казначей arcarius, ii, m; dispensator, oris, m; thesaurarius, ii, m; mensarius, ii, m; aerarius, ii, m; quaestor, oris, m; praefectus [i, m] aerarii;

казначейство aerarium, ii, n; fiscus, i, m;

казнить supplicium de [ex] aliquo sumere [o, mpsi, mptum]; afficere [io, feci, fectum] morte, capitali poenā; carnificare, 1;

+ казнить кого-либо смертью aliquem capite plectere / summo supplicio mactare / capitis supplicio afficere / ultimo supplicio afficere reum / mulctare ultimo supplicio;

казнь poena [ae, f] capitis (смертная); supplicium, ii, n; cruciatus, us, m; nex, cis, f; carnificium, ii, n;

+ осудить кого-либо на казнь supplicio addicere aliquem;

+ предать на казнь ad supplicium aliquem dare;

+ вести на казнь aliquem ad supplicium trahere / rapere;

+ осуждённый на казнь supplicio destinatus;

+ смертная казнь supplicium ultimum, summum;

+ под страхом смертной казни sub poena mortis;

кайло bidens, ntis, m; vanga, ae, f;

кайма limbus, i, m; margo, inis, f; limbus, i, m; balteus, i, m;

как quo modo; ut, uti; qui; qua; quemadmodum; qualiter; quanto;quam; sicut;

+ в то время как dum;

+ до того как priusquam;

+ как бы (как будто) quasi; ceu;

+ как бы ни quomodocumque; utcunque; ut ut;

+ как можно quam; ut (ut planissime exponam);

+ как правило pro more; pro norma;

+ как следует rite;

+ как … так… cum… tum; tam… quam; ut… ita (sic);

+ как только simul atque; quum extemplo; ut, ut primum (ut Romam venit, praetor factus est); statim ut (ac, atque, quum, quam);

+ как только он это сказал haec ut dixit;

+ между тем как dum;

+ не такой как dissimilis; diversus;

+ не что иное как nihil aliud nisi;

+ перед тем как antequam; priusquam;

+ подобно тому как simili modo ac; similiter ac;

+ после того как postquam;

+ с тех пор как ex quo;

+ как поживаешь? Ut vales?

+ продолжай как начал perge ut instituisti;

+ как сказано выше ut ante dictum est;

+ когда эти обвинения были возведены на него, как он переносил их! Quae postea sunt in eum ingesta, ut sustinuit!

+ как бы ни обстояло дело ut ut res haec sese habet;

+ как человек (так как я человек) я могу ошибаться possum falli ut homo;

+ многие фиденаты, так как они были римскими колонистами, знали латинский язык magna pars Fidenatium, ut qui coloni addĭti Romani essent, Latine sciebant;

+ с тех пор как ты уехал в Брундизий, я не получил от тебя ни одного письма ut Brundisio profectus es, nullae mihi abs te sunt redditae litterae;

+ как это забавно! Quam facete!

+ как тебя назвать? Quem te appellem?

+ как это могло случиться? Qui fieri poterat?

+ как золото в огне, так верное доброжелательство в каком-либо несчатье познать можно quasi aurum igne, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici potest;

какао: cacao, onis, f; cocoa, ae, f;

+ цвета какао cacao-fuscus; cacainus;

каковой qualis, e;

какой qualis, e; qui, quae, quod; quis, quid; quantus, a, um;

кактус cactus, i, f;

кал merda, ae, f; stercus, oris, n (equinun; columbinum); faeces, ium, fpl; faeculentia, ae, f; excrementum, i, n;

каламбур lusus [us, m] verborum;

каланча specula, ae, f;

калека homo [inis, m] mancus et debilis; mutilatus, i, m; causarius, ii, m;

календарь calendarium, ii, n; fasti, orum, mpl;

калечить malignare, 1; debilitare, 1 (membra lapidibus); mutilare, 1; secare, 1; curtare, 1;

калибр lumen, inis, n;

калий Kalium, ii, n (K);

калина viburnum, i, n (opulus);

калитка portula, ae, f; ostiolum, i, n; posticula, ae, f;

калория caloria, ae, f;

калифорний californium, ii, n (Cf);

калька charta [ae,f] transparens;

калькулятор machina [ae,f] calculatoria;

кальций Calcium, ii, n (Ca);

камедь gummi; cedria, ae, f;

каменистый lapidosus, a, um; lapideus, a, um; lapidarius, a, um; petrosus, a, um; petraeus, a, um; saxosus, a, um; scopulosus, a, um; calculosus, a, um;

+ каменистое место saxetum, i, n;

+ каменистая земля rudetum, i, n;

+ каменная болезнь lythiatis, idis, f;

каменноугольный carbonifer, era, um;

каменный  lapideus, a, um; lapidosus, a, um; saxeus, a, um; muratus, a, um;

+ каменный уголь lithantrax;

+ иметь каменное сердце scopulos et ferrum gestare in corde;

каменоломня lapidicinae, arum, fpl; lautumiae, arum, fpl;

каменщик structor, oris, m (parietarius); caementarius, ii, m; murarius, ii, m;

камень lapis, idis, m; silex, icis, m; saxum, i, n; petra, ae, f; calculus, i, m (humanus, arenosus в мочевом пузыре); gemma, ae, f, lapillus, i, m (драгоценный);

+ погибнуть от удара камнем lapide ictum interire;

+ метать камни из пращи funda mittere lapides;

+ камни сыплются градом lapidibus pluit;

+ пограничный (межевой) камень lapis sacer, lapis terminalis;

+ надгробный камень cippus; monumentum;

+ побить камнями lapidare; lapidibus obruere;

+ удариться / споткнуться о камень offendere scopulum / ad scopulum / in scopulo;

+ украшенный драгоценными камнями gemmatus; gemmis ornatus / illuminatus / distinctus;

+ превратиться в камень lapidescere; in lapidem verti / converti / mutari / commutari /petrae naturam induere / petram fieri;

+ превратить кого-либо в камень aliquem in lapidem mutare / transmutare / vertere;

камера camera, ae, f; camara, ae, f; cella, ae, f; cavitas, atis, f; loculus, i, m; loculamentum, i, n;

+ кино-, фотокамера instrumentum cinematographicum, photographicum;

камердинер cubicularius, ii, m; supellecticarius, ii, m;

+ первый камердинер cubiculariorum decurio;

камертон diapason (indecl);

камешек calculus, i, m;

камин caminus, i, m; focus, i, m;

каморка mansiuncula, ae, f;

кампания expeditio, onis, f; campus, i, m; contentio, onis, f;

камфора camphora, ae, f;

камфорный camphoratus, a, um;

камыш scirpus, i, m; calamus, i, m (gr.); arundo, inis, f; juncus, i, m; canna, ae, f;

+ место, где растет камыш / камышевые заросли cannetum;

канава fossa, ae, f; canalis, is, m; rivus, i, m; euripus, i, m; cloaca, ae, f;

канал canalis, is, m; aquagium, ii, n; rivus, i, m; cuniculus, i, m; euripus, i, m; fretum, i, n; cloaca, ae, f; trames, itis, m;

+ прокладывать искусственные каналы manu canales facere;

+ телевизионный канал televisificus trames (itis m);

+ каналы связи tramites nuntiis praebendis;

канализационный:

+ канализационные воды aquae cloacarum;

канареечно-жёлтый canarinus, a, um;

канареечный canariensis, e;

канарейка fringilla [ae, f] Canarica;

канат funis, is, m; rudens, ntis, m; cerūchus, i, m; linum; restis, is, f; tomix, icis, f;

+ продавец канатов restio;

+ канаты корабельные пеньковые stupea vincula;

+ якорные канаты stupea retinacula puppis;

канатоходец funambulus, i, m; petauristes, ae, m; petauristarius, ii, m;

канатчик funarius, ii, m; restiarius, ii, m;

кандалы compedes, um, mpl; catena, ae, f;

+ сажать в кандалы compedire;

+ наложить кандалы на кого-л. compedes alicui imponere / induere / impingere;

+ снять кандалы с кого-л. vinculis aliquem liberare / exsolvere;

кандальник catenarum colonus [i, m];

канделябр candelabrum, i, n;

кандидат candidatus, i, m; petitor, oris, m; competitor, oris, m; eligendus, i, m;

каникулы feriae, arum, fpl; dies [erum, mpl] feriati; dies caniculares; canicula, ae, f;

Канны Cannae, arum, fpl;

каннский Cannensis, e;

канифоль colophonium, ii, n;

канон regula, ae, f; canon, onis, m;

каноник canonicus, i, m;

канонизировать in sanctorum numerum referre [fero, retuli, relatum]; fastis sanctorum / ad sanctorum ordinem adscribere [o, psi, ptum];

канонический canonicus, a, um (libri);

кант limbus, i, m; margo, inis, f;

канцелярия cancellarium, ii, n; officium, ii, n;

каньон canno, onis, m;

каолин caolinum, i, n;

капать stillare, 1; cadere, o, cecidi, casum (de guttis); rorare, 1; guttatim cadere;

капель stillicidium, ii, n;

капельмейстер mesochorus, i, m;

капиллярный capillaris, e;

капитал pecunia, ae, f; summa, ae, f; caput, itis, n; sors, rtis, m; pecuniae, arum, fpl; opes [um, fpl] capitales;

+ хорошо поместить капитал bene collocare pecuniam;

+ основной капитал corpus;

+ капитал ничуть не уменьшится de summa nil decedet;

капитализм capitalismus, i, m; cephalaeocratia, ae, f;

капиталист capitalista, ae, m, cephalaeocrates, is, m;

капиталистический capitalisticus, a, um; cephalaeocraticus, a, um;

капитальный capitalis, e; fundamentalis, e; principalis, e;

капитан navis praefectus [i, m]; navarchus, i, m; capitaneus, i, m; centurio, onis, m; ducenarius, ii, m;

капитель capitulum, i, n; capitellum, i, n;

Капитолий Capitolium, ii, n;

капитолийский Capitolinus, a, um;

капитуляция deditio, onis, f; pactio, onis, f; permissio, onis, f;

капище delubrum, i, n; fanum, i, n;

капкан muscipula, ae, f;

каплун capo, onis m; capus, i, m;

капля gutta, ae, f; stilla, ae, f (cruoris); lacrima, ae, f;

+ капли (мед) instillationes;

+ капля камень долбит gutta cavat lapidem;

каприз libitum, i, n; libitus, us, m;

капризный improbus (fortuna, Amor);

капсула capsula, ae, f;

капуста brassica, ae, f; crambe, es, f;

+ кочанная капуста brassica capitata;

+ капуста цветная brassica botrydis;

капюшон cucullus, i, m;

кара multa, ae, f; poena, ae, f; verberantia, ae, f; verberatio, onis, f; stipendium, ii, n (dira stipendia alicui ferre); supplicamentum, i, n luella, ae, f (sceleris); merces, ēdis, f (temeritatis);

+ подвергаться каре tollere poenas;

+ навлечь кару на кого-л. suscitare poenam alicui;

+ понести кару expendere poenas;

карабинер eques [itis, m] graviter armatus (quos vulgo carabinos dicimus), equites errant catapultis, galeis ferreisque pectoralibus instructi;

караван commeatus, us, m; crebrum agmen, inis, n; *caravanna, ae, f; congregata manus [us, f] peregrinantium aut mercatorum;

каракатица sepia [ae, f] officinalis;

карандаш graphis, idis [-idos], f; graphium, ii, n; scriptorium, ii, n; stilus [i, m] plumbeus; plumbum, i, n; lapis [idis, m] scriptorius, haematites, ae, m (Gr); plumbago, inis, f;

карантин defensio [onis, f] de morborum contagiosorum (fungorum parasiticorum, herbarum noxiarum etc.) expansione; quarantina, ae, f; quadragena, ae, f; locus [i, m] defensorius; punctum [i, n] quarantenarium (quadragenarium);

карась cyprinus carassius;

каратель ultor, oris, m (injuriarum); punitor, oris, m; vindex, icis, m;

карать multare, 1 (aliquem morte;exsilio multatus;vinculis); punire, 4; piare, 1; infelicare, 1; infelicitare, 1 (di te infelicent); domare, 1 (delicta); castigare, 1 (aliquem verberibus); poenam sumere [o, mpsi, mptum]; exsequi, or, cutus sum (violata jura; delicta; injurias); vindicare, 1 (maleficia);

+ строго (по)карать кого-л. in aliquem severe vindicare;

+ караться строже taxari modo majore;

караул praesidium, ii, n (praesidia ad ripas disponere); statio, onis, f; custodia, ae, f; vigilia; excubiae, arum, fpl; vigilarium, ii, n;

+ быть в карауле vigilias agere; stationem agere; in statione esse, manere; stationis jacere;

+ расставить вокруг дома караулы villam statione circumdare;

+ с окончанием караульной смены statione peracta;

караульный stationarius, a, um (milites); custos, odis, m; vigil, is, m; vigilarius; vigilia; excubitor; statarius miles; stator;

кардинал cardinalis, is, m; purpuratus ecclesiae princeps [cipis, m];

кардинальный cardinalis, e; principalis, e;

карета carpentum, i, n; raeda, ae, f; currus, us, m;

каретник carpentarius, ii, m; raedarius, ii, m;

карикатура imitatio [onis, f] depravata; imago [inis, f] depravata; imago ridicula, comica; jocularis, ridicula imitatio;

карканье corvi cantus, us, m; vox, cis, f (cornicis); crocitatio, onis, f; crocitus, us, m;

каркать crocire, 4; crocitare, 1; crocare, 1;

карлик nanus, i, m; pumilio, onis, m; pumilus, i, m; pumilius, ii, m; pygmaeus, i, m;

карликовый nanus, a, um; pumilus, a, um; pygmaeus, a, um;

карма karma (ind);

карман recessus, us, m; bursa, ae, f; marsupium, ii, n; sinus, us, m; crumena, ae, f;

+ быть щедрым из чужого кармана de alieno largiri;

карманник bursarum scissor [oris, m]; saccularius, ii, m; manticularius, ii, m;

карманный portatilis, e;

кармашек bursicula, ae, f; sacculus, i, m; marsupium, ii, n;

кармезиновый, карминно-красный carmesinus, a, um; carmineus, a, um; cocineus, a, um;

карниз corona, ae, f;

каротин carotinum, i, n;

карп cyprinus carpio;

карст carstus, i, m;

+ карстовая воронка infundibulum carsticum;

карта mappa, ae, f; tabula, ae, f; charta, ae, f;

+ карта мира mappa mundi;

+ географическая карта tabula geographica;

+ карта распространения видов tabula distributionis specierum;

+ карты для игры chartae lusoriae;

+ играть в карты ludere pictis foliis / chartis lusoriis;

картавый balbus, a, um (Demosthenes); balbutiens, ntis; blaesus, a, um;

картавость rhotacismus, i, m;

картина pictura, ae, f; figura, ae, f; imago, inis, f; tabula, ae, f (picta) (pinacotheca vario genere tabularum mirabilis); species, ei, f; tabullaris imago pictum in tabula; argumentum, i, n;

картинный pictus, a, um;

картограмма chartogramma, atis, n;

картон charta [ae, f] crassa (spissa, densata);

картотека chartotheca, ae, f;

картофель, картошка pomum [i, n] terrestre; solanum, i, n, tuber solani; patata, ae, f;

+ жареная картошка terrestria poma fricta;

картофельный  solanaceus, a, um, adj.

карточка chart(ul)a, ae, f;

+ кредитная карточка charta creditoria;

+ каталожная карточка chartula indicatoria;

+ визитная карточка  chartula salutatoria;

карусель equiria, orum, npl; troja, ae, f;

Карфаген Carthago, inis, f;

карфагенский Carthaginiensis, e; Tyrius, a, um; Punicus, a, um;

карфагенянин Carthaginiensis, is, m; Tyrius, ii, m; Phoenix, icis, m; Poenus, i, m;

карьер fodina [ae, f] arenaria;

карьера cursus [us, m] honorum; curriculum [i, n] vitae;

касаться tangere, o, tetigi, tactum (aliquem digito; genu terram); attingere, o, tigi, tactum; contingere (praesentibus omnibus quos causa contingit); tractare, 1 (aliquid manu); temptare, 1 (tentare) (aliquid manu); attinēre, eo, ui, tentum; pertinēre; respicere, io, spexi, spectum; spectare, 1; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); agi, or, actus sum; transire, 4 (aliquid leviter); stringere, o, ixi, ictum (undas alis); lambere, o, bi, bitum; ferire, 4;

+ не касаться conquiescere (ab aliquo);

+ чуть касаясь зубами suspensis dentibus;

+ это меня не касается res mei consilii non est;

+ это особенно касается меня hoc ad me attinet / pertinet / spectat / attingit / officium hoc praecipue meum est; mea hoc multum interest / refert;

каска cassida, ae, f; cassis, idis, f;

каскад cataracta, ae, f;

Каспийское море mare [is, n] Caspium;

касса arca, ae, f; theca[ae, f] nummaria; (в кино, театре) ostiolum [i, n] tesserarium; officina [ae, f] tesseraria;

+ билетная касса tesserarum diribitorium [ii, n];

кассета caseta, ae, f; cistellula, ae, f;

+ магнитофонная / аудио кассета capsella magnetophonica; phonocaseta, ae, f;

кассир arcarius, ii, m;

кастаньеты crepundia, orum, npl;

кастет cestus, us, m;

кастрат emasculatus, i, m; castratus, i, m;

кастрация castratio, onis, f;

кастрировать evirare, 1; emasculare, 1; castrare, 1; abscidere, o, cisi, cisum (aliquem);

кастрюля olla, ae, f; caccabus, i, m; coculum, i, n; patella, ae, f;

катакомба catacumba, ae, f;

каталог catalogus, i, m; index, icis, m; (комп) cooperculum, i, n;

Каталония Catalonia, ae, f;

катапульта catapulta, ae, f;

катаракта squama, ae, f (in oculis);

катастрофа fortunae vicissitudo [inis, f]; calamitas, atis, f; naufragium, ii, n; catastrophe, ae, f;

катастрофический catastrophicus, a, um;

+ катастрофические изменения mutationes catastrophicae;

катафалк torus, i, m; lectulus, i, m; lectus, i, m; solium, ii, n;

категория ratio, onis, f; categoria, ae, f;

катер autoscapha, ae, f;

катехизис catechesis, is, f; catechismus, i, m;

катить torquēre, eo, rsi, rtum (saxa); volvere, o, lvi, lutum; volutare, 1; versare, 1;

католический catholicus, a, um;

каторга ergastulum, i, n; galerae, arum, fpl; exilium, ii, n;

катушка fusus, i, m;

катящийся volubilis, e (amnnis, aquae);

каучук substantia e succo lacteo plantarum nonnullarum siccando formata, caoutchouc;

кафе cafeterium, ii, n; cafeteria, ae, f; domus [i, f] cafearia; cafēum, i, n;

кафедра cathedra, ae, f; suggestus, us, m; rostrum, i, n;

кафедральный cathedrarius, a, um; cathedralis, e;

+ кафедральная церковь templum cathedrale;

кафель lamina [ae, f] fictilis;

кафтан sagum, i, n;

качание jactatus, us, m; nutatio, onis, f; agitatio, onis, f; vacillatio, onis, f; oscillatio, onis, f (на качелях);

качать agitare, 1; jactare, 1; vibrare, 1; quatere, io, quassi, quassum;

качаться vacillare, 1; natare, 1; nutare, 1; oscillare, 1;

качающийся inaequalis, e (mensa);

качели oscillum, i, n;

качественный qualitativus, a, um;

качество qualitas, atis, f; virtus, utis, f (хорошее) (mercis); mos, moris, m; condicio, onis, f (conditio); dos, dotis, f; natura, ae, f; proprietas, atis, f;

+ скрытое качество qualitas occulta;

+ высокое качество superbia (in piris);

+ превосходные качества eximietas;

+ невысокое, низкое, плохое качество товаров fides rerum venalium male ambulans;

+ отличное качество кораблей virtus navium;

+ качество (свойство) огня есть теплота calor est nativa ignis qualitas / ingenitus ignis effectus;

качка (в море) salum, i, n;

каша granea, ae, f (puls); puls, pultis f; pulmentum, i, n; electuarium, ii, n;

+ молочная каша ex tritico et lacte puls;

+ детская молочная кашка athara, ae, f;

кашель tussis, is, f; tussedo, inis, f;

+ позыв к кашлю cupiditas tussiendi;

+ страдать жестоким кашлем male tussire; tussi laborare;

+ средство против кашля antitussivum; bechicum; antibechicum;

+ от кашля болит вся грудь tussis pulmonem / pectus quassit / quassavit / concussit;

+ частый кашель измучил меня quassavit me tussis frequens;

+ беспрестанный кашель pertussis, is, f;

+ небольшой кашель tussicula;

кашка trifolium [ii, n] pratense;

кашлять tussire, 4; tussi urgeri; tussi laborare, 1;

каштан (дерево и плод) castanea, ae, f;

каштановый badius, a, um; castaneus, a, um;

+ каштановая роща castanetum, i, n;

+ каштановое дерево не терпит пересадки castanea nescit hospitari;

каяться poenitet;

квадрат quadrum, i, n; quadratum, i, n;

квадратный quadratus, a, um; quadrius, a, um;

+ квадратные скобки unci rectangulares;

квадрига quadrigae, arum, fpl;

квадрирема quadriremis, is, f;

квакание coaxatio, onis, f;

квакать coaxare, 1; garrire, 4 (ranae garriunt);

квалификация qualificatio, onis, f;

квант quantum, i, n;

квантовый quanticus, a, um;

квартал (лесной) parcella, ae, f; (участок) area, ae, f;

+ городской квартал vicus, i, m (omnis in urbe vicus);

+ кварталы города regiones urbis;

квартет quadriludium, ii, n; quadricinium, ii, n;

квартира habitatio, onis, f; meritorium, ii, n (наемная);

+ двухкомнатная квартира с ванной и балконом в многоквартирном жилом доме habitatio duorum conclavium cum balneo et maeniano in multizonio;

+ стоять на зимних квартирах hiberna agere;

+ квартиры stationes (hibernae; equitum);

квартирант inquilinus, i, m;

квартирмейстер designator, oris, m; castrametans, antis, m;

квартплата locarium, ii, n;

Кварц quarzum, i, n; 

кварцевый quarzeus, a, um;

квас subcerevisia, ae, f; potus [us, m] subacidus e polenta et farina praeparatus;

+ яблочный квас potus pomaceus;

квасить fermentare, 1;

квасцы alumen, inis, n;

квашение fermentatio, onis, f;

квашня mactra. ae, f; magis, idis, f;

+ месить квашню pistare; pinsare; pistum uti;

кверху sursum; versus apicem;

квестор quaestor, oris, m;

квестура quaestura, ae, f;

квитанция apocha, ae, f; testimonium [ii, n] acceptae pecuniae; syngrapha, ae, f;

кедр cedrus, i, f;

кедровый cedrinus, a, um;

+ кедровое масло cedrelaeum, i, n;

кекс crustulum [i, n] Anglicum;

кельты Celtae, arum, mpl; Galli, orum, mpl;

кельтский Celticus, a, um; Gallicus, a, um;

келья cella, ae, f;

кенгуру halmaturus, i, m (giganteus);

кенотаф tumulus [i, m] inanis; cenotaphium;

кентавр centaurus, i, m;

кепка cappa, ae, f;

керамика figlinum, i, n; ceramica, ae, f;

керосин petroleum, i, n;

кесарь Caesar, is, n;

кибернетика cybernetica, ae, f;

кибернетический cyberneticus, a, um;

кибитка arcera, ae, f;

кивать annuere, o, ui, utum; nutare, 1 (capite);

кивок numen, inis, n; nutamen, inis, n;

кивот scrinium, ii, n; arca [ae,f] qua servantur nummi et alia pretiosa;

кидание jactus, us, m; jactatio, onis, f;

кидать jacere, io, jeci, jactum; abjicere, io, jeci, jectum; conjicere; jaculari, or, atus sum; mittere, o, si, ssum; vexare, 1; vibrare, 1;

кидаться assilire, io, ui, saltum; se conjicere, io, jeci, jectum (in periculum; in discrimen);

+ кинуться в середину неприятелей in medios hostes irruere / se conjicere / se immittere;

+ кинуться к чьим-либо ногам ad pedes alicujus se prosternere / se abjicere;

+ кинуться на кого-либо in aliquem involare / irruere / invadere / impetum facere / irrumpere;

кикимора lamia, ae, f;

килограмм kilogramma, atis, n; chiliogramma (kg);

километр kilometrum, i, n; chil(i)ometrum (km);

киль carina, ae, f;

кимвал timpanum, i, n; tympanum, i, n;

киммерийский Cimmerius, a, um;

кинетический cineticus, a, um;

кинжал pugio, onis m; sica, ae, f (sicā confodere aliquem); mucro, onis m; gladius brevis;

+ удар кинжалом pugionis ictus;

+ заколол кинжалом pugione illum confodit; ferro illius sinum hausit;

+ вонзить кинжал в кого-л., пронзить кого-л. кинжалом aliquem pugione confodere;

киноварь cinnabari (indecl); cinnabaris, is, f;

кинокамера machi(nu)la [ae, f] cinematographica;

Кино(театр) theatrum [i, n] cinematographicum; cinematographēum, i, n; cinema, atis, n;

кинофильм pellicula [ae, f] cinematographica;

киноварно-красный cinnabarinus, a, um; miniatus, a, um;

киоск tabernula, ae, f; aedicula, ae, f;

кипа fascis, is, f;

кипарис cupressus, i, f; cyparissus, i, f; + кипарисовая роща cupressetum, i, n;

кипение aestus, us, m (maris; pelagi); aestuatio, onis, f; ebullitio, onis, f; bullitus, us, m; fervor, oris, m; effervescentia, ae, f;

кипеть undare, 1 (ahena flammis undantia); fervēre, eo, bui, -; effervescere, o, fervi (ferbui), -; aestuare, 1; bullire, 4; ebullire, 4;

+ кровь кипит у него в жилах sanguis ipsi in venis ebullit;

+ кипеть гневом ira flagrare / ardēre / aestuare / fervēre / incendi / accendi / agitari;

кипучий fervidus, a, um;

кипятить coquere, o, xi, ctum (medicamenta); candefacere, io, feci, factum; fervefacere;

кипятиться candescere, o, candui, - (irā);

кипяток candens [fervens] aqua; aqua fervida; aqua fervens;

кипящий fervens, ntis (aqua); fervidus, a, um; perfervidus, a, um; trepidus, a, um (aënum);

кираса (латы) lorica, ae, f; ferreus thorax [acis, m]; cataphracta, ae, f; pectoralia, ium, npl;

кирасир clibanarius, ii, m; loricatus miles; lorica tectus / munitus / instructus / cataphractarius, ii, m / cataphractus, i, m / crupellarius, ii, m; thoracatus, i, m;

кирка bidens, ntis, m; ligo, onis, m; trulla, ae, f;

кирпич caementum, i, n; later, eris, n; laterculus, i, m; testa, ae, f;

+ обожжённый кирпич later coctus [testaceus];

+ изготовлять кирпичи lateres ducere [fingere, coquere];

кирпичный latericius, a, um; caementicius, a, um;

+ кирпичный завод lateraria (officina);

+ кирпичный цвет color latericius;

+ близ кирпичнного завода prope officinam latericiam;

+ кирпичные стены coctiles muri; cocti muri;

кисель puls, pultis, f;

кислица oxalis acetosella;

кисловатый acidulus, a, um (sapor); subacidus, a, um; subacidulus, a, um;

кислород oxygenium, ii, n (O);

кислота acidum, i, n; aciditas, atis, f; acor, oris, m; acritas, atis, f;

+ азотная кислота acidum nitricum;

+ аскорбиновая кислота acidum ascorbinicum;

+ дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) acidum desoxyribonucleinicum (ADN);

+ лимонная кислота acidum citricum;

+ молочная кислота acidum lacticum;

+ муравьинная кислота acidum formicicum;

+ никотиновая кислота acidum nicotinicum;

+ рибонуклеиновая кислота (РНК) acidum ribonucleinicum (ARN);

+ серная кислота acidum sulfuricum;

+ синильная кислота acidum cyanicum;

+ соляная кислота acidum hydrochloricum;

+ угольная кислота acidum carbonicum;

+ уксусная кислота acidum aceticum;

+ фосфорная кислота acidum phosphoricum;

+ щавелевая кислота acidum oxalicum;

+ яблочная кислота acidum malicum;

+ янтарная кислота acidum succinicum;

кислотность aciditas, atis, f;

+ низкая кислотность aciditas debilis;

кислый acidus, a, um (sapor); austerus, a, um;

+ кислое вино acetum;

киснуть acescere, o, ui,-; coacescere; fermentescere;

киста cystis, is, f;

кисточка penicillum, i, n; penicillus, i, m; peniculus, i, m;

кисть penicillum, i, n; penicillus, i, m; peniculus, i, m;

+ кисть винограда racemus, i, m;

+ кисть руки palma, ae, f;

кит balaena, ae, f; cētus, i, m;

Китай China, ae, f; Sinae, arum, fpl;

китайский Sericus, a, um; chinensis, e; sinensis, e;

китайцы Seri; Seres; Sini;

китовый cetaceus, a, um; cetosus, a, um;

кифара cithara, ae, f;

кифаред citharoedus, i, m;

кифарист citharista, ae, m;

кичение arrogantia, ae, f; fastus, us, m; jactantia, ae, f;

кичиться superbire, 4; efferri; superbum esse; opinione efflari; efferre se insolentius; superbia intumescere;

кичливость arrogantia, ae, f; superbia, ae, f; contumacia, ae, f;

кичливый superbus, a, um; arrogans, ntis; fastuosus, a, um; fastu tumens, ntis; animis elatus, a, um; elata fronte tumens, ntis;

кишеть borrire, 4; burrire, 4; fervēre, eo, bui (rvi),-;

кишечник intestina, orum, npl;

кишка intestinum, i, n;

+ тонкая кишка intestinum tenuius;

+ толстая кишка intestinum crassius;

+ 12-перстная кишка intestinum summum;

кишлак pagus, i, m;

клавиатура plectrorum ordo [inis, m]; *claviatura, ae, f;

клавиша malleolus, i, m; plectrum, i, n;

клад thesaurus, i, m (absconditus in terra) (thesaurum defodere);

кладбище coemeterium, ii, n; sepulcretum, i, n;

+ смотритель, сторож кладбища *tumbarius, ii, m;

кладезь puteus, i, m; puteum, i, n;

кладовая cella [ae, f] penaria; cella proma; apotheca, ae, f; promum, i, n; canaba, ae, f; pomarium, ii, n;

клан clannum, i, n;

кланяться caput inclinare, 1; adorare, 1; venerari, or, atus sum; salutare, 1; prono genu / submisso /demisso corpore alicui honorem habēre / venerationem adhibēre;

+ кланяться кому-л. от кого-л. salutem alicui ab aliquo dicere / nunciare; salutare;

+ пожалуйста, поклонись ему от меня salvēre eum / illum velim, jubeas;

+ сын мой тебе кланяется salvebis a filio meo;

клапан valvula, ae, f; valvulla, ae, f; ventilium, ii, n;

класс classis, is, f; genus, eris, n; schola, ae, f; aggregatum, i, n; congeries, ei, f; círculus, i, m; ordo, ordinis, m; status, us, m; classes dispares; conclave [is, n] scholare, aula [ae, f] scolaris; auditorium, ii, n;

классификационный classificativus, a, um;

классификация classificatio, onis, f; divisio, onis, f; partitio, onis, f; descriptio, onis, f;

классифицировать discribere; suo generi adscribere; dividere; classificare;

классический optimus, a, um; praecipuus, a, um; classicus, a, um;

класть ponere; praeponere; imponere; indere; inferre; injicere; interjicere; subjicere; constituere; facere (ova); recondere; subdere (pugionem pulvino); sinere; locare; collocare;

+эта трава иногда кладется в пиво haec herba cerevisiae interdum inditur;

+ класть плоды впрок reponere fructus in vetustatem;

+ класть на сохранение съестные припасы на зиму reponere alimenta hiemi / in hiemem;

клевать tundere, o, tutudi, tusum; rostro aliquid petere [o, ivi, itum] / impetere;

клевер trifolium, ii, n;

клевета calumnia, ae, f;

+ по клевете per calumniam; interveniente calumnia;

+карать за клевету calumniam coëcere;

+ избегнуть обвинения в клевете calumniam effugere;

+ источник клеветы calumniandi materia;

+ опровергнуть клевету calumniam refutare / propulsare / refellere;

клеветать calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); calumnias in aliquem instruere [o, ui, ctum] / adhibēre [eo, ui, itum]; calumniis aliquem opprimere [o, pressi, pressum]; malignare, 1; conviciari, or, atus sum; maledicere, o, xi, ctum;

клеветник calumniator, oris, m; criminator, oris, m (meus; in aliquem); sycophanta, ae, m;

клеветница calumniatrix, icis, f;

клеветнический calumniosus, a, um; criminosus, a, um;

клеёнка linteum [i, n] ceratum;

клеить glutinare, 1; agglutinare, 1; conglutinare, 1;

клей gluten, inis, n; glutinium, ii, n; viscum, i, n; viscatorium, ii, n;

+ универсальный клей gluten universale;

клейкий glutinosus, a, um; glutineus, a, um; mucilaginosus, a, um;

клейкость lentitia, ae, f; lentities, ei, f;

клеймить stigmare, 1 (aliquem); stigmate aliquid premere [o, pressi, ssum] / notare [1]; notam imponere [o, posui, positum]; signare, 1; imprimere;

клеймильщик sigillator, oris, m; signator, oris, m;

клеймо stigma, atis, n; nota, ae, f; signum, i, n;

+ клеймо на лице inustum fronti signum;

клейстер amylum [i, n] coctum; farina [ae, f] cocta;

клён acer, aceris, n; acer platanoides;

кленовый acernus, a, um;

клест loxia [ae, f] curvirostra;

клетка cella, ae, f; cavea, ae, f; cellula, ae, f; seclusorium, ii, n;

+ грудная клетка thorax, acis, m;

клеточный cellularis, e;

клетчатка cellulosum, i, n;

клеть casa, ae, f;

клешня bracchium, ii, n; chele;

клещ acarus, i, m; recinus, i, m; acorus [i, m] redivivus;

клещи forceps, ipis, m,f;

клиент cliens, ntis, m,f; клиенты clientela, ae, f;

клизма clyster, eris, m; clysma, atis, n;

климат clima, atis, n; caelum, i, n; temperatio [onis, f] caeli;

+ нездоровый климат gravitas caeli;

+ суровость климата intemperies caeli;

+ климатические условия status caeli;

клин cuneus, i, m; clavus, i, m;

клиника valetudinarium, ii, n; clinicum, i, n;

клинок lamina, ae, f;

клир clerus, i, m;

клистир clyster, eris, m (clystere infundere medicamentum);

кличка agnomen, inis, n;

клоака cloaca, ae, f;

клобук cucullus, i, m;

клок floccus, i, m; pannus, i, m;

клокотать  ebullire, 4 (aqua ebullit); undare, 1 (ahena flammis undantia); exaestuare, 1; bombillare, 1;

клокочущий trepidus, a, um (aënum);

клон clon, clonis, m; effigies [ei, f] exacta;

клонировать ut clonem regenerare [1];

клонить flectere, o, xi, ctum;

клониться vergere, o,-,- (vergi); spectare [1]; se flectere [o, xi, ctum];

+  к чему клонится речь сия quorsum spectat haec oratio;

+ дело клонится к бунту spectat ad rebellionem res;

+ клонится еа него competit in eum;

+ день клонится к вечеру sol ad occasum vergit; declinat in vesperem dies; inclinat deus;

клоп cimex, icis, m (lectuarius);

+ заражённая клопами кровать tritus cimice lectus;

клоповый cimicinus, a, um;

клоун joculator, oris, m; scurra, ae, m; sannio, onis, m, ridicularius, ii, m, mimus, i, m;

клохтание (наседки) glocitatio, onis, f; singultus [us, m] gallinae;

клохтать glocitare [1]; cacillare [1];

клочок floccus, i, m;

клочковатый flocc(ul)osus, a, um;

клуб circulus, i, m; consociatio, onis, f, sodalicium, ii, n;

клубень tuber, is, n; rapum, i, n;

клубиться undare [1] (fumus undat); conglobari, or, atus sum;

клубника fragaria, ae, f (куст); fraga, ae, f (плод); gragaria vesca hortensis;

клубок glomus, glomeris, n; globus, i, m; pila, ae, f;

клумба areola, ae, f; pulvinus, i, m;

клык dens [ntis, m] caninus;

клюв rostrum, i, n;

клюка spicio, onis, m;

клюква vaccinium oxycoccos;

клюквенный oxycocceus, a, um (sucus);

ключ clavis, is, f; fons, fontis, m; scaturigo, inis, f; scatebra, ae, f; (перен) solutionis via [ae, f], ratio [onis, f] enodationis (problematis); malleolus, i, m;

+ бить ключом ebullire (aqua ebullit); salire; scaturire;

ключевой decretorius, a, um; praecipuus, a, um; fundamentalis, e; radicalis, e; fontanus, a, um;

+ ключевая вода saliens aqua;

ключица clavicula, ae, f; cleis, -idis f;

ключник promus, i, m; cellarius, ii, m; claviger, geri, m;

клякса macula, ae, f;

клятва jusjurandum, i, n; juramentum, i, n; sacramentum, i, n; sacramenti fides [ei, f]; sacramenti religio [onis, f];

+ дать руку в знак клятвы dare dexteram fidemque;

+ вопреки данной клятве contra interpositam fidem;

+ обязать клятвой adigere in sacramentum; sacramento obligare;

+ нарушить клятву jusjurandum violare; fidem ac jusjurandum negligere;

клятвопреступление perjuratio, onis, f; perjurium, ii, n;

клятвопреступный perjurus, a, um; perjurator;

кляться jurare [1]; abjurare [1]; jurejurando se devincire [io, nxi, nctum];

+ кляться, что никаких займой не получено abjurare creditum;

+ клянусь жизнью, что… ita salvus sim, ut…

+ кляться небом и землею per mare, per terras, per caeli numina jurare; terram, mare, sidera jurare; numina testari; deos testes adhibēre; tangere aras mediosque ignes et numina testari;

кляузник litigator, oris, m;

кляча caballus, i, m; equus [i, m] strigosus; jumentum [i, n] strigosum;

книга liber, bri, m; volumen, inis, n; codex, icis, m; charta, ae, f;

+ книга говорит о дружбе liber de amicitia est;

+ книжка libellus, i, m; libellulus, i, m;

+ записная книжка pugillares, ium, mpl; pugillaria, orum, npl; schedae, arum, fpl;

+ зарыться в книги abdere se litteris [in litteras];

+ расходная книга tabulae [codex] expensi;

+ приходо-расходная книга codex / tabula accepti et expensi;

+ выпустить в свет книгу librum edere / emittere / vulgare / in lucem exponere;

+ сочинять / писать книги scribere / componere / conficere / condere libros;

+ напечатать книгу imprimere / excudere librum;

+ посвятить кому-л. книгу  librum alicui dedicare / inscribere / offerre;

+ напечатаь книгу за свой счет sumptibus suis librum typis describendum curare;

+ издание книги editio libri;

книгопечатание librorum impressio [onis, f]; expressio [onis, f] typographica;

книгопечатник typographus, i, m; excussor [oris, m] librarius;

книгопечатня typographia, ae, f; typographium, ii, n; officina [ae, f] typographica;

книгопродавец librarius, ii, m;

книготорговец bibliopola, ae, m;

книгохранилище bibliotheca, ae, f;

книгохранитель bibliothecarius, ii, m; bibliothecae praefectus [i, m];

книжник librarius, ii, m;

книжный librarius, a, um;

+ книжный магазин bibliopolium, ii, n; (taberna) libraria, ae, f;

+ книжный шкаф librarium, ii, n;

книзу deorsum;

кнопка orbiculus, i, m; globulus, i, m; bulla, ae, f; boto, onis, m; malleolus, i, m;

кнут flagrum, i, n; flagellum, i, n; fustis, is, m; habena; verber, eris, n; lora, ae, f; buccea, ae, f;

княгиня uxor / mulier principis; *principissa, ae, f / principessa, ae, f;

княжеский ad principem pertinens;

княжество ducatus, us, m; principatus, us, m;

княжич filius [ii, m] principis regnantis;

княжна filia [ae, f] principis / ducis;

князь dux, cis, f; princeps, ipis, m;

кобальт cobaltum, i, n (Co);

кобель canis [is, m] masculus;

кобыла equa, ae, f; кобылка, кобылица equula;

кобылий equinus, a, um (lac);

кобылка (кузнечик) cicada, ae, f;

коваль malleator, oris, m;

кованый malleatus, a, um;

коварно sycophantiose (agere quicquam); perfide; dolose; malitiose; insidiose; astute; callide;

коварность dolositas, atis, f;

коварный infidus, a, um (facinus; mare); dolosus, a, um; insidiosus, a, um; daedalus, a, um; malitiosus, a, um; astutus, a, um; callidus, a, um; homo ingenii occulti;

коварство falsimonia, ae, f; calumnia, ae, f; astutia, ae, f; malitia, ae, f; fraus, fraudis, f; fraudulentia, ae, f; dolus, i, m; calliditas, atis, f;

+ он едва спасся от его коварства ejus insidias vix effugit; vix tot ex ejus insidiis elapsus est;vix occultas, quibus petebatur, insidias vitavit;

+ пустить в ход коварство versari dolo / insidiari / machinari / astu rem gerere / dolos moliri / fraudulenter agere / tendēre insidias alicui;

ковать cudere, o, di, sum;

ковбой bubulcus [i, m] Americanus;

ковёр tapes, etis, m; tapete, is, n; tapetum, i, n; tapetium, ii, n; vestis, is, f (тж.vestis stragula); vestimentum, i, n; stragulum, i, n;

коврик tapetulum, i, n; coopertorium, ii, n;

коверкать supplantare [1] (verba);

ковкий ductilis, e; malleabilis, e;

ковчег arca, ae, f;

ковш, ковшик epichysis, is, f; suffusorium, ii, n; simpulum, i, n; trua; trulla, ae, f; cupa, ae, f;

ковылять claudicare [1]; altero pede nutare [1];

ковырять terebrare [1]; fodicare [1]; perfodere, io, fodi, fossum;

+ ковырять пальцем в своей солонке (довольствоваться малым) terebrare digito salinum;

когда quando; quum; cum; ubi; +когда-то antea; olim; quondam;

когорта cohors, cohortis, f;

коготь unguis, is, m;

+ точить когти temperare ungues;

+ обрезать когти demere / subsecare ungues;

код systema [atis, n] signorum; codex, codicis, m (litterarum secretiorum), occulta scribendi ratio [onis, f], arcanae notae [arum, fpl], scriptum [i, n] secretioribus notis exaratum, cryptogramma, atos (atis), n (Gr) 

+ генетический код systema signorum geneticum; codex geneticus;

+ код города numerus praeselectorius;

кодекс codex, icis, m;

кое-где passim; sparsim;

кое-как utcumque; obiter; leviter; mediocriter;

+ кое-как кормиться, питаться  famem tolerare;

+ кое-как перебиваться inopiam tolerare;

+ он кое-как учился litteras primoribus dumtaxat labris gustavit / extremis digitis attigit;

кое-что non nihil;

+ есть у тебя кое-что, тогда и ты будешь кое-кем habes, habeberis; quantum habeas, tanti habearis;

кожа corium, ii, n; cutis, is, f; tergum, i, n (leonis; taurinum); pellis, is, f; scortum, i, n; vellus, -eris, n; cortex, icis, m; membrana, ae, f;

+ употребляется для выделки кож ad coria subigenda adhibetur;

+ кожаная обшивка tergum (clipei);

+ быть под кожей subesse intra cutem;

+ кожа овечья ovina pellis;

+ содрать кожу excoriare; corium detrahere; pellem detrahere;

+ я весь кожа да кости totus pellis et ossa sum; vix haeret pellis meis ossibus;

кожаный cuticularis, e; pelliceus, a, um;

+ кожаный кошель, котомка, сумка кожаная ascopera, ae, f;

кожевенный завод officina [ae, f] coriaria;

кожевник coriarius, ii, m;

кожица epidermis, idis, f; cutis; cuticula, ae, f; pellis, is, f; pellicula, ae, f; squama, ae, f (milii);

кожный cutaneus, a, um; pellicius, a, um; coriaceus, a, um;

кожура testa, ae, f; cortex, icis, m; crusta, ae, f; furfur, is, m;

коза capra, ae, f; capella, ae, f; (дикая) rupicapra, ae, f; dama, ae, f; caprea, ae, f; козочка capella, ae, f;

козёл caper, pri, m; hircus, i, m; haedus, i, m; maritus [i, m] olens; козлёнок haedus, i, m;

+ козёл отпущения verberetillus (aliquem verberetillum facere);

+ воняет козлом hircum olet;

Козерог Capricornus, i, m;

козий caprinus, a, um (pellis; lac; lana); caprarius, a, um; caprilis, e;

+ козий пастух caprarius;

+ козий хлев caprile, is, n; haedile, is, n;

+ блеять по-козьи micēre;

+ козье стадо haedulia, ae, fpl;

+ козья бородка (трава) tragopogon pratense;

козлёнок haedus, i, m; haedillus, i, m; haedulus, i, m; capreolus, i, m;

козлиный hircinus, a, um; caprinus, a, um (pellis); haedinus, a, um;

козлы fulcimentum;

+ козлы, где кучер сидит capsus, us, m;

козлятина caro [carnis, f] caprina / hircina, ae, f;

козни calumnia, ae, f; astutiae, arum, fpl; supplantatio; insidiae, arum, fpl; dolus, i, m; laqueus, i, m; plaga, ae, f; fraus, fraudis f; fallacia, ae, f (fallaciam / fallacias alicui ferre / afferre / portare / in aliquem intendere);

+ строить козни calumniari (aliquem, aliquid; alicui); insidias facere / machinari;

козодой caprimulgus, i, m;

козочка capella, ae, f;

койка cama, ae, f (низкая и узкая); lectum [i, n] pensile; subtentum loris lectum;

кокаин cocainum, i, n;

+ нюхать кокаин cocainum naribus haurire;

кока-кола cocacola, ae, f;

коклюш tussis [is, f] convulsiva; pertussis, is, f;

кокос cocos nucifera;

кол asser, is, m; palus, i, m; vallus, i, m; vacerra, ae, f; talea, ae, f (pedem longa); surus, i, m; stipes, itis, m (stipes acernus); sudis, is, f; hasta, ae, f;

колба vas [is, n] bulbosum colba dictum;

колбаса botulus, i, m; farcimen, inis, n; hilla, ae, f (копчёная); tomacĭna, ae, f; tomac(u)lum, i, n; longavo, onis, m;

колбасник porcinarius, ii, m; botularius, ii, m;

колдовать incantare [1]; incantamentis uti [utor, usus sum]; veneficium agere [o, egi, actum]; magicis carminibus / veneficiis et incantationibus uti;

колдовской praestigiosus, a, um;

колдовство volatica, ae, f; veneficium, ii, n; magia, ae, f; praestigiae, arum, fpl; incantamentum, i, n; fascinum, i, n;

колдун veneficus, i, m; sagus, i, m; magus, i, m; praestigiator, oris, m;

колдунья striga, ae, f; saga, ae, f;

колебание vacillatio, onis, f; fluctuatio, onis, f; vibratio, onis, f; versatio, onis, f; oscillatio, onis, f; agitatio, onis, f; quassatio, onis, f; jactatio, onis, f; jactatus, us, m; motus, us, m; nutatio, onis, f; (непостоянность) haesitatio, onis, f; inconstantia, ae, f; animi mobilitas [atis, f]; suscepti consilii mutabilitas [atis, f];

+ температурные колебания vacillationes temperaturae;

+ без колебаний sine haesitatione;

+ колебания хлебных цен varietates annonae;

колебать labefactare [1]; pellere, o, pepuli, pulsum (ventis pulsata arbor); vexare [1] (montes supremos); agitare [1]; peragitare [1]; quatere [quatio, quassi, quassum]; concutere (-io, cussi, cussum); movēre, eo, movi, motum;

колебаться vacillare [1]; trepidare [1] (per alia atque alia consilia); labare [1] (labant dentes); nutare [1] (vulnere); fluctuare [1]; pendēre; natare [1]; dubitare [1]; cunctari, or, atus sum; agitari, or, atus sum; moveri, eor, motus sum; (шататься) titubare [1] / in via vacillare [1] / pedibus non constare [1]; (быть в нерешительности, не знать что делать) animo haerēre, eo, si, sum / fluctuare [1] / suspenso animo aliquid habēre / ancipiti cogitationis aestu jactari; vibrare [1]; versari, or, atus sum; oscillare [1]; haesitare [1]; incertum esse;

+ нисколько не колеблясь nihil cunctatus;

+ температура воздуха колебалась между 14 и 20о  aёris calor inter 14 et 20o vacillabat; fluctuare (aër fluctuat);;

+ колеблющийся между надеждой и страхом inter spem metumque suspensus;

колеблемый quassatus, a, um; agitatus, a, um;

+ колеблемый волнами fluctibus agitatus;

колеблющийся vacilans, ntis; (нерешительный) animo fluctuans, ntis; dubius, qui suspenso animo est animo; incertus; qui dubitat, animo haeret, fluctuat;

колено geniculum, i, n; genu, us, n; poples, itis, m;

+ колени gremium;

+ опуститься на колени in genua se excipere, subsidere; flexu genu submittere; se submittere ad genua; genu submitti;

+ припав на колено poplĭte subsīdens;

коленопреклонение genuflexio, onis, f; geniculatus, us, m; supplicium, ii, n;

коленопреклонённый supplex, icis;

коленчатый geniculatus, a, um; nodosus, a, um;

колесница currus, us, m; curriculum, i, n; plaustrum, i, n; essedum, i, n; raeda, ae, f; quadrigae, arum, fpl;

+ готовить колесницу essedum adaptare;

колесный rotalis, e;

колесо rota, ae, f;

+ шина колеса canthus, i, m;

+ вращение колеса rotae circumactus;

+ визг проезжающего колеса rota tractu gemens;

+ поставить повозку на колёса plaustro supposuisse rotam;

колесовать reum poenaria rota afficere; rotae supplicio reum plectere; reum in rotam agere;

колея orbita, ae, f; vestigium [ii, n] cursus; vestigium rotae; sulcus, i, m; gemina viae ferreae fila [ae, f];

колики colicus morbus, i, m;

+ страдать / мучиться коликами frequenter intestini plenioris morbo cruciari; vexari cruciatu colico; torqueri intestinorum doloribus;

количественный quantitativus, a, um;

количество quantitas, atis, f; modus, i, m; numerus, i, m; paucitas, atis, f; copia, ae, f;

+ в большом количестве (in) quantitate magna;

+ в огромном количестве immensa quantitate;

+ большое количество massa; numerus;

+ в неопределённом количестве numero indefinito;

+ общее количество summa;

колкий asper, era, erum; aculeatus, a, um; dicaculus, a, um; mordax, cis; satyricus, a, um; (легко колющийсяб раскалывающийся) fissilis, e; scissilis, e;  

+ колкие слова acerbae voces; dicta mordacia; verba aculeate;

+ колкие шутки / насмешки asperae facetiae;

колко aspere; mordaciter;

колкость aculeus, i, m;

коллега collega, ae, m (collegam alicui esse, dare);

коллегия collegium, ii, n;

коллектив collegium, ii, n; homines collecti; universitas, atis, f (magiter universitatis);

+ этот труд создан силами большого коллектива hoc opus ampli collegii viribus perfectum est;

коллективный collegialis, e; (собирательный) collectivus, a, um;

+ коллективный труд opus collegiale;

коллекционный collectaneus, a, um;

коллекция collectio, onis, f; corpus, oris, n; thesaurus, i, m;

+ богатейшая коллекция collectio ditissima;

+ из моей коллекции ex mea collectione;

+ пополнять коллекцию collectionem supplere;

+ хранитель коллекции collectionis custos;

коллизия collisio, onis, f, collisus, us, m; offensatio, onis, f; percussio, onis, f; impactio, onis, f; concursus, us, m;

колода truncus, i, m; caudex, icis, f;

колодезный putealis, e;

+ колодезная вода aqua putealis;

колодец puteus, i, m;

+ артезианский колодец puteus artesianus;

колодка сапожная forma [ae, f] sutoris; forma caligaris; forma / norma calcei;

колодник carcer, eris, m; catenarum colonus [i, m]; captivus, i, m; in vinculis detentus; carcere inclusus; in vincula conjectus;

колокол campana, ae, f;

+ звонить в колокол campanam / aes pulsare;

колокольный campanarius, a, um;

колокольня campanile, is, n; turris [is, f] campanaria;

колокольчик campanula, ae, f; tintinnabulum, i, n;

+ колокольчики codones, um, mpl;

колониализм colonialismus, i, m, colonica dicio [nis, f];

колониальный colonialis, e; colonicus, a, um;

+ колониальная Латинская Америка Hispanicum imperium, Hispanicarum coloniarum universitas;

колонизация deductio [onis, f] coloniae;

колонизировать coloniam deducere (in America);

колонист colonus, i, m;

колония colonia, ae, f;

колонка columella, ae, f; columna, ae, f;

колонна columna, ae, f; pila, ae, f;

колоннада porticus, i, f; peristylium, ii, n; peristylum, i, n;

колос spica, ae, f; spicus, i, m; spicum, i, n; arista, ae, f;

+ собирание колосков spicilegium;

колоситься spicari, or, atus sum; spargere [o, rsi, rsum] se in aristas;

колотить caedere, o, cecidi, caesum (aliquem pugnis; virgis; lapidem ferro); tundere, o, tutudi, tusum; batuere, o, ui, -; mulcare [1] (aliquem);

колоть findere, o, fidi, fissum; pungere, o, pupugi, punctum; stimulare [1]; fodere, io, fodi, fossum; discuneare [1] (клином);

+ колоть кого-л. словами aliquem verbis laedere; offendere verbi aculeo; verborum stimulis figere; in aliquem aculeos emittere;

+ колоть друг друга словами verbis mutuis laedere / pungere; asperitate verborum invicem se accipere;

колпак mitra, ae, f; capitulum, i, n;

колхоз praedium [ii, n] publicum kolchoz dictum; praedium collectivum;

колчан pharetra, ae, f;

+ с колчаном за плечами pharetratus;

+ вынимать стрелы из колчана promere specula de pharetra;

колченогий claudus, a, um;

колыбель cunabula (esse in cunabulis) (pl); cunae; incunabula (npl); cunae, arum, fpl;

+ качать дитя в колыбели puerum in cunis agitare / commovēre;

колыбельная naenia, ae, f; nenia, ae, f;

колымага vetusta raeda [ae, f];

колыхать agitare [1];

колыхаться agitari, or, atus sum; movēri, eor, motus sum;

колышек paxillum, i, n;

кольцо anus, i, m; anulus, i, m; orbis, is, m;

+ надеть кольцо на палец annulum digito / in digitum indere / induere;

+ снять кольцо с пальца annulum de digito detrahere;

кольцевой anularis, e;

кольчуга squama, ae, f; lorica, ae, f (serta);

колючесть mordacitas, atis, f;

колючий spinosus, a, um; spinulentus, a, um; pungens, ntis; echinatus, a, um; echinaceus, a, um; erinaceus, a, um; acicularis, e; aculeatus, a, um; hamatus, a, um; stimuleus, a, um;

колючка spina, ae, f; spinula, ae, f; aculeus, i, m; surculus, i, m;

коляска (инвалидная) sella [ae, f] rotalis; currus, us, m; raeda, ae, f (rheda);

ком gleba, ae, f; massa, ae, f; pasta, ae, f; globus, i, m;

команда (приказ) jussus, us, m; mandatum, i, n; praeceptum, i, n; signum, i, n;

команда (группа) caterva, ae, f (gladiatorum; gladiatoria); manus, us, f; manipulus, i, m; turma, ae, f; grex, gis, m;

командир praefectus, i, m; praepositus, i, m; magister, tri, m; dux, cis, m; ductor, oris, m;

командировочный

+ командировочное удостоверение synthema, atis, n;

командование imperium, ii, n; ductus, us, m; potestas, atis, f; magistratus, uum, mpl;

+ главное командование summa belli, imperii;

+ поручить кому-л. командование над флотом praeponere aliquem navibus;

командовать jubere, eo, jussi, jussum; imperare [1]; praesidēre, eo, sedi, sessum (alicui rei, aliquid); edicere, o, xi, ctum; praecipere, io, cepi, ceptum;

+ командовать армией praesidere exercitum; exercitui imperare / cum imperio praeesse;

+ командовать флангом tenere cornu;

комар culex, icis, m;

комбинат combinatum, i, n; complexus, us, m;

+ оранжерейный комбинат complexus tepidariorum;

комбинация combinatio, onis, f;

+ законная комбинация combinatio legitima;

+ незаконная комбинация combinatio illegitima;

комбинировать combinare [1];

комедиант comoedus, i, m; histrio [onis, m] scenicus;

комедия comoedia, ae, f; fabula, ae, f;

+ представлять комедию comoediam agere / facere;

комель crus, cruris, n (arboris);

комета stella [ae, f] comans, crinita; cometa, ae, m; cometes;

комик comicus, i, m;

комиссар curator, oris, m; commissarius, ii, m;

комиссия commissio, onis, f; curatio, onis, f; arbitri, orum, mpl;

+ комиссия по землеустройству curatio agraria;

+ комиссия по закупке хлеба curatio frumenti;

комитет comitatum, i, n; curatio, onis, f; commissio, onis, f; delecti, orum, mpl; consilium, ii, n;

комический comicus, a, um; ridiculus, a, um;

комментарий commentarius, ii, m; interpretatio, onis, f; nota, ae, f; annotatio, onis, f; explicatio, onis, f; scholium, ii, n;

комментатор commentator, oris, m;

коммерсант mercator, oris, m; emporos, i, m; negotiator, oris, m;

коммерция commercium, ii, n; mercatura, ae, f;

+ заниматься коммерцией mercaturas facere;

коммуна communitas, atis, f; commune, is, n;

коммунизм communismus, i, m; bonorum aequandorum doctrina;

коммунист communista, ae, m;

коммунистический communisticus, a, um;

коммуникационный communicativus, a, um;

коммуникация communicatio, onis, f; conjunctus, us, m;

комната cubiculum, i, n; conclave, is, n; conclavium, ii, n; salutatorium, ii, n; cella, ae, f; diaeta, ae, f (zaeta); stuba, ae, f; thalamus, i, m;

комнатный cubicularis, e; cubicularius, a, um;

+ комнатные растения plantae cubiculares;

+ комнатная температура temperatura cubicularis;

комок massa, ae, f; gleba, ae, f; globus, i, m; offa, ae, f; gongylus, i, m;

компактдиск (CD ROM) compactus discus [i, m] memoria (fixa) lectioni restricta praeditus, CD MLR; compactus discus [i, m] CD;

компактный compactus, a, um;

компания societas, atis, f; convictus, us, m; consuetudo, inis, f; familiaritas, atis, f;

+ водить компанию с кем-л. in consuetudinem alicujus se dare / se immergere / jungere consuetudinem et familiaritatem cum aliquo;

+ избегать чьей-л. компании necessitudinem / consuetudinem alicujus fugere / devitare / declinari;

компаньон socius;

компас pyxis [idis, f] nautica; compassum, i, n; bussola, ae, f;

компасный bussolaris, e;

компенсация compensatio, onis, f;

компетентный competens, ntis; peritus, a, um; sciens, ntis;

компетенция jurisdictio, onis, f; auctoritas, atis, f; competentia, ae, f;

комплекс complexus, us, m;

комплексный complexus, a, um;

комплект synthesis, is, f (посуды, одежды и т. п.);

комплектовать supplere, eo, evi, etum (legionem);

+ комплектовать суда гребцами naves remigio supplere;

комплимент verba [orum, npl] honorifica; blanditiae, arum, fpl;

композитор melodiae compositor [oris, m]; musurgus, i, m;

компонент componens, ntis, f; pars [rtis, f] componens; ingrediens, ntis, f/n; elementum, i, n; summae pars;

компост laetamen [inis, n] organicum compositum;

компот poma [orum, npl] cocta; savillum, i, n;

компресс splenium, ii, n; cataplasma, atis, n; pittacium, ii, n; compressa, ae, f; linteum [i, n] compositum;

компромис compromissum, i, n; transactio, onis, f; medium consilium [ii, n], conciliatio, onis, f;

компьютер computator, oris, m; (machina) computatrix, icis, f; instrumentum [i, n] computatorium; computatrum, i, n; computerus, i, m; machina [ae, f] caculatoria; calculatrix, icis, f; calculator, oris, m; machina [ae, f] computatoria, computans;

+ включать компьютер / производить начальную загрузку компьютера computatrum initiare;

компьютерный computatralis, e; computatorius, a, um;

комфорт commoditas, atis, f;

конвейер taenia [ae, f] continua;

конвенция conventio, onis, f;

конверт involucrum [i, n] epistulare;

конвой praesidium, ii, n (militum); conductus, us, m; custodia, ae, f; pompa, ae, f;

конгресс conventus, us, m; congressus,us, m;

конденсация condensatio, onis, f;

кондитер dulciarius, ii, m; crustularius, ii, m; cuppedinarius, ii, m;

кондитерская cuppedinarium, ii, n;

кондиционер instrumentum [i, n] aëri temperando;

кондуктор conductor, oris, m;

конёк (кровли) culmen, inis, n;

конец extremitas, atis, f; extremum, i, n; ultimum, i, n; finis, is, f; terminus, i, m (vitae; contentionum); apex, icis, m; summitas, atis, f; calx, lcis, f (sermonis; epistulae); conclusio, onis, f; meta, ae, f; limen, inis, n; casus, us, m; exitus, us, m; exitium, ii, n; gades, ium, fpl; mucro, onis, m;

+ положить конец как надеждам, так и страхам abrumpere pariter spes ac metus;

+ конец – делу венец finis coronat opus;

+ конец соответствует началу convenit priori posterius; 

+ конец не соответствует началу finis principio non respondet; abludit a principio exitus; res exitum habet a principio dissimilem;

+ положить конец чему-л. finem alicui rei addere;

+ положить конец войне bellum finire / conficere / sedare;

+ армии пришел бы конец, если бы не…actum de exercitu foret, ni…

+ в конце года extremo anno; exeunte anno;

+ в конце зимы extrema / senescente hieme; sub hiemis exitum;

+ в конце осени extremo jam autumno; autumno praecipitante / exeunte / prope exacto / circumacto; cum in exitu jam autumnus esset; autumno jam senescente; inclinante jam autumno;

+ дойти от конца до начала a fine ad principium adire; a calce ad carceres revocari; a meta ad carceres revocari;

+ конец уже близко parum abest a fine; parum abest, ut quin ad exitum res perveniat; res ab exitu non longe abest; in exitu res est;

+ кончики больших пальцев extremi pollices;

+ подходить к концу sub finem adventare;

+ конец речи epilogus, i, m;

конечно certe; nempe; nimirum; profecto; sane; videlicet; quipped; vero; omnino; plane;

+ Чего они боялись? Конечно, насилия. Quid metuebant? Vim videlicet.

конечность extremitas, atis, f; summum, i, n;

конечный finalis, e; extremus, a, um (fines); terminalis, e; ultimus, a, um; postremus, a, um; novissimus, a, um;

+ в конечном итоге ad summam;

+ конечный результат ultimus eventus (exitus);

конина caro [carnis, f] equina;

конический conicus, a, um;

+ конически расширяться снизу turbine crescere ab imo;

конкретный definitus, a, um; certus, a, um; proprius, a, um; concretus, a, um;

конкурент competitor, oris, m; aemulus, i, m; petitor, oris, m;

конкурентный competivus, a, um;

+ конкурентные отношения relationes competivae;

конкуренция competitio, onis, f (commercialis); aemulatio, onis, f (mercatoria), certatio [onis, f] commercialis, mercatorum certamen [inis, n], contentio, onis, f;

конкурс competitio, onis, f; competitorum aemulatio [onis, f]; certamen, inis, n; concertatio, onis, f;

конница equitatus, us, m; eques (equites); equitum acies [ei, f] / copiae [arum, fpl] / exercitus [us, m];

+ иметь сильную конницу equitatu valere;

конный eques, itis; equester, tris, tre; equinus, a, um;

+ конный завод pecuaria equaria;

коновал equicida, ae, m; veterinarius, ii, m; equarius medicus [i, m];

конокрад abigeus, i, m; abactor, oris, m;

конокрадство abigeatus, us, m;

конопля cannabis, is, f;

конопляный cannabeus, a, um;

коноплянка fringilla linaria;

коносамент (письменное удостоверение перевозчиком того, что он принял товары и обязался перевезти их в указанное место назначенному в нём лицу или по его приказу) billa exonerationis; litterae recognitionis;

консервативный conservativus, a, um;

консеватизм conservatismus, i, m;

консерватор conservator, oris, m; conservativus, i, m;

консерватория domus [i, f] musica; conservatorium, ii, n;

консервация conservatio, onis, f;

консервирование conditura, ae, f;

консервировать condere, o, didi, ditum (fructus);

консервы pyxis (-idis, f) conservatoria;

консилиум consilium, ii, n;

конский equinus, a, um (caput; saeta; cauda); caballinus, a, um (dentes, fimus);

консорциум consortium, ii, n; consortio, onis, f;

конспект conspectus, us, m;

констебль comes [itis, m] stabuli;

конституция  constitutio, onis, f; lex [legis, f] fundamentalis; reipublicae leges [um, fpl], constituta [orum, npl], forma [ae, f] civitatis;

конституциональный constitutionalis, e;

конструктор architectus, i, m; designator, oris, m; fabricator, oris, m; auctor, oris, m; constructor, oris, m;

конструкция constructio, onis, f; constructus, us, m;

консул consul, is, m;

консульский consularis, e;

консульство consulatus, us, m;

консультант consiliarius, ii, m; advocatus, i, m; expertus, i, m;

консультация consultatio, onis, f;

консультироваться consiliari, or, atus sum; consulere, o, ui, ltum;

контакт tactio, onis, f; contagio, onis, f; contactus, us, m;

континент (terra) continens, ntis, f;

континентальный continentalis, e;

+ континентальный климат clima continentale;

контракт contractus, us, m; tractatus, us, m; syngraphus, i, m; pactio, onis, f; pactum, i, n; conventio, onis, f; conventus, us, m;

контрибуция multa, ae, f; stipendium, ii, n (imponere victis); contributio, onis, f;

контролер diastolea, ae, m; contrarotulator, oris, m; inspector, oris, m;

контролировать dominare [1];

контроль custodia, ae, f; cura, ae, f; probatio, onis, f; censura, ae, f;

+ контроль рождаемости temperatio natalium, impeditio natalicia;  

контрольный verificatus, a, um;

контрреволюция (rerum) eversio [onis, f] retrograda;

контузия contusio, onis, f;

контур ambitus, us, m; circuitus, us, m; circumscriptio, onis, f;

конура cubile, is, n (canis);

конус conus, i, m; conum, i, n; turbo, inis, m; meta, ae, f;

конференция conferentia, ae, f; consultatio, onis, f; colloquium, ii, n; deliberatio, onis, f; disceptatio, onis, f;

конфета dulciolum, i, n; bellarium, ii, n; confectum, i, n; salgama, orum, npl;

конфетница bellariolotheca, ae, f; bellariolorum theca;

конфигурация configuratio, onis, f; figura, ae, f;

конфискация (имущества) ademptio [onis, f] bonorum; confiscatio, onis, f; *forisfactura, ae, f (plena); proscriptio, onis, f; publicatio, onis, f;

конфисковать adimere bona; confiscari, or, atus sum; confiscare [1]; publicare [1]; proscribere, o, psi, ptum; addicere bona in publicum;

конфликт conflictus, us, m; conflictatio, onis, f;

конфликтовать confligere, o, xi, ctum;

концентрированный concentratus, a, um;

концепция conceptio, onis, f; perceptio, onis, f;

концерт concentus, us, m; symphonia, ae, f;

концессия concessio, onis, f;

кончать absolvere, o, lvi, lutum; finire [4]; finem facere / afferre / constituere; claudere; concludere; terminare; sistere (querelas; labores); profligare [1]; peragere; perficere, io, feci, fectum; conficere; ad exitum perducere, o, xi, ctum;

+ кончено actum est;

+ я скоро кончу свою работу negotio propediem supremam manum imponam; negotium propediem ad finem perducam; negotium potato exitu concludam / terminabo;

кончаться terminari, or, atus sum; finiri, ior, itus sum; finem nancisci, or, nactus sum; evadere, o, evasi, evasum;

кончик acies, ei, f (linguae);

+ кончики пальцев summi digiti;

кончина summa, suprema dies [ei, f]; exitus, us, m; obitus, us, m; mors, mortis, f; agonia, ae, f; supremus morientis conflictus, us, m; suprema cum morte luctatio [onis, f]; ultimae morientis angustiae;

конь equus, i, m; caballus, i, m;

+ посадить кого-л. на коня subjicere aliquem in equum;

+ вскочить на коня corpus saltu in equum subjicere;

+ пришпорить коня subdere calcaria equo;

+ верховой конь vector equus;

+ боевой конь equus bellator;

+ неоседланный конь equus nudus;

+ сесть на коня in equum insilire, ascendere;

+ сойти с коня ex equo descendere;

коньки calceus [i, m] ferratus; patinus, i, m;

+ кататься на коньках patinare;

коньяк cognax, acis, f; conjacum, i, n; potio [onis, f] Condatina (Conniacensis);

конюх hippocomus, i, m; equiso, onis, m; caballarius, ii, m; stabularius, ii, m;

конюший comes [itis, m] stabuli; archippus, i, m; archippocomus, i, m;

конюшня equile, is, n; stabulum, i, n (equorum);

кооперация concors actio, onis, f; cooperatio, onis, f;

координаты coordinatae, arum, fpl;

копать fodere, io, fodi, fossum; effodere; perfodere; humum molire [4];

копаться lente / segniter / frigide / tarde / languidiore studio aliquid agere; in agendo esse lentum / tardum / cunctabundum;

+ копаться в древних книгах in scriptis veteribus volutari;

копейка copeica, ae, f;

+ не иметь ни копейки zonam non habēre;

копер fistuca, ae, f;

копи fodina, ae, f;

копировать exscribere, o, psi, ptum (imagines); copiare [1]; duplicare [1]; imitari, or, atus sum; adumbrare [1]; imitatione exprimere;

копить servare [1]; reservare [1]; reponere, o, posui, positum;

копия exemplum, i, n; exemplar, is, n; reproductio, onis, f; antigraphum, i, n; apographum; exemplar exscriptum, transcriptum, luce / photographice expressum;

+ копия письма, в котором было сказано, что этих легионов было одиннадцать exemplum litterarum, in quo erat illas undecim esse legiones;

+ этот мальчик настоящая копия своего отца puer iste non minus mores parentis, quam os vultumque refert; imo totum ipsum mira similitudine exprimit;

копить (деньги) pecunias coacervare [1] / accumulare [1];

+ копить богатство servire rei;

копна (сена) meta [ae, f] foeni;

копоть fuligo, inis, f; vapor [oris, m] flammae; fumida exhalatio [onis, f] flammae;

коптильня fumarium, ii, n;

коптить fumigare [1]; infumare [1]; aliquid fumigerare [1]; fumo aliquid inficere [io, feci, fectum];

копченый fumosus, a, um; fumigatus, a, um; fumo infectus, a, um;

+ копченая селедка aerica;

+ копченый свиной язык glandium;

копчик coccyx, ycis, f;

копыто ungulus, i, m; ungula, ae, f; cornu, us, n;

копь fodina, ae, f; arrugia, ae, f;

+ соляная копь salifodina;

копьё hasta, ae, f; telum, i, n (tela mittere, conjicere); veru, us, n; verum, i, n; cuspis, idis, f; framea, ae, f; lancea, ae, f;

+ туча копий telorum nubes;

копьеносец lancearius, ii, m;

кора cortex, icis, m; testa, ae, f; tunica, ae, f;

+ образовывать кору (обрастать, обтягиваться) корой conducere corticem;

+ древесная кора induviae arboris;

корабельный navalis, e; nauticus, a, um; navicularius, a, um;

+ корабельные паруса carbasa, orum, n;

+ корабельный флаг vexillum, i, n;

корабельщик nauta, ae, m; miles [itis, m] classicus; naupegus, i, m; navium fabricator [oris, m]; (хозяин корабля) nauclerus, i, m; naviculator, oris, m; navarchus, i, m;

кораблекрушение naufragium, ii, n; jactura [ae, f] quae fit nave fracta;

+ потерпеть кораблекрушение naufragari; naufragium facere / pati; fractae navis et fortunarum jacturam facere;

корабль navis, is, f; navigium, ii, n; puppis, is, f; carina, ae, f; trabs, trabis, f; quadriremis, is, f, biremis, is, f, triremis, is, f

+ корабль, доступный всем navis vulgata omnibus;

+ выгрузка, высадка с корабля escensio (escensionem facere ab navibus in terram);

коралл corallum, i, n;

коран Alcoranus, i, m;

кордон castellum, i, n;

коренной principalis, e; indigena; radicalis, e; originalis, e;

+ коренной вопрос quaestio principalis;

+ коренным образом penitus; radicitus;

+ коренные обитатели aborigines; autochthones;

+ коренные зубы molares dentes; columelli;

+ коренные слова nativa verba;

корень radix, icis, f; truncus, i, m (aegritudinis); stirps, rpis, f (arbores per stirpes suas aluntur); basis, is, f;

+ пускать корни coalescere; radīces agere; radicescere;

+ держаться на корнях radicibus haerēre / adhaerescere;

+ с корнем radicitus; stirpitus;

+ вырвать с корнем radicitus aliquid exstirpare; stirpitus evellere; aliquid funditus tollere;

+ глубокие корни altae stirpes;

+ извлечение квадратных (кубических) корней и более высоких степеней extractio radicum quadratarum (cubicarum) et dignitatum altiorum;

корешок radicula, ae, f;

корзина corbis, is, f; vidulus, i, m; canistrum, i, n; cumera, ae, f; fiscina, ae, f; sporta, ae, f; cista, ae, f;

кориандр coriandrum, i, n;

коридор mesaulos, i, f (gr.); andron, onis, m;

корица cinnamum, i, n; cinnamomum, i, n;

+ с запахом корицы cinnameus;

+ дикая корица cassia turiana;

коричнево-чёрный aquilus, a, um (corpus; color);

коричневый brunneus, a, um; fuscus, a, um; badius, a, um; castaneus, a, um; ferrugineus, a, um; rufus, a, um; nicotianus, a, um; tabacinus, a, um; aquilus, a, um; glandaceus, a, um; cinnamomeus, a, um; coffeatus, a, um; coffeicolor; hepaticus, a, um; avellaneus, a, um; corylinus, a, um; sepiatus, a, um; umbrinus, a, um; rupicapreus, a, um; fuligineus, a, um; fuliginosus, a, um; chocolatinus, a, um; theobrominus, a, um; spadiceus, a, um;

корка crusta, ae, f; cortex, icis, f; cutis, is, f; (хлебная) crustum, i, n;

корм pabulum, i, n; sagina, ae, f; saginamentum, i, n; prandium, ii, n; alimentum, i, n; pastus, us, m; cibus, i, m; cibatus, us, m; cibaria (npl);

+ заготовка корма для скота pabulatio;

корма puppis, is, f; postica pars [rtis, f] navis; posterior navigii pars;

кормилец nutricator, oris, m; altor, oris, m;

кормилица nutrix, icis, f; nutricula, ae, f; educatrix, icis, f; altrix, icis, f;

кормило regimen, inis, n; gubernacula (npl); gubernaculum, i, n; clavus, i, m;

+ стоять у кормила государства clavum imperii tenēre; tractare gubernacula reipublicae; publicae rei praeesse;

кормить alere, o, ui, al(i)tum (puerum tepidi ope lactis; exercitum frumento; equos foliis ex arboribus strictis; parentes; canes); pascere, o, pavi, pastum; cibare [1]; saginare [1]; tuēri, eor, tuitus sum; nutrire [4];

+ кормить кого-л. quempiam cibo sustentare; cuipiam cibos praebēre / suppeditare; alimenta dare / porrigere / subministrare;

+ кормить молоком дитя infantem lactare; lacte alere / nutrire;

+ кормить животных cibum animalibus suggerere;

+ кормить кого-л. завтраками incertis promissis aliquem tenēre;

кормиться se alere; ali (aliqua re; ex aliqua re; per aliquid);

кормление sagina, ae, f; saginatio, onis, f; pastio, onis, f; tutela, ae, f (boum); nutricatio, onis, f; nutricatus, us, m; nutritus, us, m;

кормовой pabularis, e;

+ кормовые травы  herbae pabulares;

кормушка praesaepis (f/pl);

кормчий gubernio, onis, m; gubernius, ii, m; gubernator, oris, m; rector [oris, m] navis; navarchus, i, m;

+ искусный / опытный кормчий nauclerus rei nauticae peritus / regendi navigii sciens;

корнеплод radix [icis, f] carnosa comestibilis;

короб(оч)ка capsa, ae, f; capsula, ae, f; theca, ae, f; scatula, ae, f; arcula, ae, f; cistula, ae, f; pyxis, idis, f; pixidula, ae, f;

корова vacca, ae, f; bos, bovis, f;

+ корова яловая taura; vacca sterilis;

+ корова стельная horda; foeta vacca;

коровий vaccinus, a, um (lac; caro); bovillus, a, um; bubulus, a, um;

+ коровий навоз stercus [oris, n] vaccinum;

+ коровье масло butirum, i, n;

+ коровий хлев bubile, is, n; stabulum [i, n] vaccarum;

королева regina, ae, f;

королевич filius [ii, m] Regis;

королевна Regis filia [ae, f];

королевский regius, a, um; regalis, e;

король rex, regis, m;

коромысло tolleno, onis, m;

корона corona, ae, f; diadema, atis, n; insigne, is, n (regium);

+ носить корону regium insigne capite sustinēre;

коронация, коронование coronae impositio [onis, f]; Regis sacra unctio [onis, f] et inauguratio; inaugurationis festum solenne (sollemne);

короновать coronare [1]; regi coronam imponere [o, posui, positum]; regem insignibus imperii venerabilem facere [io, feci, factum];

короста scabies, ei, f; petigo, inis, f; impetigo, inis, f;

коростель rallus crex;

коротать  fallere, o, fefelli, falsum (horas sermonibus; spatiosam fallere noctem);

+ коротать день в пирах conterere diei brevitatem conviviis;

короткий brevis, e (hasta; iter; trajectus; tempus; nox; ira furor brevis est); curtus, a, um; angustus, a, um (nox; dies; tempus); parvus, a, um (tempus; vita; nox); restrictus, a, um; contractus, a, um; exiguus, a, um; compendiarius, a, um; concisus, a, um;

+ зимой дни короткие dies angustos bruma effecit;

коротко stricte; strictim; breviter; praecise; carptim;

+ короче говоря ut breve faciam; ut breviter dicam; ut paucis absolvam / expediam;

корпия linteum [i, n] carptum; carpia, ae, f;

корпорация corpus [oris, n] corporatum; collegium, ii, n; corporatio, onis, f; societas, atis, f; schola, ae, f; universitas, atis, f (magister universitatis); 

+ участник (член) сообщества scholaris, is, m;

корпус corpus, oris, n; manus, us, f; exercitus, us, m;

корректность rectitudo, inis, f; gravitas, atis, f, pondus, ponderis, n;

+ политическая корректность rectitudo politica;

корректный correctus, a, um;

корректор corrector, oris, m; emendator, oris, m;

корректура correctio, onis, f; plagula [ae, f] typographica;

корреспондент correspondarius, ii, m; correspondens, ntis, m; relator, oris, m;

корсар praedo [onis, m] maritimus; pirata, ae, m;

корсет capitium, ii, n; pectorale, is, n; stethodesmium, ii, n;

кортик gladius [ii, m] venatorius / cervarius;

корчма thermopolium, ii, n; taberna, ae, f (vinaria); caupona, ae, f; popina, ae, f; gurgustium, ii, n; diversorium, ii, n;

+ владелец корчмы caupo, onis, m; tabernarius, ii, m; cauponariam exercens;

корчить contrahere, o, xi, ctum;

корчиться se contrahere;

коршун milvus, i, m; milva, ae, f (бран.); vultur, is, m; vulturius, ii, m; accipiter, tris, m;

корыстность avaritia, ae, f (magistratuum);

корыстный poscinummius, a, um; avarus, a, um; sordidus, a, um; quaestuosus, a, um;

корыстолюбец lucrio, onis, m; lucripeta, ae, m;

корыстолюбивый propriam utilitatem spectans; quaestuosus, a, um; profusius quaestui deditus; lucri avidus;

+ человек весьма корыстолюбивый homo est uni lucro intentus; qui omnia ad quaestum traducit; id unum spectat, ut quaestus faciat multos; lucri avidissimus; cupidus atque appetens lucri; qui suis commodis / suis rationibus servit / inservit / studet; qui sua ubique commoda spectat / captat / venatur / aucupatur; qui omnia ad usus suos / in sua commoda convertit;

+ быть корыстолюбивым quaestui servire;

корыстолюбие amor [oris, m] lucrandi; avaritia, ae, f (magistratuum); avarities, ei, f; studium [ii, n] quaestus, studium lucri; lucrum, i, n; cupiditas, atis, f; lucricupido, inis, f; aviditas, atis, f; studium utilitatis propriae;

корысть quaestus, us, f; lucrum, i, n; commodum, i, n; utilitas, atis, f;

+ получить корысть от чего-л. lucrum / compendium / quaestum ex aliqua re capere / percipere;

+ корысти мне от этого нет никакой ex ea re nihil lucri habeo; nihil ad me redit ex his; nihil inde pecuniae redigitur; nihil inde ad me lucriderivatur; nihil lucri in me redundat;

+ корысти (прибыли, выгоды) только своей везде ищет in re qualibet privatas utilitates / compendia / emolumenta sua spectat; lucro et quaestu ducitur; solis commodis omnia metitur;

+ он все делает из корысти omnia quaestus et compendii sui causa facit;

корыто alveus, i, m; linter, tris, m; pila, ae, f; labrum, i, n;

+ корыто, в котором кормят свиней aqualiculus;

+ корыто для стирки белья lacus,us,m;

корь morbilli (mpl);

корюшка salmo [onis, m] eperlatus;

корявый tortuosus, a, um; nodosus, a, um;

коса (орудие) falx, cis, f; merga, ae, f; secula, ae, f;  (волосы) coma [ae, f] contorta; (отмель) lingua, ae, f; cornu, us, n;

косарь messor, oris, m;

косвенный indirectus, a, um; obliquus, a, um; limus, a, um; obstitus, a, um;

косить metere, o, messui, messum; demetere (foenum); secare, o, secui, sectum; stringere, o, nxi, ctum;

косматый crinitus, a, um; jubatus, a, um; comatus, a, um; villosus, a, um; hirsutus, a, um;

косметика ars [artis, f] cosmetica; medicamina, orum, npl;

космический cosmicus, a, um; sideralis, e; spatialis, e; mundanus, a, um;

+ космический полет volatus [us, m] spatialis;

комография cosmographia, ae, f;

космология cosmologia, ae, f;

космонавт cosmonauta, ae, m; astronauta, ae, m;

космополит cosmopolita, ae, m; cosmicos, i, m;

космос cosmos, i, m; spatium [ii, n] cosmicum; mundus, i, m; universum, i, n;

+ выход в открытый к-с ambulatio spatialis;

косность ignavia, ae, f; tarditas, atis, f; segnitia, ae, f; lentitudo, inis, f; cunctatio, onis, f; mora, ae, f;

косноязычие haesitantia [ae, f] linguae; balbuties, ei, f;

косноязычный balbus, a, um (verba balba); qui ligua haesitat / titubat / titubanter loquitur / haesitantibus verbis dicit;

коснуться tangere, o, tetigi, tactum; attingere, o, attigi, attactum;

косный iners, rtis; lentus, a, um; tardus, a, um; improperatus, a, um; improperus, a, um; in agendo lentus;

косо oblique; ex transverso;

+ косо на кого-л. смотреть limis oculis aliquem aspectare / aspicere / intueri;

косовский Kosoviensis, e;

косоглазие strabismus, i, m;

косоглазый strabus, a, um; homo distortis oculis;

косогор clivus, i, m; declivitas, atis, f; declive, is, n;

косо oblique;

косой obliquus, a, um; limus, a, um; perversus, a, um; strabo, onis;

косолапость pes [pedis, m] valgus; pes varus;

косолапый scaurus, a, um; vatius, a, um; curvis pedibus; scambus, a, um; varus, a, um;

костенеть torpescere, o, torpui, -;

костёр ignis, is, m; focus, i, m; rogus, i, m; rogum, i, n; pyra, ae, f; bustum, i, n; strues, is, f (lignorum);

+ погребальный костёр supremi ignes;

костный osseus, a, um;

костоправ qui luxata membra reducit in suas sedes;

косточка putamen, inis, n; nucleus, i, m; os, ossis, n;

+ косточка вишни nucleus cerasinus;

костыль fulcrum, i, n; balulum, i, n; grallae, arum, fpl;

кость os, ossis, n; (игральная) talus, i, m; tessera, ae, f; alea, ae, f;

+ слоновая кость ebur, oris, n;

+ резчик по слоновой кости faber eboris;

+ кости, являющиеся основанием тела ossa subjecta corpori;

+ играть в кости tesseras jacēre, mittere;

костюм habitus, us, m; ornatus, us, m; synthesis [is, f] vestiaria; *costuma, ae, f;

костяк sceleton, i, n; ossamentum, i, n;

костяника rubus saxatilis;

косынка rica, ae, f (caput<acc.gr. rica velatus); collare [is, n] plicabile;

косьба messio, onis, f;

косяк postis, is, m;

кот cattus, i, m; cātus, i, m; felis [is, m] mas;

+ морской кот phoca [ae, f] ursina;

котел aënum, i, n; cuccuma, ae, f; cucumella, ae, f; cortina, ae, f; caldarium, ii, n;

котелок caccabus, i, m; cucumella, ae, f;

котёнок catulus, i, m (felis);

котлета esca [ae, f] e carne ficta;

котлован convexa (npl);

котловина depressio, onis, f;

который qui; quotus, a, um; uter (uter nostrum: tu-ne an ego?);

+ который час? Quota hora est?

котурн cothurnus, i, m;

кофе coffea, ae, f; fabae coffeae; caffea, ae, f; caffeum, i, n; potus arabicus, potiuncula arabica / arabum;

+ чашка кофе pocillum caffeae;

+ поджарить кофе coffeum torrēre igne;

+ варить кофе coffeam (arabicam) parare;

кофейный coffeiformis, e; coffeatus, a, um; coffeicolor;

кофта pelusia, ae, f; blusa, ae, f;

кочанный

+ кочанная капуста brassica capitata; culis capitatus;

кочевник nomas, adis, m;f;

кочевой nomadicus, a, um; vagus, a, um; sedibus incertis usus, vagans, ntis; errabundus, a, um; errans, ntis; erraticus, a, um;

+ кочевая жизнь vita erratica;

кочет gallus [i, m] gallinaceus;

кочка grumus, i, m; grumulus, i, m;

кошачий felinus, a, um;

кошелёк crumēna, ae, f; crumīna, ae, f (plena assium); crumilla, ae, f; bursa, ae, f; marsuppium, ii, n; pasceolus, i, m; sacculus, i, m; sacciperium, ii, n;

кошка felis, is, f; catta, ae, f;

кошмар incubus, i, m; incubo, nis, m; suppresiones[um, fpl] nocturnae; pavor [oris, m] nocturnus; angor [oris, m] nocturus / somnialis, tumultuosum / anxiosum somnium , ii, n;

кощунство sacrilegium, ii, n; irrisio [onis, f] / ludibrium [ii, n] rebus sacris illatum;

кравчий pincerna.ae.m; pocilator, oris, m; (stare) ad cyathos;

коэффициент coefficiens, ntis, m;

краб cancer, cri, m (marinus);

краденый furto ablatus, a, um;

краеведческий regionalis, e;

кража furtum, i, n; furatrina, ae, f; contrectatio, onis, f; subreptio, onis, f;

+ походит на кражу olet furtum;

край margo, inis, f; limes, itis, m; initium, ii, n (silvae); ambitus, us, m (extremus ambitus campi); provincia, ae, f; terra, ae, f (abire in alias terras); territorium, ii, n; regio, onis, f; tractus, us, m; finis, is, m; ultimum, i, n; extremum, i, n; labrum, i, n;

+ в том же краю eodem tractu;

+ маловодный край egena aquarum regio;

+ край платья summum vestimentum;

+ край скалы primum saxum;

крайне maxime; summopere; magnopere;

крайний ultimus, a, um; extremus, a, um (oppidum); supremus, a, um (macies); summus, a, um; postremus, a, um;

+ Крайний Север Regio Borealis Extrema;

+ в крайнем случае saltem; si res ita fert;

+ по крайней мере dumtaxat; saltem;

+ крайняя бедность summa paupertas;

крайность supremum, i, n; necessitudo, inis, f; contrarium, ii, n; extremitas, atis, f; extrema pars [partis, f]; extremum, i, n; finis, is, m; summae angustiae [arum, fpl];

+ доведенный до крайности in summas angustias ductus;

+ быть доведенным до крайности urgeri angustiis;

+ я дошел до крайности rediit mihi res ad restim / ad rastros;

+ быть в крайности necessitate premi;

+ крайность меня постигла necessitas me obvenit;

+ я пришел в такую крайность, что... eo adductus sum, ut…

кран (подъёмный) tolleno, onis, m; (водопроводный и т.д.) epitonium (aquarum); epistomium;

крапива urtīca, ae, f;

+ крапива лесная cania;

+ крапива нежгучая, глухая lamium;

+ крапивою жечь, стрекать urtica urere / adurere;

крапивник (певчая птица) motacilla [ae, f] troglodytes;

крапивница urticaria, ae, f;

крапина macula, ae, f; guttula, ae, f;

крапленный marmoris in modum varius; variatus; maculis distinctus;

крапчатый compunctus, a, um; guttatus, a, um; maculosus, a, um;

краса pulchritudo, inis, f; ornamentum, i, n; ornatus, us, m; lumen, inis, n;

красавец pulcher; speciosus; egregia forma / insigni facie / eximia pulchritudine praeditus;

красавица insignis formae mulier;

красавка (сонная одурь, белладонна) atropa belladonna;

красиво venuste; pulchre; belle; ornate; eleganter; scite; concinne; concinniter; lepide; urbane; pereleganter;

красивый pulcher, chra, um; bellus, a, um; formosus, a, um; speciosus, a, um; venustus, a, um; decens, ntis (facies; Gratiae; equus); decorus, a, um; festivus, a, um (femina); tersus, a, um; lautus, a, um; nitens; nitidus, a, um; concinnus, a, um; elegans; venustus, a, um; lepidus, a, um;

красильный tinctorialis, e; tinctorius, a, um; tinctilis, e; infectivus, a, um;

красильня bapheum, i, n; baphium, ii, n; baphia, ae, f;

красильщик bapheus, i, m; baphius, ii, m; baphicus, i, m; infector, oris, m; intinctor, oris, m; tinctor, oris, m;

краситель infector sucus [i, m];

красить tingere, o, nxi, nctum; colorare [1]; sufficere, io, feci, fectum (lanam medicamentis); (colore) inficere / sufficere / imbuere, o, ui, utum; perfundere, o, fudi, fusum; fucare [1] (aliquid hyali colore);

краска pigmentum, i, n; color, oris, m; venenum, i, n; fucus, i, m (пурпурная); tinctura, ae, f;

+ применяется для изготовления желтой краски adhibetur ad pigmentum luteum praeparandum;

+ пометили каждое животное безвредной краской singula animalia colore innocuo signaverunt;

+ краска линяет (сходит) color diluitur;

+ продавец красок pigmentarius;

краснеть rubescere, o, bui, -; erubescere; irrubescere; rubēre, eo, ui, -; erubēre; irrubēre; russescere, o, -,-; ruborem contrahere, o, xi, ctum / induere, o, ui, utum;

краснобай lingua elegans;

красноватый rubens; rubellus, a, um; subruber, bra, um; subrufus, a, um; subrubicundus, a, um; russeus, a, um; russeolus, a, um; subrutilus, a, um; fulvus, a, um; fulvaster, tra, um;

красно-желтый rutilus, a, um;

краснолесье silva [ae, f] conifera (pineta praecipue);

красноречиво diserte; eloquenter; facunde; oratorie;

красноречивый disertus, a, um; eloquens; facundus, a, um;

+ быть красноречивым eloquentia valēre; optime dicere;

+ быть очень красноречивым magnam dicendi vim habēre;

красноречие eloquentia, ae, f; eloquium, ii, n; oratio, onis, f; oratoria, ae, f; census [us, m] oris; facundia, ae, f; facunditas, atis, f; eloquentiae vis; dicendi gratia et copia; summa copia et singularis facultas dicendi;

+ обладать большим красноречием valere eloquentiā;

+ красноречие пришло в упадок eloquentia se retrotulit;

+ красноречие не состоит в обилии слов eloquentia non consistit in prolixa oratione; uberior oratio non facit eloquentiam; si cui prolixior est oratio, non ideo est eloquentior; non ei, qui plurima effundit verba, laus eloquentiae debetur;

краснота rubedo, inis, f; rubor, oris, m; erythema, atis, n;

краснуха (болезнь) scarlatina, ae, f;

красный ruber, bra, um; rubens; rubeus, a, um; rubidus, a, um; rubicundus, a, um; russus, a, um (gingiva; vinum); rutilus, a, um; rubiginosus, a, um; coccineus, a, um; purpureus, a, um; vinicolor; vinosus, a, um;cerasinus, a, um; granatinus, a, um; puniceus, a, um; carmesinus, a, um; carmineus, a, um; miniatus, a, um; latericius, a, um; corallinus, a, um; cruentus, a, um; sanguineus, a, um; haematitius, a, um; salmoneus, a, um; salmonicolor; aeneus, a, um; daucinus, a, um; carneus, a, um; incarnatus, a, um; flammeus, a, um; igneus, a, um; phoeniceus, a, um; porphyreus, a, um; betinus, a, um; fuchsinus, a, um; scarlatinus, a, um;

+ красное вино vinum rubellum / rubellianum / rubella coloris;

красота forma, ae, f (forma muliebris; injiciet manum formae senectus); formositas, atis, f; honestum, i, n; honestas, atis, f; virtus formae; pulchritudo, inis, f; pulchritas, atis, f; venus, eris, f; venustas, atis, f (muliebris; corporis; verborum); decor, oris, m; decus, oris, n; facies, ei, f; speciositas, atis, f; luculentia, ae, f; nitor, oris, m; splendor, oris, m;

+ красота лица dignitas oris / vultus; forma;

+ статуи замечательной красоты signa eximiae venustate;

+ красота добродетели столь превосходна, что лучше ее и вообразить ничего невозможно virtus tantam habet pulchritudinem ac splendorem, ut nulla species excogitari posit ornatior;

красочный floridus, a, um; pigmentarius, a, um;

красть subripere, io, repsi, reptum (vasa ex sacro); clam eripere; suppīlare [1] (aliquid alicui); furari, or, atus sum; clepere, o, psi, ptum;

красться arripere, io, repsi, reptum; irrepere; clamse subducere, o, xi, ctum; tacito pede ire;

кратер crater, eris, m;

+ в кратере потухшего вулкана in cratere vulcani exstincti;

краткий brevis, e (narratio; epistula; sententia); exiguus, a, um; contractus, a, um; concisus, a, um; praecisus, a, um; recisus, a, um; strictus, a, um; succinctus, a, um; angustus, a, um (formula sponsionis; disputatio; oratio); parvus, a, um (tempus; vita; nox); densus, a, um; pressus, a, um; curtus, a, um;

+ краткий обзор conspectus brevis; periocha, ae, f;

+ краткая история historia concisa;

+ краткое описание на русском языке descriptio brevis rossica;

+ краткое сочинение opus recisum;

+ краткий курс enchiridium, ii, n;

+ краткий обзор compendium, ii, n; 

+ кратка и маловременна жизнь наша exiguum et breve vitae nostrae curriculum;

+ слог краткий, речь краткая stylus adductus;

+ краткая записка adversaria, orum, n;

кратко breviter; brevi; anguste; praecise; stricte; strictim; summatim; circumcise; circumscripte; in transcursu;

кратковременность brevitas, atis, f;

+ кратковременность жизни vitae summa brevis;

кратковременный brevis, e; ephemerus, a, um; temporarius, a, um (amicitia; brevis et t.); fugax; momentaneus, a, um; praecisus temporis spatio;

+ кратковременные издания editiones ephemerae;

краткость brevitas, atis, f (spatii; diei; temporis; vitae; orationis; Sallustiana; syllabae; longitudines et brevitates in sonis);

кратный multiplicativus, a, um; multiplus, a, um;

+ число кратное трем trium multiplum;

крах ruina, ae, f; calamitas, atis, f;

крахмал amylum, i, n;

+ крахмал картофельный amylum solani;

+ крахмал кукурузный amylum maidis;

+ крахмал пшеничный amylum tritici;

+ крахмал рисовый amylum oryzae;

крахмалить linteum amylo diluere / imbuere; amylo diluto rigorem linteis imprimere;

крашение tinctura, ae, f;

крашеный colore tinctus / imbutus / infectus;

кредит fides, ei, f; creditum, i, n; existimatio, onis, f;

+ кредит упал fides concidit, sublata est;

+ кредит сузился fides angustior erat;

+ состояние и кредит res fidesque;

кредитор creditor, oris, m;

+ мои кредиторы illi, quibus debeo;

крем ceroma, atis, n; unguentum, i, n;

+ крем для обуви atramentum sutorium;

крематорий crematorium, ii, n; ustrinum, i, n;

кремень lapis [idis, m] vivus; silex, icis, m;

кремль arx, arcis, f; castra (npl); castella (npl); Cremlinum, i, n; interius urbis castellum, i, n;

+ воздвигаемый кремль Карфагена surgens Carthaginis arx;

кремний Silicium, ii, n (Si);

кремнистый siliceus, a, um;

кремовый cremeus, a, um; cremicolor, a, um;

крендель spira, ae, f; spirula, ae, f;

крепить firmare [1]; munire [4];

крепиться se indurare [1]; invalescere, o ,ui, -; in re perstare, o, stiti, statum; perseverare [1]; animum obfirmare [1];

крепкий firmus, a, um; robustus, a, um (cornu); valens (truncus); validus, a, um (homo; ungues aquilae); praevalidus, a, um; fortis, e; strenuus, a, um (corpus); idoneus, a, um (paries; navis); acer, acris, e (odor); vegetus, a, um (libertas); viridis, e (senectus; aetas); vigoratus, a, um (juvenis); vehemens (somnus); tenax (vincla); stabilis, a, um; stipulus, a, um; durus, a, um; duratus, a, um; induratus, a, um; minime tener; fixus, a, um; severus, a, um; artus, a, um; ferreus, a, um; solidus, a, um;

+ быть крепким valere (dextrae ad caedendum valent; imbecillitate aliorum valere); vigēre; robustum esse;

+ крепкое вино fervidum vinum;

крепко firme; firmiter; graviter;

крепление destĭna, ae, f;

крепнуть vigescere, o, ui. -; convalescere, o, ui, -; firmari, or, atus sum; corroborari, or, atus sum;

крепость vis (vini); virtus, utis, f; ferocia, ae, f (vini); fortitudo, inis, f; nervus, i, m (omnibus nervis contendendum est; nervi oratorii); vigor, oris, m (animi; aetatis); firmitas, atis, f; stabilitas, atis, f; duritia, ae, f; durities, ei, f; robur, oris, n; soliditas, atis, f;

крепость arx, arcis, f; castellum, i, n; munimentum, i, n; burgus, i, m; praesidium, ii, n;

+ воин в крепости castellanus miles, burgarius;

кресло cathedra, ae, f; cathedrarium subsellium [ii, n]; sella, ae, f; bissellium, ii, n; sessorium, ii, n; tribunal, is, n;

крест crux, crucis, f; gabalus, i, m;

+ пригвождать к кресту in crucem agere;

+ распять кого-л. на кресте tollere aliquem in crucem; cruci dare; in crucem affigere; cruce afficere; infelici arbore suspendere;

+ крест накрест cancellatim; decussatim;

крестец os [ossis, n] sacrum;

креститель baptista, ae, m;

крестить baptizare [1]; sacro baptismate aliquem aliquem lavare [1]; aquis baptismi lustrare [1]; in fontem sacrum immergere [o, rsi, rsum]; e sacro fonte aliquem suscipere (io, cepi, ceptum); ad sacrum fontem pro aliquo sponsorem fieri [fio, factus sum];

креститься lustrari [or, atus sum] sacris aquis; sacro baptismate lavari [or, atus sum]; baptismum accipere [io, cepi, ceptum]; sacro lustrari fonte; cruce se signare [1]; cruces signo se munire [4]; cruces signum in fronte exprimere [o, pressi, pressum];

крестный (отец) sponsor, oris, m; compater, tris, m; sponsor baptismalis; testis baptismi alicujus; qui infantem de sacro fonte suscipit;

+ крестный сын, крестник filius baptismalis;

+ крестная дочь, крестница filia baptismalis;

+ крестный ход supplicantium agmen;

крестовый поход sacrum bellum sub cruces vexillo susceptum; *cruciata, ae, f;

+ объявить крестовый поход sacrae militiae bellum canere; ad sacrae cruces exercitum milites cogere;

крестоносец crucifer; qui sacrae militiae nomen dedit;

+ крестоносцы sacra crucigerorum militia; tesserarius sacrae cruces exercitus;

крестообразно cancellatim; decussatim;

крестьянин agricola, ae, m; agricultor, oris, m; agrestis, is, m; casarius, ii, m; rusticus, i, m; rusticanus, i, m; ruricola, ae, m; colonus, i, m; vicanus, i, m; paganus, i, m;

крестьянка rustica, ae, f; rusticana mulier;

крестьянский rusticus, a, um; rusticanus, a, um;

+ крестьянская изба casa; mansura;

+ по-крестьянски rusticatim; rustice; more rustico; rusticum in morem; agrestem in modum;

крестьянство condicio [onis, f] agrestium; ordo [inis, m] rusticorum;

кречет falco gyrfalco;

крещальня baptisterium, ii, n;

крещение baptisma, atis, n; baptismus, i, m; baptismum, i, n; ablutio, onis, f;

крещенский qui / quod fit tempore Epiphaniorum;

крещеный baptizatus, a, um; baptisatus, a, um;

кривая curva, ae, f (linea);

кривда injuria, ae, f;

кривизна ambitus, us, m (properantis aquae); sinus, us, m; curvamen, inis, n; curvatura, ae, f; curvatio, onis, f; flectus, us, m; flexura; anfractus, us, m;

кривить torquēre, eo, rsi, rtum (ora); curvare [1]; incurvare [1];

+ кривить рот labra commovēre;

кривляться vultum obtorquēre, eo, rsi, rtum;

кривляющийся vultuosus, a, um;

криво oblique; in obliquum; transverse; inique;

+ криво (косо) на кого-л. смотреть aliquem torvo intueri vultu;

+ криво (несправедливо) толкуешь мои слова dicta mea male / perverse atque perperam interpretaris;

кривобокость pravitas, atis, f (corporis);

криводушный impius, a, um; irreligiosus, a, um; religione carens; pravae conscientiae;

кривой curvus, a, um; obliquus, a, um; aduncus, a, um; contortus, a, um; distortus, a, um; pravus, a, um; luscus, a, um; unioculus, a, um; unoculus, a, um; altero oculo captus, a, um;

криволесье curvisilva, ae, f; (берёзовое, буковое betulina, fagina);

кривоногий vatius, a, um; varus, a, um; scambus, a, um; flexipes, edis, m;

кризис crisis, is, f; discrimen, inis, n, compitum, i, n; difficilis tempestas [atis, f], gravis perturbatio [onis, f], arduum spatium [ii, n], angustiae, arum, fpl; tempus [oris, n] decretorium, summum momentum [i, n];

крик clamor, oris, m; clamitatio, onis, f; vox, vocis, f (voces mercatorum); clangor, oris, m (орлиный, журавлиный, птичий); ululatus, us, m; acclamatio, onis, f; vociferatio, onis, f; vociferatus, us, m; convicium, ii, n;

+ раздаётся крик clamor tollitur, se tollit;

+ часто поднимать крик clamorem frequentare;

+ поднять чрезмерный крик clamorem edere ingentem; vehementius clamare; immodice vociferari;

+ крик слона barritus, us, m;

+ крик лягушек coaxatio;

+ крик воронов crocitatio; crocitus, us, m;

+ крик гусей clangor; gingritus,us;

+ оглашаться криками fremere (Lydia fremit; bello fremens Italia);

крикливо clamose;

крикливый clamatorius, a, um; clamosus, a, um;

крикун balatro, onis, m; clamator, oris, m; clamosus, i, m;

криминальный criminalis, e;

кристалл crystallum, i, n; crystallus, i, f,m;

кристаллизация crystallisatio, onis, f (salium);

кристаллический crystallicus, a, um; crystallinus, a, um;

кристальный crystallinus, a, um; vitreus, a, um;

критерий nota [ae, f] dominatrix; criterium, ii, (or -on), norma, ae, f, obrussa, ae, f;

критик criticus, i, m; judex, cis, m; censor, oris, m; (мелочный,придирчивый) auceps [ipis, m] syllabarum; obtrectator, oris, m;

критика (ars) critica, ae, f; censura, ae, f; arbitrium, ii, n; obstrigilatio, onis, f;

+ критика сочинения lima censoria;

критикан corrector, oris, m;

критиковать eventilare [1]; damnare [1] (libros; scriptorem); reprehendere, o, ndi, nsum; obtrectare [1];

+ критиковать других aliorum facta carpere / notare / reprehendere;

+ критиковать сочинения scripta censoria virgula notare;

+ критиковать очень строго lima mordacius uti;

+ критиковать небольшие сочинения premere opuscula;

критический criticus, a, um; censorius, a, um; extremus, a, um (tempora); summus, a, um (summo rei publicae tempore);

+ делать критические замечания на что-л. obelo notare  (loca libri; aliquod opus);

+ находиться в критическом положении tumere (negotia tument);

+ критическое положение, критическая ситуация res suspensa; dubium;

+ критический момент discrimen;

кричать clamare [1]; clamorem edere / tollere; voce contendere; declamare [1]; tinnire [4] (nimium tinnis); increpare [1] (nomen alicujus; aliquem nomine; aliquem); (о слоне) barrire [4]; (о сове) bubare [1]; cucubare [1]; (о цапле) butire [4]; (о куропатке) cacabare [1]; (о барсе) caurire [4]; (о вороне) crocire [4]; crocitare [1]; (о петухе) cucurire [4]; (о лебеде) drensare [1]; (о гусе) gingrire [4]; gracitare [1]; (о коршуне) jugere; (об осле) mugilare [1]; (о младенце) obvagire [4]; (о воробье) pipilare [1]; (о коршуне) pulpare [1]; (о павлине) pupillare [1]; (о барсе) rictare [1]; (по-звериному, рычать) rudere; (об утке) tetrinnire [4];

vocibus strepere; vociferari (palam; de aliqua re; talia); vocitare; fremere; increpere; strepere (haec); strepitare (corvi inter se crepitant);

+ все кричат одно и то же omnes eadem ore fremunt;

+ они непомерно кричат vociferatione utuntur maxima;

+ кричать на кого-л. objurgare, aliquem increpare; verbis asperioribus reprehendere;

кров tectum, i, n;

кровавый crudus, a, um (exta; caro); cruentus, a, um; cruentatus, a, um; sanguineus, a, um; sanguinosus, a, um; sanguilentus, a, um;

+ кровавый меч ensis sanguine imbutus;

+ кровавая война bellum cruentum;

+ вести между собой кровавые и жестокие войны cruenta et sanguinaria inter se bella gerere;

+ кровавый дождь sanguineus imber;

+ кровавый понос dysenteria;

+ кровавая рвота haematemasis; morbus niger; vomitus cruentus;

кровать cama, ae, f (низкая и узкая); lectus, i, m; grabatus, i, m; thorus, i, m; thalamus, i, m; sponda, ae, f;

+ встать с кровати cubitu surgere;

+ лежать на самом краю кровати sponda in extrema cubare;

кровеносный sanguinifer, era, um;

+ кровеносный сосуд vena; arteria; vas sanguiniferum;

кровля tectum, i, n; tegimen, inis, n; tegulum, i, n; trabs, trabis, f; culmen, inis, n;

+ повреждение кровли vitium in tecto;

+ кровля выдающаяся на улицу projectum in viam tectum;

+ кровля трехсторонняя trichorum;

кровный propinqua cognatione conjunctus, a, um; consanguineus, a, um; sanguinis conjunctione proximus, a, um; consanguinitate propinquus, a, um;

+ по праву кровного родства jure sanguinis;

+ находиться с кем-л. в кровном родстве cohaerēre alicui sanguine; attingere aliquem sanguine;

кровожадный sanguineus, a, um; sanguinarius, a, um; cruentus, a, um;

кровоизлияние ictus [us, m] sanguinis; apoplexio, onis, f; eruptio [onis, f] sanguinis; extravasatio [onis, f] sanguinis; haemorrhagia, ae, f;

кровообращение circulatio [onis, f] sanguinis (in corpore animali);

кровоостанавливающий stypicus, a, um; haemostaticus, a, um;

кровопийца suco, onis, m; tyrannus [i, m] sanguinarius; qui gaudet sanguinis effusione;

Кровоподтёк vibīx, īcis, f, (vibex); sugillatio, onis, f; extravasatio [onis, f] sanguinis;;

кровопролитие strages, is, f (Gallos strage fundere); sanguis, inis, m; caedes, is, f; occisio, onis, f;

+ произвести страшное кровопролитие caede nefaria se cruentare; + было страшное кровопролитие maximae caedes factae sunt;

кровосмешение incestus, us, m; incestum;

кровопускание missio [onis, f] sanguinis; sectio [onis, f] venae; sanguinis detractio [onis, f]; venae incisio [onis, f];

кровотечение haemorrhagia, ae, f; haemastismus, i, m; sanguinis fluxus, us, m / profluvium, ii, n;

+ обильное (сильное) кровотечение abundantia sanguinis ex vulneribus;

+ кровотечение из носа sanguis per nares fluens; haemorrhagia narium; epistaxis;

+ маточное кровотечение metrorrhagia;

кровохаркание haemoptysis, is, f; haemoptoë, es, f;

кровь sanguis, inis, m; cruor, oris, m; haema, ae, f;

+ проливать за что-л. кровь impendere sanguinem in aliquid; sanguinem fundere / effundere;

+ он жалуется, что мало пролито крови queritur facti sanguinis esse parum;

+ кровь убитых caesus sanguis;

+ кровь, приливающая к сердцу sanguis cordi suffusus;

+ налитые кровью глаза suffusi cruore oculi;

+ с глазами, налитыми кровью oculos suffectus sanguine;

+ кровь испорченная sanguis vitiosus;

+ кровь запекшаяся sanguis conglobatus;

+ пустить кровь кому-л. sanguinem alicui mittere / extrahere / detrahere;

+ остановить кровь sanguinem supprimere / sistere / cohibēre;

+ терять / проливать кровь sanguinem fundere / effundere;

кровяной sanguineus, a, um;

кроить caedere, cecidi, caesum (toga apte caesa); scindere, o, scidi, scissum (aliquid ad normam);

крокодил crocodilus, i, m;

кролик cuniculus, i, m;

+ кроличий мех / кроличья шерсть capillus cuniculi;

кроме praeter; nisi; praeterquam; supra; absque; citra; extra;

кромешний extremus, a, um; postremus, a, um; ultimus, a, um; novissimus, a, um;

кромка margo, inis, f;

крона coma, ae, f (arboris); corona, ae, f;

кропать garrire [4] (libros);

крот talpa, ae, f;

кротовина acervulus [i, m] talpinus;

кроткий clemens; placidus, a, um (homo; animal); tractabilis, e (animus; ingenium); mansuetus, a, um; mitis, e; lenis, e; comis, e; submissus, a, um; cicur, uris / cicuratus, a, um; quietus, a, um;

+ кроткий дух pium ingenium;

+ становиться кротким (тихим) mitescere; mansuefieri; a ferocitate ad mansuetudinem / humanitatem traduci;

+ сделать кого-л. кротким mitigare; placare; sedare; alicujus flectere mentem; flectere alicujus iram; mentem placidis dictis / iram flagrantem placare;

кротко placide (ferre dolorem); mite; clementer; mansuete; leniter; blande; comiter;

кротость clementia, ae, f; placiditas, atis, f; submissio, onis, f; mansuetudo, inis, f; lenitas, atis, f; lenitudo, inis, f; comitas, atis, f;

крохотный, крошечный pusillus, a, um; perpusillus, a, um; paululus, a, um; perparvus, a, um; minusculus, a, um; minutus, a, um; minutulus, a, um; minutissimus, a, um; perexiguus, a, um; exilis, e; vegrandis, e;

крошить friare [1]; infriare [1]; in micas frangere, o, rfegi, fractum; comminuere, o, ui, utum;

крошка mica, ae, f (panis); gutta, ae, f; frusta, ae, f;

крошащийся friabilis, e; micaceus, a, um;

круг circus, i, m; circulus, i, m; orbis, is, m; rota, ae, f; ambitus, us, m; anus, i, m; circuitus, us, m; gyrus, i, m; cyclus, i, m;

+ Полярный круг Circulus (Terminus) Polaris;

+ описывать круг torquēre orbem;

+ порочный круг petitio principii, circulatio, probati circularis, vitiosus verborum circuitus, vitiosa verborum circuitio, argumentum vitiosum, agrumentatio speciosa or captiosa;

+ начертить круг circulum describere; orbem exarare;

круглый circularis, e; rotundus, a, um; orbiculatus, a, um; orbicularis, e; globosus, a, um; sphaericus, a, um; teres, etis;

круговой circularis, e; cyclicus, a, um; orbitus, a, um;

+ круговое вращение circumnutatio; gyratio, onis, f;

круговорот circuitus, us, m; circulatio, onis, f; cyclus, i, m; ambitus, us, m (saeculorum; temporum); reditus, us, m; gyrus, i, m; turbo, inis, m; volubilitas, atis, f;

круговращение ambitus, us, m (siderum); turbo, inis, m (lunae; caeli) (m); rotatio, onis, f;

кругозор aspectus, us, m; circumspectus, us, m; area [ae, f] observationis; orbis [is, m] animi;

кругом circa; circum;

кругообращение circuitus, us, m; circulatio, onis, f; circumversio, onis, f;

кругосветный periegeticus, a, um;

+ кругосветное плавание circumnavigatio terrae; periegesis;

кружение ambitus, us, m (siderum); turbo (m); circumactus, us, m; circumactio, onis, f; versatio, onis, f; gyratio, onis, f;

+ подверженный кружению головы gyrosus; vertiginosus;

кружить circumagere, o, egi, actum; gyrare [1]; rotare [1];

кружиться verti, or, versus sum (caelum vertitur); circumversari, or, atus sum; circumagi, or, actus sum; se  circumvolvere, o, lvi, lutum; se in orbem agere / movēre / vertere;

+ у меня кружится голова vertigine laboro;

кружка cantharus, i, m; guttus, i, m; scyphus, i, m; urceolus, i, m; urceus, i, m; urceum, i, n; hydria, ae, f; urna, ae, f;

кружок circulus, i, m; discus, i, m; orbiculus, i, m; corona, ae, f;

крупа granula, ae, f (cibaria); polenta, ae, f; ptisana, ae, f; nix [nivis, f] granulata; alphiton, i, n;

+ манная крупа semolina;

крупинка, крупица mica, ae, f (salis; auri); granum, i, n; granulum, i, n;

крупный amplus, a, um (capra; corpus); magnus, a, um; multus, a, um; grandis, e; altus, a, um; sublimis, e (armenta);

+ фигура крупнее человеческой species humanā amplior;

+ крупная жемчужина unio, -onis m;

+ крупное поместье latifundium;

+ крупный скот armentum;

крутизна praeceps, praecipitis, n; praecipitium, ii, n; locus [i, m] praeceps; praeruptus;

крутить agere, o, egi, actum (fundam circum caput); circumagere; torquēre, eo, rsi. rsum; gyrare [1];

круто praerupte; praecipitanter; duriter; rigide; severe;

крутой abruptus, a, um; arduus, a, um; praeruptus, a, um; abscisus, a, um; parecisus, a, um; iniquus, a, um (mons; ascensus); altus, a, um (ripa);

+ крутая гора rigidus mons;

+ крутой подъем на гору montium arduus et asper ascensus;

крутящийся volubilis, e;

кручёный tortilis, e; tortus, a, um; teres, -etis;

кручина animi dolor [oris, m]; molestia, ae, f; aegritudo, ĭnis, f; moeror, onis, m (maeror); sollicitudo, ĭnis, f;

кручиниться se aegritudini dedere [o, dedi, deditum]; angi animo; in aegritudinem incidere [o, cidi, -]; se macerare [1]; se cruciare [1];

+ кручиниться о чем-л. Angi de re / ad rem; urgeri sollicitudine de / ex re;

крушение scandalum, i, n;

+ крушение корабля naufragium;

крушина rhamnus [i, f] frangula;

крушить frangere, o, fregi, fractum; confringere; comminuere, o, ui, utum; conterere, o, trivi, tritum;

крыжовник grossularia, ae, f; ribes [is, f] grossularia;

крылатый alatus, a, um; alifer, era, um; aliger, era, um; volaticus, a, um (Pegasus); volatilis, e (bestia; puer); volucer, cris, cre; pennatus, a, um; pinniger, era, um;

+ крылатый конь pennatus equus;

крыло ala, ae, f; penna, ae, f; cornu, us, n (exercitus);

+ расправить крылья extendere / explicare alas;

+ бить / хлопать крыльями pennis plausum dare;

+ махать крыльями quatere alas; alis aether verberare;

+ подрезать крылья кому-л. pennas alicui incidere;

крыльцо scalae, arum, fpl; porta, ae, f; porticus, us, f;

крыса rattus, i, m; ratta, ae, f; glis, gliris, m; mus rattus;

крытый tectus, a, um;

крыть tegere, o, tegi, tectum (casas stramentis); contegere; integere;

крыша tectum, i, n;

крышка operculum, i, n; coperculum, i, n;

крюк harpago, ĭnis, m (m); hamus, i, m; hama, ae, f (багор, пожарный); uncus, i, m; manus [us, f] ferrea;

+ зацепить крюком inuncare;

крючковатый hamatus, a, um;

крючкотвор calumniator, onis, m; homo [inis, m] litigiosus; litium amans;

крючок uncus, i, m; hamus, i, m; hamulus, i, m; fibula, ae, f;

+ попасться на крючок hamum vorare;

кряж jugum, i, n; brevis ligni truncus [i, m]; caudex, icis, m;

ксенон xenon, onis, m (Xe);

кстати commode; opportune; obiter; auspicato (domum ingredi); tempestive (arare; intervenire); tempestivo; bene; convenienter; congruenter; apte;

+ вот и он сам как нельзя более кстати adest optime ipse;

кто quis;

+ кем бы он ни был, я объявляю себя его врагом quicunque is est, ei me profiteor inimicum;

куб cubus, i, m;

+ перегонный куб cucumella distillatoria;

кубик bolus, i, m; cubiculus, i, m;

кубический cubicus, a, um;

кубок cyathus, i, m; scyphus, i, m; poculum, i, n; calix, icis, m (cristallinus; calices siccare);

кувшин urce(ol)us, i, m; urna, ae, f; hydria, ae, f; testa, ae, f; amillum, i, n; amphora, ae, f;

кувыркаться rotare [1] corpus; rotari, or, atus sum;

куда quo;

кудахтать crispire [4]; glocire [4]; glocitare [1];

кудесник caragus, i, m; caragius, i, m; magus, i, m;

кудри coma, ae, f; cirrus, i, m; cincinnus, i, m;

кудрявый crispus, a, um (cincinni, homo, jubae); cirratus, a, um; cincinnatus, a, um;

кузнец faber [bri, m] ferrarius, ii, m; ferramentarius, ii, m;  falcarius, ii, m; solearum equinarum faber; malleator, oris, m;

+ всякий – кузнец своего счастья faber est suae quisque fortunae;

кузнечик locusta, ae, f; cicada, ae, f;

кузнечный ferreus, a, um; ferrarius, a, um;

кузница officina / fabrica ferraria;

кузов ploxenum, i, n;

кукарекать cucurrire [4];

кукла pupa, ae, f; pupus, i, m; effigia, ae, f; effigies, ei, f (cerea); vavato, onis, m;

куколка larva, ae, f;

кукситься oculos detergēre / terere;

кукуруза mays, maydis, f; maizium, ii, n;

кукушка cuculus, i, m;

кулак pugnus, i, m;

+ бить кого-л. кулаками pugnis aliquem caedere / percutere;

+ избитый кулаками obtusus pugnis;

кулачный

+ кулачный боец pugil, ilis, m;

+ кулачный бой pugillatio, onis, f; pugillatus, us, m;

кулик scolopax, acis, m;

кулинарный culinaris, e;

кулисы pegma, atis, n; scena [ae, f] versatilis; scena ductilis;

кулич panis [i, m] paschalis;

куль saccus, i, m;

культ veneratio, onis, f (solis et lunae); cultus, us, m; religio, onis, f; cultus religious;

культура cultura, ae, f; cultus, us, m (civilis); cultivatio, onis, f;

+ Европейская культура cultus civilis humanusque Europae;

культурный cultus, a, um; urbanus, a, um (homo);

кум testis [is, m] baptismalis;

кума socia [ae, f] in testando baptismo;

кумир idolum, i, n; ficti / falsi numinis simulacrum [i, n] / imago [inis, f];

+ поклоняться кумирам fictos deos colere / venerari; fictis numinibus divinos honores impertiri / tribuere; idola colere;

кумирница, кумирня idoleum, i, n;

кумирослужение, кумиропоклонение idolorum cultus [us, m]; fictorum deorum veneratio [onis, f]; idololatria, ae, f;

кумирослужитель cultor [oris, m] numinum fictorum; idolatra, ae, m;

кумыс lac [lactis, n] fermentatum equinum;

куница Martes, is, f;

кунсткамера technophylacium, ii, n;

купальный balnearis, e (vestis); balneatorius, a, um;

купальня balneae, arum, fpl; balneum, i, n; labrum, i, n; piscina, ae, f; lavacrum, i, n; solium, ii, n;

купальщик balneator, oris, m; piscinensis, is, m;

купание balneum, i, n (prodest); lavatio, onis, f;

купать lavare [1];

купаться aquis lavari / uti; in aquis natare [1];

купе compartimentum, i, n; partitio, onis, f; loculamentum, i, n; spatium [ii, n] divisum;

купель baptisterium, ii, n;

купец mercator, oris, m; qui mercaturam exercet; emporos, i, m; negotiator, oris, m;

+ искусные купцы mutandis mercibus callidi;

+ купец торгующий мелочью mercis dividuae mercator; propola,ae,m;

+ оптовый купец solidanus venditor;

купеческий mercatorius, a, um;

купивший qui emit / pretio paravit;

Купидон Cupido, inis, m;

купина rubus, i, f; rubetum, i, n;

купить emere, o, empsi, emptum; mercari, or, atus sum; emercari (adulterium donis; aditum principis); comparare [1];

+ купить у кого-либо emere ab aliquo; mercari (fundum ab [de] aliquo; aliquid magno pretio); destinare;

+ за сколько он намерен купить? Quanti destinat?

+ дёшево купить bene / parvo / minoris emere ;

+ дорого купить emere magno / carius; 

+ я купил сад за дорогую цену magno hortum pretio sum mercatus; magno stetit mihi pretio;

+ я что-л. купил у кого-л. aliquid habeo ab aliquo emptum;

+ купить на золото auro expendere;

+ купить на известную сумму emere ad summam;

+ купить что-л. emere aliquid; comparare pretio aliquam rem; pretio sibi acquirere aliquid;

+ купить что-л. за наличные деньги emere quid pecunia praesenti;

купленный emptus, a, um; empticius, a, um; mercatus, a, um;

купля emptio, onis, f (mercium; agrorum); mercatura, ae, f; commercium, ii, n; nundinatio, onis, f;

купол tholus, i, m; haemispherium, ii, n;

купорос vitriolum, i, n; chalcanthum, i, n; chalcanthus, i, m;

купчая tabella [ae, f] emptionis; nexum, i, n; tabulae emptionis (venditionis);

купчиха mercatoris uxor [oris, f];

купчишка miser tabernarius, ii, m;

куратор curator, oris, m;

курган tumulus, i, m (tumulum struere, statuere, facere);

кургузый mutilus, a, um; cauda mutilatus, a, um;

курение fumigatio, onis, f; fumatio, onis, f;

курильщик fumator, oris, m;

+ заядлый курильщик fumator perpetuus;

курительный табак nicotiana [ae, f] fumatoria;

курить fumare [1]; fumigare [1];

курица gallina, ae, f;

+ мокрая курица vulpes [is, f] uda;

куриная слепота caecitas [atis, f] nocturna; hemeralopia, ae, f; nyctalopia, ae, f;

курлыкать glacitare [1]; gruire [4];

курносый sillus, a, um; silo, onis, m; simus;

+ курносый мальчик puer sima nare;

куропатка perdix, icis, m,f;

курорт locus [i, m] curationis; vicus [i, m] recreationis;

курс enchiridium, ii, n; enchiridion, ii, n; cursus, us, m; directio, onis, f;

+ краткий курс compendium, ii, n;

+ курс валюты pretium, ii, n;

курсив litterae [arum, fpl] cursivae (italicae); litterae inclinatae; (обычный communes, полужиный crassiusculae);

куртка vestis [is, f] superior; jacca, ae, f;

курфюрст princeps elector;

курчавый crispus, a, um; crispatus, a, um;

курьер cursor, oris, m; nuntius, ii, m; tabellarius, ii, m;

курятина caro [carnis, f] gallinacea; gallinaceum, i, n;

курятник cubile, is, n (gallinarum); stabulum, i, n (avium cohortalium); gallinarium, ii, n;

кусать mordēre, eo, momordi, morsum; morsu apprehendere [o, ndi, nsum]; mandere, o, ndi, mansum;

кусок frustum, i, n (panis; ligni); pars, partis, f; fragmentum, i, n; buccella, ae, f; offa, ae, f; massa, ae, f; bolus, i, m;

куст(арник) caespes, itis, f; planta [ae, f] frutescens; frutex, icis, m; frutetum, i, n; fruticetum, i, n; stirps, stirpis, f (stirpes et herbae); dumus, i, m; dumetum, i, n; virgultum, i, n; arbustum, i, n;

+ дикорастущий кустарник ingenio arbusta nata;

+ терновый куст vepres, is, f; vepres, ium, fpl;

+ колючий куст paliurus, i, m; sentis, is, m;

кутать aliquid involvere, o, lvi, lutum / obvolvere / tegere, o, tegi, tectum;

кутаться se involvere;

кутёж ganea, ae, f;

кутила bibo, onis, m; ganeo, onis, m; epulo, onis, m; potator, oris, m;

кутить perpotare [1];

кухарка coqua, ae, f;

кухарничать rem coquinariam facere [io, feci, factum]; culinam exercēre [eo, ui, itum]; coquere [o, xi, ctum] cibos;

кухня culina, ae, f; coquina, ae, f;

кухонный culinarius, a, um; coquinarius, a, um; coquinatorius, a, um (vasa, instrumentum);

куча acervus, i, m (frumenti; auri et argenti); turba, ae, f (voluminum; rerum); tumulus, i, m (cadaverum); struix (patinaria); strues, is, f (pomorum; corporum); strages, is, f (armorum); seges, etis, f; congestus, us, m; congeries, ei, f; cumulus, i, m; globus, i, m;

+ собирать в кучу coacervare; cumulare;

+ куча народу (народа) multitudo; turba; frequentia; concursus, us, m;

кучер carrucarius, ii, m; auriga, ae, m; agitator, oris, m; raedarius, ii, m;

кучерявый crispus, a, um;

кучка acervulus, i, m;

кушак cingulum, i, n;

кушание culina, ae, f; ferculum, i, n; cibus, i, m; daps, dapis f; epula, ae, f; esca, ae, f;

+ готовить кушание coquere cibum; concoquere;

+ поставить кушание на стол mensam cibis instruere; mensas (exquisitis) cibis ornare;

+ умеренным кушанием утолить голод moderato cibo naturae desideria explēre; cibo se reficere;

+ обременять себя кушанием (едою) cibo se onerare; immodico cibo se ingugitare / obruere; ventrem farcire, alvum degravare;

+ аппетит у меня – приправа к кушанию pulpamentum mihi fames;

+ это кушанье весьма вкусно cibus hic jucundissime sapit;

кушать pappare [1]; edere, o, edi, esum, esse; comedere;  manducare [1]; vesci, or, -; cibum capere [io, cepi, captum] / sumere [o, sumpsi, sumptum];

кушетка lectus, i, m; lectulus, i, m;

кювет fossa [ae, f] vialis;

 

< Главная страница >


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Семинарская и святоотеческая библиотеки
Пожелания, исправления и дополнения присылать по адресу: otechnik@narod.ru

Вернуться к оглавлению раздела | Перейти к главной странице